• SoftOnes Servicetjänster

  SoftOne erbjuder en rad olika tjänster med målet att ge bästa möjliga stöd för dig som vår kund. Här kan du läsa om våra mikrotjänster, konsulttjänster och prenumerationstjänster och välja det stöd som din verksamhet har behov av.

SoftOnes mikrotjänster

Vi erbjuder olika paketerade mikrotjänster för att hjälpa våra befintliga kunder med olika engångsuppdrag i form av uppsättningsjusteringar eller riktade utbildningsinsatser. Det är också här ni beställer olika typer av tillbehör ni kan behöva för att utnyttja SoftOne GO på bästa sätt. Saknar du något stöd bland våra mikrotjänster är du välkommen att kontakta oss.

Bemanning / Tid / Lön

 • SoftOne GO Tid/Lön: Uppsättning Korttidsarbete (korttidspermittering)
  990:-
  SoftOne erbjuder en manual för hur du gör inställningarna för korttidsarbete själv. Du kan också beställa detta som tjänst från oss för självkostnadspris, 990:- per bolag. Läs mer om reglerna kring Korttidsarbete här. Boka genom att mejla support@softone.se. Ange “Beställning Korttidsarbete” i ämnet.
 • SoftOne GO Tid/Lön - Tilläggstjänst: Korttidsarbete 80%
  450:-
  Regeringen har beslutat om förstärkt stöd vid korttidspermitteringar 1 maj–31 juli så att en anställd kan gå ner i tid med 80 procent och få en löneminskning med 12 procent, samt ökade resurser för att göra kontroller hos arbetsgivare som ansökt om stödinsatser. Vi erbjuder stöd för komplettering av uppsättningen för Korttidsarbete. Boka genom att mejla support@softone.se.
 • SoftOne GO Tid/Lön: Arbetsgivarintyg.nu
  1990:-
  Vi bygger ut våra integrationer från SoftOne GO Tid & Lön till våra myndigheter. Först ut är Arbetsgivarintyg.nu. Efter kvalitetssäkring tar vi steget vidare mot ytterligare integrationer.

  I SoftOne GO Tid & Lön kan du skicka arbetsgivarintyg direkt till webbtjänsten arbetsgivarintyg.nu. Uppgifterna från Tid- och lönesystemet skickas smidigt över till arbetsgivarintyg.nu där du sedan loggar in och skickar arbetsgivarintyget. Där kan du också komplettera vid behov. Med den här integrationen överförs rätt uppgifter som automatiskt hamnar på rätt plats i intyget. Det är enkelt och snabbt och du slipper skriva in alla uppgifter manuellt. För er kunder som inte har SoftOne GO Lön så kommer färre uppgifter med i integrationen.

  Förutsättningen för den här tjänsten är Integrationstjänst Tid/Lön Plus, med en månadskostnad på 5:- per anställd/månad. Läs mer under våra Prenumerationstjänster längre ner i menyn.

 • SoftOne GO Lön: Standardintegrationer (Kommande)
  1990:-
  Vi går igenom standardintegrationer och hur du kan nyttja dem på bästa sätt.

  Exempel på standardintegrationer är Collectum, SIE-fil + Bokföringsverifikat Ekonomi GO, extratjänst: Arbetsgivarintyg.nu, extratjänst: Analys + Nyckeltal, FORA Kollektivare, SCB Sjuklön, SCB Strukturlönestatistik, KPA Pension och skattedeklaration.

  Mikrotjänsten lanseras i oktober 2020.

 • SoftOne GO Lön: Anställdas löneuppdatering
  1990:-
 • SoftOne GO Lön: Massregistrering
  1990:-
  Med hjälp av massregistreringen kan du skapa flera lönetransaktioner för alla anställda på en och samma gång. Du kan också läsa in värden genom en filimport med ett standardformat. Här går vi igenom funktionen och hur du nyttjar den på bästa sätt.
 • Tidterminaler
  Flera alternativ tillgängliga
  SoftOne utvecklar och erbjuder mjukvaran SoftOne TimeStamp. Du kan använda valfri hårdvara, men vi rekommenderar två kvalitetssäkrade leverantörer. Klicka på knappen nedan för att se alternativen och komma till beställningsformulären hos respektive leverantör. Läs mer och beställ här.
 • Beställning löneblanketter
  Flera alternativ tillgängliga
  För er som använder Classic Lön går här även att beställa lönespecifikationer. Fyll i formuläret här.
 • SoftOne GO Lön: Standardrapporter (Kommande)
  1990:-
  Vi går igenom standardrapporter och hur du kan nyttja dem på bästa sätt.

  Exempel på standardrapporter är arbetsgivarintyg, transaktionslista, bokföringsunderlag, semesterskuld, SCB och lönespecifikation.

  Mikrotjänsten lanseras i oktober 2020.

 • SoftOne GO Bemanning: Scenarioplanering (Kommande)
  Vi går igenom den nya modulen för scenarioplanering och hur du kan nyttja den på bästa sätt.

  Scenarioplanering innebär att du kan återanvända ett planerat schema från en tidigare period eller prova att skapa flera olika scenarier för ett schema.

  Mikrotjänsten lanseras i november 2020.

  Uppsättning och utbildning ingår. Tillkommande är en löpande månadskostnad för utökning av licensen per månad. Utbildningen tar cirka en timme och arrangeras via Microsoft Teams. Bokas via förfrågan till salj@softone.se.

Ekonomi / Försäljning / Projekt

 • SoftOne GO Försäljning: Likviditetsplanering
  990:- + 150:-/mån
  Med likviditetsplaneringen får du överblick över framtida kassaflöden. Du ser en sammanställd lista över in- och utbetalningar och har möjlighet att lägga till manuella transaktioner. Obetalda kund- och leverantörsfakturor hämtas och filtreras utifrån förfallodatum.

  Med den nya funktionen ser du en graf över det valda intervallet. Genom att föra muspekaren över punkterna får du fram specificerad information om datumets transaktioner.

  Uppsättning och utbildning 990:- och en löpande månadskostnad för utökning av licensen till Likviditetsplaneringen på 150:-/månad. Utbildningen tar upp till en timme och arrangeras via Microsoft Teams. Bokas via förfrågan till salj@softone.se.

 • SoftOne GO Projekt – Beställarinloggning
  1990:-
  Kommuner och större företag kräver ofta att få ta del av kostnader i projekt och för att möta detta behov i SoftOne GO har vi tagit fram konceptet ‘Beställarinloggning’. Syftet är att låta beställare få ta del av information för specifika projekt direkt i systemet. Användare med beställarroll har endast möjlighet att komma åt sidorna Projekt och Översikt och det går att begränsa vilka projekt och vilken information som beställaren kan ta del av. Genom den här tjänsten får ni insikt i hur inloggningen sätts upp och vad beställarna kommer att se av er information inne i SoftOne GO.

  Tjänsten inkluderar 1) Utbildning (ca 30 min via Microsoft Teams): Genomgång och demo av funktionaliteten Beställarinloggning. 2) Uppsättning av roll och användare, samt kontroll att beställarrollen kommer åt rätt sidor. 3) Genomgång i kundens miljö (ca 30 min via Microsoft Teams).

  Tjänsten är tillgänglig fr.o.m. den 1:a september 2020. Bokas via förfrågan till salj@softone.se. Eventuella korrigeringar/ändringar efter att tjänsten utförts faktureras löpande enligt ordinarie konsulttaxa.

 • SoftOne GO Projekt - Ny Beställarinloggning
  250:-
  Avgift för tillägg av ny Beställarinloggning. Pris per Beställarinloggning. Bokas via förfrågan till salj@softone.se.

Plattformen SoftOne GO och övrigt

 • SoftOne GO 2.1: Kundspecifik genomgång
  990:-
  Projektet SoftOne GO 2.1 lanserades den 1:a april och inkluderar alla nyheter som släppts under tidsperioden 29/10-19-1/4-20. Information och beskrivningar över samtlig ny funktionalitet finns samlat i SoftOne Akademi. Du hittar den via länken här. Vi erbjuder också en timmes lång kundspecifik genomgång av nyheterna i SoftOne GO, anpassat utefter er verksamhets specifika behov. Läs mer och boka här.
 • Beställ fler licenser
  Flera alternativ tillgängliga
  Behöver ni utöka antalet licenser? Fyll i beställningsformuläret här.
 • Single Sign On (KOMMANDE)
  Flera alternativ tillgängliga

  Vi kan erbjuda er hjälp med konfiguration av singelinloggning (SSO).

  Uppsättning och utbildning ingår. Tillkommande är en löpande månadskostnad för utökning av licensen. Utbildningen och uppsättningen arrangeras via Microsoft Teams. Bokas via förfrågan till salj@softone.se.

  Mikrotjänsten lanseras i november 2020.

SoftOnes konsulttjänster

När du väljer att bli kund hos SoftOne så kan du ta hjälp av våra erfarna konsulter för att komma igång och kunna utnyttja alla möjligheter i våra system. Nedan ser du några av våra konsulttjänster. Har du andra behov kan vi skräddarsy en tjänst eller uppsättningsjustering för er.

 • 1000-milaservice
  10 000:-

  SoftOne erbjuder sina kunder en 1000-milaservice. Det är en grundlig genomgång av systemuppsättningen och arbetssättet i systemet samt se till att er uppsättning är optimerad utefter era verksamheters behov. Genomgången arrangeras av någon av SoftOnes verksamhetskonsulter.

  En 1000-mila service görs under två halvdagar, via webben. Boka här.

 • SoftOne GO Tid/Bemanning - UPPSÄTTNING Ekonomisk uppföljning
  Från 5000:-

  Ekonomisk uppföljning är ett verktyg där du kan mäta budgeterad försäljning, budgeterade timmar och budgeterade lönekostnader mot planerat schema och utfall i Schemaplaneringen. Nyckeltalen för FPAT och LPAT räknas ut löpande. Detta säkerställer att du har rätt bemanning i förhållande till budget och försäljningens fördelning över dagen. Du får full överblick över budget, planering, verklighet och nyckeltal.

  Tjänsten inkluderar 1) Utbildning (via Microsoft Teams): Genomgång och demo av funktionaliteten. 2) Kartläggning av era behov och uppsättning i er miljö. 3) Genomgång av funktionerna i kundens miljö (via Microsoft Teams). Bokas via konsult@softone.se

SoftOnes prenumerationsstjänster

Våra löpande tjänster erbjuder dig som kund ett mer långsiktigt stöd och nära samarbete med SoftOne. Vi drivs av partnerskapet med våra kunder, och vårt mål är alltid att kunden ska få ut maximal affärsnytta av systemet. Därför finns de här tjänsterna.

 • Löneoutsourcing
  Pris på begäran
  Vi erbjuder outsourcing av lönehantering till såväl små som stora företag. Väljer du att låta oss sköta din löneadministration, får du tillgång till vårt moderna lönehanteringssystem, utan investeringskostnader. SoftOne Outsourcing lön är ett alternativ som säkrar kvalitet samtidigt som det sänker kostnaderna för många av våra kunder. Vi tar ansvar för att lönerna blir rätt och betalas ut i tid, men vi sköter också all statistik och rapportering till olika myndigheter och organisationer. Du kan välja att överlåta hela eller delar av lönehanteringen till oss. Behöver du hjälp under en begränsad tid, t.ex. vid föräldraledighet eller en organisationsförändring, fungerar det lika bra som ett upplägg på längre sikt.

  Läs mer och beställ här.

 • SoftOnes förvaltningstjänst
  Grundpris 10 000:-
  Målet med förvaltningstjänsten är att du ska få ut maximal affärsnytta av systemet. Med den löpande tjänsten får ni stöd i hur ny funktionalitet ska användas, som ett komplement till den dokumentation ni förses med. I ett nära samarbete får ni inspiration och styrning som driver utvecklingen och era tillväxtmål. Låt er verksamhet växa med det stöd som finns i SoftOne GO!
  Softone GO utvecklas ständigt och varannan vecka släpps ny verksamhetsnytta i SoftOne GO med alltifrån nya funktioner till anpassningar av tillkommande regler från våra myndigheter. Våra kunders verksamhet utvecklas också löpande; organisationen förändras, nya saldon tillkommer, nya behörighetsroller tillkommer. Varje kund har sin unika uppsättning. Det är kunden som äger sin uppsättning och ansvaret för att uppsättningen är regelrätt och uppdaterad. Med vår förvaltningstjänst erbjuder vi ett enkelt sätt att se till att er uppsättning är optimerad för er verksamhet, under ledning av en dedikerad verksamhetskonsult.

  Hur fungerar SoftOnes förvaltningstjänst?

  Konsulten blir ert namngivna verksamhetsstöd inom er digitaliseringsresa. Med konsulten för ni en dialog tillsammans. Konsulten kan stötta med svar på frågor som uppkommer löpande inom den egna verksamheten från anställda, chefer och ledning. Ni för en dialog kring funktionsönskemål och verksamhetens uppsättning, t.ex. förändring av användarroller och kunskap om uppsatta integrationer till andra system. Vi har ett gemensamt arbetsmöte varje månad. Ni bestämmer tillsammans med konsulten vilka punkter som ska finnas med på agendan.

  Kontakta oss för en offert för er verksamhet. I priset ingår överenskommet förarbete och efterarbete. Dessutom ingår deltagande för 2 personer på den årliga SoftOne-Dagen  samt 10% rabatt på övriga konsulttjänster.

  Läs mer och boka här.

 • Integrationstjänst Tid/Lön Plus
  5:- per anställd/månad
  Vi bygger ut våra integrationer från SoftOne GO Tid/Lön till våra myndigheter. Först ut är Arbetsgivarintyg.nu. Efter kvalitetssäkring tar vi steget vidare mot ytterligare integrationer.

  I SoftOne GO Tid/Lön kan du skicka arbetsgivarintyg direkt till webbtjänsten arbetsgivarintyg.nu. Uppgifterna i lönesystemet skickas smidigt över till arbetsgivaintyg.nu där du sedan loggar in och skickar arbetsgivarintyget. Där kan du också komplettera vid behov. Med den här integrationen överförs rätt uppgifter som automatiskt hamnar på rätt plats i intyget. Det är enkelt och snabbt och du slipper skriva in alla uppgifter manuellt. För er kunder som inte har SoftOne GO Lön kommer färre uppgifter med i integrationen.

  Uppsättning av Iintegrationstjänst Tid/Lön Plus krävs. Läs mer under våra Mikrotjänster högst upp i menyn.

SoftOnes utbildningar

Vi erbjuder anpassade utbildningar i alla våra moduler. Utbildningarna arrangeras i våra egna lokaler eller via webben, på grund och avancerad nivå. Har du andra behov kan vi skräddarsy en utbildning för er.

 • Grundutbildningar
  Flera alternativ tillgängliga

  SoftOne anordnar regelbundet grundutbildningar för nya användare i systemet med syftet att du som användare ska få ut så mycket som möjligt av affärssystemens funktioner. Utbildningarna kan vara antingen lite kortare webbutbildningar uppkopplad vid egen dator eller lärsalsutbildningar hos oss i vår utbildningslokal  i Stockholm.  Du vet väl att grundutbildning i den modul du önskar support för är ett krav för att få tillgång till vår Service & Kvalitet? Ta del av vårt kursutbud på grundnivå här!

 • Vidareutbildningar
  Flera alternativ tillgängliga

  SoftOne anordnar regelbundet vidareutbildningar för användare som vill fördjupa sina kunskaper i systemet för att på så sätt få ut så mycket som möjligt av affärssystemens funktioner. Utbildningarna kan vara antingen lite kortare webbutbildningar uppkopplad vid egen dator eller lärsalsutbildningar hos oss i vår utbildningslokal  i Stockholm.  Vi anordnar också webinarier där vi går igenom nya funktioner. Ta del av vårt kursutbud på avancerad nivå här!