Historia

Me SoftOnella olemme innoissamme siitä, mitä digitalisaatio voi tarjota asiakkaillemme

Autamme asiakkaitamme luomaan kannattavuutta tarjoamalla tehokkaita ja pilvipohjaisia ​​tukijärjestelmiä.

1985
SoftOne käynnisti Håkan Lordin Modern Systemeringin puitteissa.

Modern Systemering oli suurempi ja nopeasti kasvava IT-konserni, jolla oli useita liiketoiminta-alueita. Håkan Lord rekrytoitiin IBM:stä konsernijohtoon perustamaan ohjelmistoliiketoiminta-alueen. Håkan loi SoftOnen brändiksi ja lisäsi yrityksen ostamalla Konsultgruppenin DOS-pohjaisella talousjärjestelmällä, jota kehitettiin edelleen SoftOne Adminiksi. Toimisto perustettiin SAF:n Allmänna Gruppin agDA-palkkoja varten, sekä Chang Labsin tekstinkäsittelyyn, laskentaan ja grafiikkaan tarvittavia PC-ohjelmia varten.

Håkan Lord osti sitten SoftOnen rahoittajien, pääasiassa kirjankustantajan Natur och Kulturin, tuella.

1986
Nopea iso juttu

Sopimus asennustietojen kanssa (omistajajärjestöt EIO ja Rör) - keksimme ensimmäisenä asentajille sovitetun rahoitusjärjestelmän nimeltä Entré.

SoftOne Admin 4 oli asennustietojen OEM-järjestelmä, joka lanseerasi Entrén suurella menestyksellä pienille asennusyrityksille.

1995
Omistaja
Håkan Lord luonnollisesti ostaa rahoittajien osakkeet 100-prosenttiseksi omistajaksi.
1995
Tuoda markkinoille
Täysin hiljattain kehitetty Windows-pohjainen Client Server -ohjelma nimeltä SoftOne Admin 5 lanseerattiin. Tämä laajeni uusmyynnin ja yritysostojen kautta. Asiakaskuntaa laajennettiin asennusyrityksistä tilitoimistoihin.
1999-2022
Hankinta

Asiakaskantojen hankinta DOS siirtyi SoftOne Admin 5:een

Edla, CGS, Ekonoma, WinTwin, MicroMore

2001
Yhteistyö

Aloitetaan yhteistyö Norwegian DI Systemsin kanssa Norjan markkinoille sijoittautumista varten.

Aloitettiin teknologinen ja markkinalähtöinen yhteistyö, jossa visio mahdollisesta tulevaisuuden pohjoismaisesta ryhmästä. Kun Visma osti DI Systemerin, SoftOne otti haltuunsa SoftOne AS:n puitteissa muodostuneen asiakaskunnan. Samalla tavalla SoftOnen rakentamat CRM-asennukset siirrettiin Vismaan.

2002
ICA

Sopimus ICA Swedenin kanssa SoftOne Administa ICA:n kauppiaiden kirjanpitojärjestelmänä ICA:n sisäisen myymälätietoverkon puitteissa.

2003
Visio

Visio uuden sukupolven Business- ja HR-järjestelmästä muotoiltiin ja aloitimme valmistelutyön täysin verkkopohjaisen liiketoimintajärjestelmän kehittämiseen.

Projektia kutsuttiin Grand Canyoniksi ja se kesti useita vuosia säännöllisen kehitystyön rinnalla. Projekti päätettiin lopulta, koska se perustui väärään teknologiseen alustaan, mutta antoi tärkeitä opetuksia, sekä toimintoja ja ominaisuuksia, joita voidaan käyttää nykyisen Client Server Windows -järjestelmän päivittämisessä, jota kutsuttiin SoftOne Professionaliksi.

2003
Paperless

Yhteistyö Paperlessin kanssa OEM-toimittajana SoftOne Professionaliin integroidun sähköisen laskunhallinnan moduulin luomiseksi.

2003
SoftOne

SoftOne myy asiakaskuntansa Agda-lön Agdalön AB:lle, joka aiemmin Extricon kautta otti kaikki oikeudet SAF:n Allmänna Gruppilta.

2004
SoftOne Professional

SoftOne Professionalin, seuraavan sukupolven SQL-pohjaisten liiketoimintajärjestelmien julkaisu.

2005
Carat Lön AB

Carat Lön AB:n hankinta Motalassa ja Göteborgissa.

Karaattipalkasta tuli SoftOne Palary. WebbTidissä SoftOne käytti varhain verkkopohjaista ajanlaskentajärjestelmää. Tämän myötä syntyi myös pieni palkanlaskennan ulkoistamisosasto, jota myöhemmin täydennettiin Lönsam Företagspartnerin hankinnalla, jolloin seurasi lisää palkanlaskennan ulkoistustehtäviä.

2008
SoftOne XE

Investointi SaaS-liiketoiminta- ja HR-järjestelmän rakentamiseen aloitettiin ja rakensimme alusta alkaen kehitysosaston dotnetille ja webille.

Visio oli rakentaa roolipohjainen SaaS:n mukainen liiketoiminta- ja henkilöstöjärjestelmä, jossa kaikki tieto on koottu tietokantaan, pienille ja keskisuurille yrityksille. Tavoitteena oli tarjota nykyinen asiakaskunta Client Server siirtymään, mutta myös rakentaa uusia markkinoita ratkaisulla, jolla on parannettu skaalautuvuus sekä alaspäin että ylöspäin.

Aluksi urakoitsijoille kehitettiin ohut mutta laaja liiketoimintajärjestelmä. Uusi verkkopohjainen liiketoimintajärjestelmä sai nimekseen SoftOne XE. Tätä edelsi pienen nettipohjaisen kiinteistönhallintaan tarkoitetun Estatus-järjestelmän hankinta.

2010
Elweb

Elweb-nimisen urakoitsija verkkopohjaisen tilausjärjestelmän hankinta.

Tarkoituksena oli hyödyntää Elwebin kokemuksia ja hyödyntää ja kehittää sen vahvuuksia SoftOne XE:n puitteissa.

2010
Tietosauma OY

Tietosauma Oy:n hankinta, joka muutettiin SoftOne-konsernin tytäryhtiöksi SoftOne Oy:ksi.

Tietosauma Oy oli hyvin johdettu henkilöstöomisteinen Sauma-liiketoimintajärjestelmällä toimiva kehitysyhtiö, jolla on Suomessa samanlaisia ​​asiakkaita kuin SoftOnella Ruotsin markkinoilla. Yrityskaupalla SoftOne vakiinnutti vahvan läsnäolon Helsingissä Suomen markkinoille ennen yhteisen verkkopohjaisen järjestelmän (SoftOne XE) lanseerausta.

2015
SoftOne GO

SoftOne GO lanseerataan SoftOne XE:n korvikkeena asteittain uudistuvalla responsiivisella käyttöliittymällä.

on roolipohjainen Business- ja HR-järjestelmä, joka on web-pohjainen tietokannan ja responsiivisen alustariippumattoman järjestelmän avulla. Se on saatavilla sekä IOS- että Android-sovellusten kautta sekä millä tahansa selaimella mobiililla, iPadilla tai tietokoneella kellon ympäri.

2016-12
ICA

Sopimus ICA Swedenin kanssa yhteissijoituksesta SoftOne GO:hon ICA-jälleenmyyjien aikataulu-, aika- ja henkilöstömäärää varten.

Sopimuksessa määrättiin mm. korkeat turvallisuusvaatimukset, ominaisuuksien kehittäminen täysin kauppasopimuksen täyttämisellä sekä myyntibudjetti ja tunnusluvut integroimalla ICA:n kassakoneeseen/BI:hen jne.

ICA Butikskonsult tarjoaa SoftOne GO -pilvipalvelun puitteissa toimivia ratkaisuja henkilöstön optimointiin.

Projekti toteutettiin yhdessä ICA:n kanssa ja se hyväksyttiin vuoden 2017 lopussa, jolloin projekti siirtyi hallintaan ja käyttöönottoon ICA-jälleenmyyjille.

2017-10
Svenska Elkedjan

Strateginen sopimus Svenska Elkedjanin kanssa

Elkedjanin kanssa solmittiin sopimus pitkäaikaisesta sijoituksesta SoftOne GO Cloud Serviceen ja ketjun kilpailukyvyn vahvistamisesta yhdessä harmonisoidulla IT-alustalla ja strategisella jäsenille tarkoitetulla pilvipalvelulla.

2018-5
EU-lagen GDPR

EU-laki GDPR saa lainvoiman ja SoftOne noudattaa lakia. Lanseerataan "softone.online" -palvelu, joka mahdollistaa turvallisen kirjautumisen SoftOne GO -sovellukseen riippumatta siitä, onko se sovelluksen tai verkkoselaimen kautta.

2019
Axfood

Sopimus Axfoodin kanssa, että neljälle ketjulle Willys, Hemköp, Snabb Gross ja Eurocash tarjotaan noin 11 000 työntekijälle SoftOne GO -pilvipalvelu aikataulu-, aika- ja henkilöstömäärää varten, joka on mukautettu ketjunhallintaan ja integroitu menestystekijöihin ja keskitettyyn palkanlaskentajärjestelmään Aditro Plus.

2019-10
SoftOne GO 2.0

SoftOne GO 2.0 lanseerattiin alustan vaihdon jälkeen, ja siinä on uusi, houkuttelevampi käyttöliittymä ja sujuvampi navigointi sekä laajennettu ekosysteemi SoftOne GO:n ympärillä, mukaan lukien SoftOne Academy.

2019-10
Digitalisoinnin hinta

SoftOne-vuotuisen digitalisaatiopalkinnon perustaminen kahdessa kategoriassa, jolla tunnustetaan haastavan digitalisaatiomatkan tehneet yritykset, jotka haasteista huolimatta antoivat lopulta hyvän tuloksen, vastaavasti yritys, jossa digitalisaatiomatka sujui erittäin helposti, tavoitteena levittää kokemuksia. ja opetuksia digitalisaation mahdollisuuksista ja haasteista ja lisää tietämystä ja ymmärrystä sekä auttaa yksinkertaistamaan ja lisäämään tietoisuutta tulevia digitalisaatiomatkoja varten.

2020-08
Tele2

Sopimus Tele2-konsernin kanssa. Sekä ajan- että henkilöstöratkaisun myynti ja käyttöönotto sujuivat onnistuneesti täysin digitaalisesti ilman fyysisiä tapaamisia.

2020-10
Tuoda markkinoille

Käynnistä SoftOne GO Business Platform 3.0.

2021-03
Tuoda markkinoille

Käynnistä SoftOne GO Business Platform 4.0.

2021-08
Timer Group

Osti Timer Groupin, joka on johtava vähittäiskaupan Internet-pohjaisten Time/Staffing-ratkaisujen kehitysyhtiö. Fuusio Timer Groupin kanssa merkitsi myös kehityskapasiteetin vahvistumista Söderhamnissa ja vahvisti SoftOnea suurella määrällä kauppaketjuja. 50 %:n osto XOft Technologies Ltd:stä Colombon ulkopuolella Sri Lankassa, joka on dotnet- ja liiketoimintajärjestelmien kehitysyhtiö.

2021-10
Tuoda markkinoille

Käynnistä SoftOne GO Business Platform 5.0

2021-12
Tuoda markkinoille

SoftOne Timer Time and Staffing -tuote on SaaS:n mukaisen Time and Staffingin lähtötason tuote, jota myymäläpäällikkö arvostaa erityisesti. SoftOne Timer on integroitu SoftOne GO Salaryyn. SoftOne Timerista on helppo kasvaa SoftOne GO Business Platform for Time and Staffing -alustaksi tarpeiden kasvaessa, esim. pääkonttorin toiminnot ja lisääntynyt toiminnallisuus suurempien ketjujen suunnittelussa ja optimoinnissa.

2022-03
Tuoda markkinoille

SoftOne GO Business Platform 6.0:n julkaisu

2022-06
COOP

Allekirjoitettu tarjoussopimus COOP Svenska AB:n kanssa SoftOne GO -liiketoiminta-alustan toimittamisesta yhdistyksille työaika- ja henkilöstöhallinnon, sekä palkanlaskennan ja rahoituksen osalta.

2022-08
Hankinta

Scrollan Elin, VVS:n ja Bygg AB:n osakkeiden hankinta. Scrollan El, VVS och Bygg on yksi kolmesta johtavasta asennusteollisuuden toimittajasta, ja se perustettiin vuonna 1986.

2022-08
ICA

Allekirjoitettu sopimus ICA Sverige AB:n kanssa työajasta ja henkilöstöstä ICA Maxi Special -ketjuun, integroitu HR-järjestelmään Workday ja palkkajärjestelmään HR+8.

2022-10
Tuoda markkinoille

SoftOne GO Business Platform 7.0:n julkaisu

Hakutoiminto

Autamme sinua löytämään oikean