Outsourcing av lön

Låt SoftOne vara din löneavdelning. Vi erbjuder outsourcing av lönehantering till såväl små som stora företag.

Väljer du att låta oss sköta din löneadministration, får du tillgång till vårt moderna lönesystem, utan investeringskostnader. Du behöver inte tänka på att uppdatera systemet och göra back-up – det sköter vi, tillsammans med anpassningar och speciella rapporter.

Personlig outsourcing med hög kvalitet

SoftOne Outsourcing Lön är ett alternativ som säkrar kvalitet samtidigt som det sänker kostnaderna för många av våra kunder. Vi tar ansvar för att lönerna blir rätt och betalas ut i tid, men vi sköter också all statistik och rapportering till olika myndigheter och organisationer. Du kan lägga fokus på dina affärer och medarbetare.

Outsourca hela eller delar av din lönehantering

Du kan välja mellan att överlåta hela eller delar av lönehanteringen till oss. Behöver du hjälp under en begränsad tid, t.ex. vid föräldraledighet eller en organisationsförändring, fungerar det lika bra som ett upplägg på längre sikt.

Med tjänsten Outsourcing Lön får du en komplett löneadministration till ert företag och kan fokusera på din kärnverksamhet.

Vår lösning ger er trygghet, kompetens och tillgänglighet

Detta ingår i tjänsten:

En databas – ett register

Alla delar av HR-systemet med Schema, Tid och Lön kan användas fullt integrerade eller var för sig. Synergier och besparingsvinster får man om man använder helheten av molnlösningen.  Alla delar i systemet är kopplade mot en och samma databas och uppdateras automatiskt oavsett var i systemet du befinner dig.

SoftOne Schema

Ett webbaserat schemaläggningssystem som kombinerar kraftfulla planeringsverktyg med kommunikationsmöjligheter mellan anställda och arbetsgivare. Fullt integrerat med SoftOne GO.

SoftOne Tid

Vårt tidredovisningssystem som effektiviserar lönehanteringen genom att de anställdas tid – och löneavvikelser administreras och kan attesteras direkt. Möjligt även att använda tidredovisning och stämpelklocka mot systemet.

SoftOne Lön

Med lönen i molnet uppdateras all information direkt i datakällan. Du slipper mail och pappershantering och får en decentraliserad arbetsmetodik. I systemet finns kontrollfunktioner och bevakningar redan inbyggt och adminstrationen minskar.

Ett rollbaserat lönesystem där adminstatratörer och anställda arbetar i samma system men med olika roller och behörigheter.

IngvarZingmark-Outsourcing

” Vi tar ansvar för att lönerna blir rätt och betalas ut i tid. Vi tar även hand om all statistik och myndighetsrapportering.”

Kontakta salj@softone.se för att höra mer om hur vi kan hjälpa dig.

Frågor och svar

Hur kommer vi igång?

Tillsammans sätter vi rutiner för samarbetet såsom aktivitetskalender, med datum för när kunden stänger tidrapporteringen/avvikelserapporteringen och dylikt.

Rutiner sätts upp för bland annat svarstid, kontaktperson, aktivitetskalender.

Vilken tillgänglighet har Outsourcing?

Vi finns tillgängliga för er under ordinarie arbetstid, det vill säga helgfria vardagar mellan klockan 8-16 och dag före röd dag klockan 8-13.

Kan man följa sina ärenden?

Ja, du kan alltid följa dina ärenden. Frågor och ändringar/övriga ärenden hanteras i SuperOffice där alla ärenden loggas med ett ärendenummer. Du kan följa ditt ärende till dess att det stängs. Inga frågor hamnar i någons personliga mailkorg och riskerar att bli obesvarad.

Vad händer om det är brådskande och affärskritiskt?

Verksamhetskritiska ärenden hanteras och behandlas skyndsamt och prioriteras.  Mer exakta rutiner för detta sätts vid uppstarten.

Hur sker tidrapporteringen i SoftOne GO Tid/Lön ?

Tidrapporteringen kan göras via Appen i mobilen alternativt via webben. Detta bestäms tillsammans med kunden vid uppstart.

Vilket operativsystem har Appen?

Appen finns för både IOS och Android.

Vad kostar det?

Licenskostnaden beräknas på antal användare och vid uppstarten debiteras ett timpris för att sätta upp företag, löneavtal, eventuell ackumulerade data samt att utbilda kontaktpersonen.

Arbetar SoftOne säkert enligt GDPR?

Säkerhet och integritet är något vi på SoftOne lägger stor vikt vid i förhållandet med våra kunder. SoftOne har därför strikta processer, metoder och tekniker för att kunna möta våra kunders behov av säkerhet, sekretess och tillgänglighet. Vi är självklart GDPR-säkrade och är även ISO27001-certifierade.

SoftOne GO är en säker molntjänst där personalen erhåller sina lönespecifikationer säkert via appen eller molntjänsten.

Dialogen mellan SoftOne och kund sker först och främst via molntjänsten där de själva kan ta ut information men har även möjlighet att använda sig av vårt digitala kundcenter där all dialog loggas.

Är löneoutsourcing något för dig?

Vill du veta mer om Löneoutsorcing? Kontakta oss via formuläret nedan, via mejl på konsult@softone.se eller telefon (växel): 0771-55 69 00