SoftOne® uppfyller kraven för ISO27001 för tredje året i rad

ISO27001 är den ledande standarden för informationssäkerhet. SoftOne® prioriterar säkerhetsarbete högt och är stolta över att uppfylla de höga kraven för certifieringen vid ännu en revision och därmed befästa sin position som en i särklass säker mjukvaruleverantör. Här berättar Denho Bilir, Chief Information Officer på SoftOne, om arbetet med och värdet av certifieringen.

ISO27001 är den ledande standarden för informationssäkerhet. SoftOne® prioriterar säkerhetsarbete högt och är stolta över att uppfylla de höga kraven för certifieringen vid ännu en revision och därmed befästa sin position som en i särklass säker mjukvaruleverantör.
Denho Bilir, du är Chief Information Officer på SoftOne och ansvarig för certifieringsarbetet. Vad betyder det att SoftOne har passerat ännu en revision av ISO27001?

Det betyder att vi arbetar på ett garanterat säkert sätt vilket är avgörande då vi hanterar mycket känslig information. Certifieringen ställer höga krav och inkluderar bland annat en granskning av externa revisorer som besiktar fysiska informationstillgångar, våra processer, dokumentation och laguppfyllnad. Vi lägger dagligen ner mycket tid och arbete för att vara en så pass säker leverantör som vi är. Att vi uppnår kraven än en gång är ett bevis för det hårda arbete vi lägger ner för att vara marknadens säkraste mjukvaruleverantör har lyckats.

Vad betyder det för SoftOnes kunder?

Det är en kvalitetsstämpel som betyder att våra kunder kan känna sig trygga fullt ut med oss som leverantör då certifieringen borgar för att vi tar säkerhet på största allvar.  Certifieringen är koncernövergripande och säkerställer hög kompetens inom IT-säkerhetsområdet för alla anställda, såväl på våra kontor i Finland som i Stockholm och Göteborg. SoftOne Groups ledningssystem för informationssäkerhet omfattar såväl fysisk säkerhet som en säker infrastruktur och en säker molntjänst. En molntjänst som SoftOne GO upprätthåller en betydligt högre säkerhet än mindre och medelstora företag förmår att åstadkomma med egna lokala system.

Varför är det viktigt att följa denna standard?

Genom att tillämpa standarden kan företag på ett bättre sätt identifiera risker och införa lämpliga kontroller för informationssäkerhet. Standarden hjälper oss att arbeta igenom alla våra processer utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv, men också att kontinuerligt förbättra oss. Det är av högsta vikt för oss och för våra kunder.

Hur länge gäller ISO27001-certifikatet?

Man behöver certifiera sig var tredje år. I certifieringen ingår mellanårsrevisoner och det är en sådan revision vi genomgått under november och uppfyllt kraven för, vilket är gällande i ännu ett år. SoftOne var tidigt ute med sitt säkerhetsarbete och ligger i framkant inom säkerhet och dataintegritet för den information vi hanterar som tillhör oss såväl som våra kunder. Vi är stolta över att vara ett av få bolag som är ISO27001-certifierade.

Vi hjälper dig att hitta rätt