Utvecklingschef SoftOne Applications AB – CTO/Utvecklingschef inom SoftOne Group

Har du drivet och den tekniska expertis som krävs för att lyfta en modern SaaS-plattform till ytterligare nästa nivå? Redo att ta steget till en roll i koncernledning med övergripande ansvar för den tekniska kärnan i bolaget?

Bakgrund

SoftOne grundades 1985 med visionen att erbjuda företag ett komplett affärssystem. Ett grundläggande problem ute hos företag var då att de hade olika system för ekonomi, bemanning, tid, lön, försäljning och projekt – system som inte pratade med varandra, var dyra och krångliga att installera samt arbeta i. SoftOne ville samla allt på ett och samma ställe och där föddes idén till vad som idag är SoftOne® GO.

SoftOne Group har investerat starkt i utvecklingen av SoftOne GO Affärsplattform enligt SaaS med ca 1000 kunder från 10  – 16.000 anställda. SoftOne befinner sig i ett expansivt skede med en allt snabbare tillväxt för att ta tillvara på ett ”tidsmonopol”, med ökade krav på tillgänglighet, kvalitet, skalbarhet och vidareutveckling av tjänsten gentemot definierade målgrupper såsom handel, hantverkare och redovisningsbyråer.

Organisation & ansvar 

SoftOne AB består av SoftOne Finland, SoftOne Sverige (SoftOne Norge drivs operativt av det svenska bolaget) samt SoftOne Applications, där även XSoft Ltd återfinns (off-shore-utveckling, 50% ägande). Du blir Utvecklingschef SoftOne Applications med CTO-titeln på gruppnivå.

Du leder utvecklingsorganisationen bestående av ca 15 utvecklare, med placering i huvudsak i Stockholm, men även i Söderhamn samt offshore-utveckling på Sri Lanka.

Du har en naturlig och central roll i koncernledning där du rapporterar direkt till koncernchef & grundare Håkan Lord. Dina närmaste kontaktytor internt är två team leads, en teknisk arkitekt, samt CIO och CPO. Din exponering är givetvis bredare än så inkl interna produktråd/produktstyrelse, QA, leverantörer samt slutkunder.

 • Du blir ytterst ansvarig för tillgänglighet, kvalitet, skalbarhet, säkerhet och vidareutveckling av SoftOne’s applikationer, med fokus på SoftOne GO Affärsplattform.
 • Som CTO och ansvarig för SoftOne Application finns även ett affärsansvar med teknisk konsulting runt integrationer.

Dina huvudsakliga ansvars- och fokusområden:

 • säkerställa utförande av utvecklingsuppdrag inom ramen för SoftOne GO Molntjänst, den nya generationen SaaS affärsplattform som utgör basen i SoftOne’s erbjudande på marknaden. Säkerställa effektivitet, produktivitet, kvalitet och säkerhet enligt SCRUM.
 • molntjänstens kvalitet, tillgänglighet och att vidareutveckla SaaS tekniska arkitektur samt driftmiljö och verktyg, metoder och teknik för programutveckling och deployment
 • säkerställa deployment med hög automatik, säkerhet och kvalitet – som är störningsfri, med målsättningen att långsiktigt nå s k ”continuous deployment”.
 • säkerställande av SaaS-miljön såväl driftstekniskt som affärslogiskt gällande SoftOne GO Affärsplattform.
 • ytterst ansvar för teknisk konsulting och integrationer, samt att bidraga i governance-processer med stora kunder där relevant.
 • vidareutveckla och driva en teknisk roadmap enligt en teknisk vision.
 • ansvara för motivation och utveckling av personalen med syftet att stödja en effektiv utvecklingsorganisation med hög kompetens, effektivitet och kvalitet.
 • säkerställa kompetensspridning, vidareutveckla automatisering med automatiserade tester, säkerställa dokumentation med tydliga instruktioner av viktiga processer / rutiner och att all unik och specifik kunskap/kompetens är redundant.
 • säkerställa en effektiv och kvalitetssäkrad process avseende översättning av SoftOne GO till olika språk.
 • ansvara för upprätthållande av hög säkerhet i enlighet med ISO27001 och att systematiskt förbättra denna.
 • vid framtida förvärv ansvara för att deltaga i due diligence runt teknik, applikationer och utveckling samt att integrera utvecklare och att migrera applikationer till SoftOne GO Molntjänst på ett effektivt sätt.

Målprofil:

Vi söker en person med starkt driv, entreprenörsanda och intresse, samt förmåga, att kombinera visionärt strategiskt arbete med kvalitets- och effektivitetsfokuserat operativt affärssystemsutvecklingsarbete. Vi tror att du har en gedigen teknisk bakgrund som utvecklare med ett antal år i ledande befattning, särskilt intressant med erfarenheter från SaaS-bolag med affärssystem som central produkt. Erfarenhet från att leda verksamhet off-shore är ett plus.

 • Gedigen erfarenhet av systemutveckling, särskilt intressant med erfarenhet av .NET.
 • Erfarenhet att ”se” och styra hela utvecklingsprocessen från idé till leveransklar funktion för att uppnå en hög utvecklingstakt kombinerat med hög kvalitet och leveranssäkerhet.
 • Meriterande med erfarenhet av affärssystem såsom Ekonomi, Logistik, Projekt, Tid, Bemanning, Lön.
 • Mycket goda tekniska kunskaper inom IT och intresserad av ny teknologi såsom AI.
 • Akademisk examen såsom systemvetenskap eller Datateknik.
 • Erfarenhet av ledningsarbete.
 • Mycket god förmåga att arbeta självständigt.
 • Kvalitetsmedveten och förmåga till kvalitetsstyrning.
 • Välstrukturerad och metodisk.
 • Starkt engagemang och passionerat ”driv” kombinerat med en önskan att vara med och skapa framtidens Affärsplattform.
 • Affärsmässig och positiv attityd till entreprenörskap.

Övrigt

Placeringsort: Centrala Stockholm, Drottninggatan 33

Tillträde: så snart som möjligt under Q3/Q4 2021

Rekryteringsprocessen påbörjas under sommaren och förväntas pågå till ca v40. Om du har frågor om rollen, bolaget eller rekryteringsprocessen är du hjärtligt välkommen att höra av dig till ansvarig konsult David Barklöf, david.barklof@alumniglobal.com. Under veckorna 32-33 är du välkommen att kontakta Matilda Andersson, matilda.andersson@alumniglobal.com.

Vi ser fram emot vidare dialog!