Strategisk Planering

Ett planeringsverktyg för en bättre kontroll över dina projekt

Mitt projekt-29 (3)

Få överblick och kontroll över dina projekt

I projektmodulen har du full kontroll över dina projekt från budget och utförande till uppföljning. Du ser under hela projektets gång det ekonomiska läget och kan efter slutförda projekt använda dessa som beslutsunderlag för att välja framtida lönsamma affärer.

Projekt kan byggas upp i hierarki med huvud- och underprojekt för en detaljerad uppföljning, per projekt eller för hela projektgruppen. I respektive huvud- eller underprojekt finns möjlighet att lägga upp ingående balans och budget. Du kan skapa lyftplaner och sköta den löpande a conto- och indexfaktureringen enkelt från respektive projekt.

I modulen samlas all information om projektet, men det även finns tillgång till olika rapporter för projektuppföljning i olika dimensioner samt successiv vinstavräkning.

Effektivt flöde när tid, order, fakturering hanteras i samma system

En integrering av andra tjänster i samma system skapar ett effektivt flöde och alltid uppdaterad projektstatus. När tid, order, fakturering och leverantörsreskontra hanteras i samma system, är projektet alltid uppdaterat med de senaste siffrorna. Det skapar en smidig och korrekt Projektredovisning. Detta då du samlar all information på ett ställe sparar du tid.

Projektledaren skapar enkelt upp projektet och styr vilka som ska ha tillgång till projektet. Inkluderade medarbetare kan via app eller webb arbeta i projektet på ett sätt som skapar transparens och involverade projektdeltagare.

pexels-mart-production-7643790

Tid

Bemanning

Lön

HR

Projekt

Logistik

Ekonomi

Försäljning

 

 
SoftOne GO

Ett komplett affärssystem för tillväxt

Vissa använder några av våra moduler, andra använder alla. Ett system att växa med helt enkelt. Oavsett hur du väljer att jobba med oss är vår vision att erbjuda marknadens bästa affärssystem som förenklar och effektiviserar det dagliga arbetet för våra kunder, så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet.

SoftOne GO

Ett komplett affärssystem för tillväxt

Vi hjälper dig att hitta rätt