Explore – SoftOnes Innovation hub

SoftOne strävar ständigt efter att ligga i teknikens framkant och driva digitaliseringen framåt. Det gör vi med vår SaaS-lösning SoftOne GO som skapar förutsättningar för våra kunder att öka sin konkurrenskraft på en digital marknad. Digitalisering är idag en grundförutsättning för att möta marknadens krav på effektivitet och tillväxt.

SoftOnes Explore-team

Vi har ett dedikerat Explore-team som följer den tekniska utvecklingen och aktivt arbetar för att hittar sätt att applicera den på vårt affärssystem. Tillsammans tittar vi på nya trender, testar, utvärderar och hittar nya lösningar. Vi utvecklar en SaaS-tjänst positionerad för framtiden helt enkelt.

AI och datadriven utveckling

Två områden som vi fokuserar på för tillfället är AI och datadriven utveckling. Vår vision är att skapa tillväxt för våra kunder. Det gör vi genom att återinvestera 33% av vår omsättning i att utveckla vårt affärssystem och ge våra kunder de verktyg de behöver för att effektivisera sina verksamheter och dra nytta av teknikens utveckling. Vi erbjuder ett partnerskap som håller våra kunders kompetens relevant i framtiden. Vi kommer att leda er och tillsammans ta oss an framtiden.

Artificiell intelligens

Datadriven utveckling

Röststyrning

Webinarium: Möjligheterna med AI

AI-tech skapar smartare system som gör livet enklare för chefer och medarbetare och ökar affärsnyttan. Vilka möjligheterna finns med AI för SoftOnes kunder inom Tid, Lön och HR? I vårt webinarium den 27 maj kl 09:00 får du en en insyn i möjligheterna med AI och en försmak kring vilka smarta systemfunktioner SoftOne utvärderar för SoftOne GO!