Varje år utses två medarbetare inom SoftOne Group till Årets Medarbetare. I år valdes Cia Tengman, Verksamhetskonsult på SoftOne Sverige AB och Karl Kirkevold, Produktspecialist inom avdelningen för Service & Kvalitet på moderbolaget SoftOne AB (publ). Här får ni lära känna Cia närmare.

Karl Kirkevold har vunnit utmärkelsen Årets Medarbetare 2019, bland annat för att han är en stark intern förebild och har utfört ett exceptionella arbete för SoftOne Group under det gångna året. Här får ni lära känna honom bättre!

Varje år utses två medarbetare inom SoftOne Group till Årets medarbetare. I år valdes Karl Kirkevold, Productspecialist inom avdelningen för Service & Kvalitet på moderbolaget SoftOne AB (publ) och Cia Tengman, Verksamhetskonsult på SoftOne Sverige AB.

Anna Westerlind börjar som Produktchef (CPO) på SoftOne Group den 12 februari 2020 efter att ha arbetat som Verksamhetskonsult inom HR på SoftOne Group sedan februari 2019. Som Produktchef kommer hon ansvara för produktorganisationen och att driva produktutvecklingen av molntjänsten SoftOne GO. Rollen innefattar att säkerställa att SoftOne följer produktens vision, att vara det ledande affärssystemet på den nordiska marknaden som skapar maximal affärsnytta för SoftOnes kunder.

Marknaden för molntjänster, som även går under begreppen SaaS, datormoln och molnlösningar, visar stark och stadig tillväxt. Det är inte längre en fråga om, utan när, ditt företag kommer att implementera molntjänster. Men vad är egentligen en molntjänst? Svaret hittar du i den här artikeln.

I början av december genomförde SoftOne en kundundersökning. För varje svar har vi donerat 20:- till Naturskyddsföreningen. Tack vare er medverkan har vi donerat totalt 6920:- som går till Naturskyddsföreningens viktiga arbete för Natur & Miljö. Samtidigt har ni tagit möjligheten att påverka vårt arbete och prioriteringar framöver genom att ge oss en värdefull inblick i er upplevelse av SoftOne som företag och våra tjänster.

ISO27001 är den ledande standarden för informationssäkerhet. SoftOne® prioriterar säkerhetsarbete högt och är stolta över att uppfylla de höga kraven för certifieringen vid ännu en revision och därmed befästa sin position som en i särklass säker mjukvaruleverantör. Här berättar Denho Bilir, Chief Information Officer på SoftOne, om arbetet med och värdet av certifieringen.

Tidigare Coop Färingsö gjorde det mesta av verksamhetsstyrningen utan systemstöd. Schemat gjorde man i Excel och någon tidrapportering hade man egentligen inte, utan man utgick från att folk arbetade efter schemat. Inför den månatliga lönekörningen hade man ett ganska stort arbete i att omvandla schemat till något som lönesystemet kunde hantera. VD Anders Sjölinder förstod att det fanns möjlighet att effektivisera detta.

Jimmy Sigwid, CTO, SoftOne

Min främsta målsättning att SoftOne GO ska vara en stabil tjänst som våra kunder upplever håller genomgående hög kvalitet. För att uppnå vår målsättning är vi snabba och lyhörda för våra kunders behov och önskemål. Vi ska också klara en stark tillväxt där vi kan hantera större datamängder och fler kunder med vidhållen kvalitet.

Kontakta mig om du har frågor kring media och nyheter.

Katarina Bennich
Chief Marketing Officer
Tel. 070-7328150
katarina.bennich@softone.se

Pressbilder

Bilderna är fria för användning i redaktionella sammanhang. Ange alltid fotografens namn: Stefan Sigemo