SoftOne

För utvecklare

SoftOne investerar cirka 30% av sin omsättning i Produktutveckling, för att bibehålla positionen att ligga i teknisk framkant med affärs- och personalsystemet SoftOne GO, ett SaaS-system med en databas och ett rollbaserat gränssnitt.

Organisation

Vi brinner för att förenkla och automatisera

Produktavdelningen med sin Produktchef (CPO) finns inom moderbolaget SoftOne AB (publ) och agerar beställare och jobbar med kravställning tillsammans med Business Analyst medan utvecklingsavdelningen inom SoftOne Application AB, ett helägt dotterbolag med en utvecklingschef (CTO), är utförare och säkrar SaaS-tjänsten såväl tekniskt som utvecklings- och underhållsmässigt. Produktavdelningen ansvarar även för löpande test, helhetstester, dokumentation och slutligt godkännande inför lansering.

Kraven kommer från kunderna via workshops, referensgrupper, löpande dialoger, men även från säljare, konsultavdelningen och i den löpande dialogen med våra produktspecialister inom inom Service & Kvalitet. Givetvis bevakar vi ständigt marknaden och omvärlden via ett omfattande nätverk. På SoftOne brinner vi alla för att förenkla och utöka automatiseringen på ett lyhört sätt där vi alltid gör det lilla extra med kunden i centrum.

Produktavdelningen jobbar givetvis nära utvecklarna för att det samlade resultat ska bli så gott som möjligt och att säkerställa publiceringar varannan vecka med mycket hög kvalitet. Vi arbetar såväl efter en roadmap för själva utvecklingen av tjänsten som en teknisk roadmap för att ta vara på de tekniska framstegen.

På SoftOne strävar vi ständigt efter att investera i och nyttja de senaste metoderna och teknikerna för att ständigt vara i framkant.

  • Det nya webbgränssnittet använder sig av ramverket Angular för att få bästa möjliga användarupplevelse och kompabilitet med så många webbläsare som möjligt.
  • Utvecklingsprocessen bedrivs agilt enligt SCRUM metodiken med släpp av nya versioner varannan vecka för minska riskerna och för att kunderna så snabbt som möjligt ska få tillgång till nya funktioner.
  • Softones molntjänst (Softone GO) är till största del driftad och utvecklad på Microsoft teknik med SQL Server som databasmotor och C# som utvecklingsspråk.
  • Användarna kan välja att arbeta antingen i mobiltelefon via appar för Android och iPhone eller via ett webbgränssnitt.
  • Till molntjänsten finns även ett REST-baserat API som externa utvecklare kan använda sig av för att hjälpa kunder att hämta information för användning i andra system eller omvänt lägga in saker i SoftOne GO.
  • SoftOne är ISO27001-certifierade. Läs mer om vad det betyder här.
  • Vi jobbar med automatiska tester för att säkerställa hög kvalitet.
  • Vi är en Microsoft Gold Partner.
Frågor och svar

Lär känna vår utvecklingsavdelning

Vi arbetar utefter ett av de vanligaste agila ramverken, SCRUM, med så kallade sprintar som löper om tre veckor. Vårt arbetssätt möjliggör att vi kan leverera ofta och hela tiden kan göra inkrementella finjusteringar av systemet baserat på kunders behov, feedback och sådant som händer i omvärlden. Stora features lanseras ofta i samarbete med pilotkunder. Vi har kontinuerlig testning i sprintarna och involverar stora delar av företaget i testningen.

Fokuset är viktigt i utvecklingen då vi aldrig vill tumma på vår kvalitet och ständigt arbeta mot vår vision; att utveckla Nordens ledande kompletta affärssystem.

Vi har releaser var tredje vecka med viss anpassning för semestrar och helgdagar. Vi tar fram dokumentation om alla nya funktioner och förändringar i våra Releasenyheter. Jag skulle verkligen vilja uppmana alla kunder att läsa dem för att man ska kunna utnyttja systemet på bästa sätt.

Önskemål kommer in från flera olika håll. En stor del av önskemålen kommer via supporten och våra säljare. Men vi har även andra sätt att få in önskemål såsom referensgrupper och specifika workshops. De prioriteras för att säkerställa att nyttan maximeras för så många kunder som möjligt.

För oss är det väldigt viktigt med vår tekniska roadmap och vision och att alla på utvecklingsavdelningen är involverade i det arbetet. För att kunna ligga i teknisk framkant och bygga in nya tekniker jobbar vi på utvecklingsavdelningen mycket med POC:ar (proof of concept) för att testa och bevisa våra teorier. Testerna är ofta smala, men praktiska, för att skapa ett business case. Ett av dom senaste exemplen är en POC för våra mobilappar. Där har vi gjort en POC för att kunna bevisa att vi i våra befintliga native-appar kan ta in ramverket Flutter och successivt gå mot den tekniken. Vi vet att det är en teknik vi vill utforska men är inte helt säkra på vilken lösning som är bäst och kommer hålla långsiktigt. För att landa i de svaren gör vi en POC. Det gör att vi kan fokusera på ny teknik på resurseffektivt sätt och därmed följa vår vision och utveckla en roadmap i teknisk framkant.

Vår tekniska vision är att ligga i teknisk framkant. Det är av flera anledningar. Vår lösning ska vara oerhört konkurrenskraftig och bidra med nya och innovativa lösningar som våra kunder har användning av, som gör deras jobb effektivare. Då är ny teknik en förutsättning. Det handlar också om prestanda och stabilitet, där ny teknik spelar in. En annan anledning är att vara en attraktiv arbetsplats för utvecklare där man brinner för ny teknik. Därför har vi en teknisk vision med vissa strategiska områden som vi har en vision för, till exempel AI, data science och mobilitet.

Utvecklarna får möjlighet att testa nya tekniker och hela tiden utvecklas. För områden som är nya för oss tar vi in externa experter. Det gör att det kommer in ny spetskunskap inom specifika teknikområden. Scoopet inkluderar att de lär upp våra utvecklare så att vi alltid utvecklas internt i takt med att vår tjänst utvecklas. Vi har angreppssättet att om vi tar in extern hjälp ska vi alltid kunna lära oss, förvalta och utveckla den leveransen som experten tar in.

Vi hjälper dig att hitta rätt