Explore

SoftOnes Innovation hub

SoftOne strävar ständigt efter att ligga i teknikens framkant och driva digitaliseringen framåt. Det gör vi med vår SaaS-lösning SoftOne GO som skapar förutsättningar för våra kunder att öka sin konkurrenskraft på en digital marknad. Digitalisering är idag en grundförutsättning för att möta marknadens krav på effektivitet och tillväxt.

Team

SoftOnes Explore-team

Vi har ett dedikerat Explore-team som följer den tekniska utvecklingen och aktivt arbetar för att hittar sätt att applicera den på vårt affärssystem. Tillsammans tittar vi på nya trender, testar, utvärderar och hittar nya lösningar. Vi utvecklar en SaaS-tjänst positionerad för framtiden helt enkelt.

Utveckling

AI och datadriven utveckling

Två områden som vi fokuserar på för tillfället är AI och datadriven utveckling. Vår vision är att skapa tillväxt för våra kunder. Det gör vi genom att återinvestera 35% av vår omsättning i att utveckla vårt affärssystem och ge våra kunder de verktyg de behöver för att effektivisera sina verksamheter och dra nytta av teknikens utveckling. Vi erbjuder ett partnerskap som håller våra kunders kompetens relevant i framtiden. Vi kommer att leda er och tillsammans ta oss an framtiden.

 
Antal kunder
0
Tillgänglighet
0 /7
Medarbetare
0
Sverige, Finland, Norge...
0

Vi hjälper dig att hitta rätt