Varför borde du outsourca din löneadministration?

Allt fler företag förstår fördelarna med att lägga löneadministrationen externt. SoftOne kan hjälpa dig med lönehanteringen, antingen hela eller utvalda delar, temporärt eller permanent. Vi är specialiserade på hela HR-processen och erbjuder integrerade verktyg av lönehantering för tider och schemaläggning. Lönespecen tillhandahålls digitalt i mobilen, tillsammans med annan värdefull information för den anställde. Trots att lönerna lämnas externt så har du som kund alltid en eller fler roller in i systemet med full tillgänglighet till uppföljning, rapporter etc. via mobilen, iPaden eller datorn. Självklart är det tillgängligt dygnet runt så länge du har tillgång till Internet.

Här är fem anledningar till varför även du borde outsourca din löneadministration till SoftOne.

IngvarZingmark-Outsourcing

” Vi tar ansvar för att lönerna blir rätt och betalas ut i tid. Vi tar även hand om all statistik och myndighetsrapportering”

1. Spara pengar

Många verksamheter kan spara stora pengar genom att inte ha en egen anställd löneadministratör. Besparingar upp mot 30 procent är inte ovanligt. Ta reda på vad löneadministrationen kostar dig idag. Glöm inte att räkna in både direkt och indirekt tid för lönehantering, de timmar som ledningen behöver lägga på löneadministration och omkostnader för drift av lönesystemet.

När du outsourcar får du tillgång till SoftOnes moderna lönesystem utan att själv behöva stå för investeringen. Du slipper även kostnader och risker för rekrytering av en löneadministratör.

2. Minimera fel och sårbarhet

Är du beroende av några få nyckelpersoner för att hantera löner? Många verksamheter är det vilket gör organisationen sårbar i samband med semester, sjukdom och personal som slutar. Genom att anlita en utomstående leverantör får du en garanti för att din verksamhet inte
påverkas och att löner, skatter och avgifter betalas i tid.

Fel i samband med hantering av löner, skatter, pensioner och sociala avgifter kan bli väldigt kostsamma. Brister i kvalitetssäkring och manuell insamling av uppgifter inför lön leder till sämre kunskaper och dålig överblick över sjukfrånvaro, utbildning, semester och löneförhållanden. En väl genomförd outsourcing effektiviserar processerna och skapar struktur som gör att sådana fel minimeras.

SoftOne erbjuder en mycket hög kvalitet och informationssäkerhet och är certifierade enligt ISO27001.

3. Uppdaterad expertkompetens

Löneadministration är en mycket komplex funktion. Den kräver kunskap om avtal och lagstiftning, liksom vad som är praxis och hur ett löneavtal ska tolkas. Samtidigt krävs det förståelse för och ett bokföringsmässigt förhållande till verifikationer och avstämningar. Kunskaper om själva lönesystemet är färskvara som behöver underhållas och uppdateras kontinuerligt. Allt detta är svårt att hitta tid för i det dagliga arbetet.

Genom att anlita SoftOnes löneoutsourcing får du en professionell leverantör av lönehantering, som känner till bästa praxis och är experter på området.

4. En mer flexibel och effektiv organisation

Med SoftOnes löneoutsourcing anpassas lösningen efter dina behov i dagsläget vilket betyder att du får en flexibilitet för dina omkostnader. Du riskerar aldrig att sitta med för stor eller för liten kapacitet, även om det till exempel skulle ske stora förändringar i antalet anställda.
Du kan välja mellan att överlåta hela eller delar av lönehanteringen till oss. Behöver du hjälp under en begränsad tid, t.ex. vid föräldraledighet eller en organisationsförändring, fungerar det lika bra som ett upplägg på längre sikt.

5. Kompetent rådgivning

I dag ställs det höga krav på chefer. De ska vara kunniga inom alla områden. Många upplever att de saknar kompetens för att coacha och övervaka löne- och HR-funktionen fullt ut, inte minst på grund av den höga graden av specialisering. Med SoftOnes löneoutsourcing får du kompetent rådgivning. Innan vi startar igång gör vi en genomgång av hela er löneadministration. Ofta går det att hitta saker som kan optimeras, som leder till att tidsåtgången för olika uppgifter i processen kan minimeras.

Vill du veta mer eller komma igång med löneoutsourcing? Klicka här.