Vår historia

 • 1984 – SoftOne startades av Håkan Lord inom ramen för Modern Systemering.

  Modern Systemering var en större och snabbväxande  IT koncern med en rad affärsområden. Håkan Lord rekryterades från IBM till koncernledningen, för att etablera affärsområde programvara. Håkan skapade SoftOne som varumärke och fyllde bolaget genom förvärv av Konsultgruppen med ett DOS-baserat ekonomisystem, som vidareutvecklades att bli SoftOne Admin. Agentur etablerades för agDA-lön från SAFs Allmänna Grupp samt agentur för kompletterande PC-program för ordbehandling, kalkyl och grafik från Chang Labs.

 • 1985 – Officiellt etableringsår.

  Management buyout varvid Håkan Lord köpte ut SoftOne, med stöd av finansiärer, främst bokförlaget Natur och Kultur.

 • 1986

  Avtal med Installationsdata (ägt av branschorganisationerna EIO och Rör) – vi var först ut med ett ekonomisystem anpassat till installatörer benämnt Entré.

  SoftOne Admin 4 var ett OEM system till Installationsdata, som lanserade Entré med stor framgång till mindre installationsföretag.

 • 1995

  Håkan Lord köper naturligt ut finansiärernas ägarandelar för att bli 100 % ägare.

 • 1995

  Lansering av ett helt nyutvecklat Windowsbaserat Klientserver program benämnt SoftOne Admin 5. Därmed inleddes en stark expansion via nyförsäljning och förvärv. Kundbasen breddas från att ha varit installationsföretag till redovisningsbyråer,

 • 1999-2002

  Förvärv av kundbaser DOS som migrerades över till SoftOne Admin 5

  Edla, CGS, Ekonoma, WinTwin, MicroMore

 • 2001

  Ett samarbete inleds med Norska DI Systemer för etablering på norska marknaden.

  Ett teknologiskt och marknadsorienterat samarbete inleddes, med en vision om en möjlig framtida Nordisk koncern. När Visma köpte DI Systemer tog SoftOne över den kundbas som byggts upp inom ramen för SoftOne AS. På lika vis övergick de CRM-installationer som SoftOne byggt upp till Visma.

 • 2002

  Avtal med ICA Sverige om SoftOne Admin som ekonomisystem för ICA Handlarna inom ramen för ICAs interna butiksdatanät.

 • 2003

  Visionen om en ny generation Affärs- och HR-system formulerades och vi påbörjade arbetet med att förbereda oss för utvecklingen av ett helt webbaserat affärssystem.

  Projektet benämndes Grand Canyon och pågick under många år parallellt med den ordinarie utvecklingen. Projektet lades till slut ned då den byggde på fel teknologisk plattform, men resulterade i viktiga lärdomar samt även funktionalitet och features att nyttja i att lyfta befintlig Klientserver Windowssystem, som kom att heta SoftOne Professional.

 • 2003

  Samarbete med Paperless som OEM leverantör för att skapa en modul för Elektronisk Fakturahantering integrerat i SoftOne Professional.

 • 2003

  SoftOne säljer sin kundbas av kunder Agda-lön till Agdalön AB som tidigare via Extrico tagit över alla rättigheter från SAFs Allmänna Grupp.

 • 2004

  Lansering av SoftOne Professional, nästa generation av SQL baserade affärssystem.

 • 2005

  Förvärv av Carat Lön AB i Motala och Göteborg.

  Carat lön blev SoftOne Lön. Med WebbTid var SoftOne tidigt ut med ett webbbaserat tidsredovisningssystem. Med detta följde även en liten avdelning för löneoutsourcing, som senare kompletterades med ett förvärv av Lönsam Företagspartner varvid ytterligare löneoutsourcing uppdrag följde.

 • 2008

  En satsning på att bygga upp ett SaaS Affärs- och HR-system inleddes och vi byggde upp en utvecklingsavdelning för dotnet och webb från start.

  Visionen var att bygga ett rollbaserat Affärs- och HR-system enligt SaaS med all information samlad i en databas, för mindre och medelstora företag. Målsättningen var att erbjuda befintlig kundbas Klientserver att migrera, men även att bygga ny marknad med en lösning med ökad skalbarhet såväl nedåt som uppåt i företagsstorlek.

  Initialt utvecklades ett tunt men brett affärssystem för hantverkare. Det nya webbaserade Affärssystemet döptes till SoftOne XE. För att lära oss föregicks detta av ett förvärv av ett litet webbaserat system benämnt Estatus riktat mot fastighetsförvaltning.

 • 2010

  Förvärv av ett webbbaserat ordersystem för hantverkare benämnt Elweb.

  Syftet var att ta tillvara erfarenheterna från Elweb och att ta vara på och vidareutveckla dess styrkor inom ramen för SoftOne XE.

 • 2010

  Förvärv av Tietosauma OY, som omvandlades till det i SoftOne Group ingående dotterbolaget SoftOne OY.

  Tietosauma OY var ett välskött personalägt utvecklingsföretag med affärssystemet Sauma, som har liknande kunder i Finland som SoftOne har på den svenska marknaden. Med förvärvet etablerade SoftOne en stark närvaro i Helsingfors för den finska marknaden inför lansering av ett gemensamt webbaserat system (SoftOne XE).

 • 2015

  Lansering av SoftOne GO som ersättaren för SoftOne XE, med ett successivt förnyat responsivt gränssnitt.

  SoftOne GO är ett rollbaserat Affärs- och HR-system som är webbaserat med en databas och ett responsivt plattformsoberoende system, tillgängligt via såväl app för IOS och Android, som valfri browser via mobilen, iPad eller dator dygnet runt.

 • 2016-12

  Avtal med ICA Sverige om en gemensam satsning på SoftOne GO för Schema, Tid och Bemanning till ICA-handlarna.

  Avtalet ställde bl.a. stora krav på säkerhet, utveckling av features med  fullständigt uppfyllande av handelsavtalet samt försäljningsbudget och nyckeltal med integration till ICAs kassa/BI, mm .

  Med funktionalitet inom ramen för molntjänsten SoftOne GO erbjuder ICA Butikskonsult lösningar för Bemanningsoptimering.

  Projektet genomfördes tillsammans med ICA och godkändes slutet av 2017, varvid projektet övergick till förvaltning och utrullning till ICA-handlarna.

 • 2017-10

  Strategiskt avtal med Svenska Elkedjan

  Ett avtal slöts med Elkedjan för en långsiktig satsning på SoftOne GO Molntjänst och att med gemensamma krafter stärka kedjans konkurrenskraft med en harmonierad IT plattform och strategisk Molntjänst för medlemmarna.

 • 2018-5

  EU-lagen GDPR vinner laga kraft och SoftOne uppfyller lagen. Lansering av ”softone.online”, en tjänst för säker inloggning till SoftOne GO oavsett om via appen eller en webbrowser.

 • 2019

  Avtal med Axfood att förse de fyra kedjorna Willys, Hemköp, Snabb Gross och Eurocash cirka 11.000 medarbetare med molntjänsten SoftOne GO för Schema, Tid och Bemanning, anpassat för kedjedrift samt integrerat med Success Factors och det centrala lönesystemet Aditro Plus.

 • 2019-10

  Lansering av SoftOne GO 2.0 efter genomfört plattformsbyte, med ett nytt attraktivare gränssnitt och smidigare navigering samt ett utbyggt ekosystem runt SoftOne GO med bl a SoftOne Akademi.

 • 2019-10

  Etableringen av SoftOne årliga digitaliseringspris i 2 kategorier, för att dels uppmärksamma företag med en utmanande digitaliseringsresa, som trots utmaningar gett ett bra resultat i slutändan, respektive ett företag där digitaliseringsresan gick väldigt enkelt, med syftet att sprida erfarenheterna och lärdomarna runt digitaliseringens möjligheter och utmaningar och öka kunskapen och förståelsen samt att bidra till att förenkla och medvetandegöra inför kommande digitaliseringsresor.

 • 2020-08

  Avtal med Tele2-koncernen. Såväl försäljningen som utrullningen av lösning för tid och bemanning skedde framgångsrikt helt digitalt utan några fysiska möten.

 • 2020-10

  Lansering SoftOne GO Affärsplattform 3.0.

 • 2021-03

  Lansering SoftOne GO Affärsplattform 4.0

 • 2021-08

  Förvärv av Timer Group, ett ledande utvecklingsföretag inom internetbaserade Tid/Bemanningslösningar för detaljhandeln. Samgåendet med Timer Group innebar även en förstärkning av utvecklingskapaciteten i Söderhamn samt stärkte SoftOne med ett stort antal detaljhandelskedjor. Förvärv av 50% i XOft Technologies Ltd utanför Colombo, Sri Lanka, ett utvecklingsföretag inom dotnet och Affärssystem.

 • 2021-10

  Lansering SoftOne GO Affärsplattform 5.0

Vår vision är att skapa tillväxt och lönsamhet för våra kunder genom att utveckla Nordens effektivaste affärssystem.

Vår mission är att genom digitalisering möjliggöra ökad konkurrenskraft, effektivitet och tillväxt för våra kunder. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten och att växa med kunden.

2 000

Våra 2 000 uppdragsgivare har i snitt varit kund hos oss i mer än 13 år, och har i undersökningar visat sig vara bland de mest nöjda i Norden.

2000

KUNDFÖRETAG

24/7

TILLGÄNGLIGHET

60

MEDARBETARE

1985

GRUNDAT

4

SVERIGE, FINLAND, NORGE, SRI LANKA