Löneoutsourcing

Lönehanteringssystem med SoftOne

Vi erbjuder outsourcing av lönehantering till såväl små som stora företag. Väljer du att låta oss sköta din löneadministration, får du tillgång till vårt moderna lönehanteringssystem, utan investeringskostnader. Du behöver inte tänka på att uppdatera systemet och göra back-up – det sköter vi, tillsammans med anpassningar och speciella rapporter.

Outsourcing lön med hög kvalitet

SoftOne Outsourcing lön är ett alternativ som säkrar kvalitet samtidigt som det sänker kostnaderna för många av våra kunder. Vi tar ansvar för att lönerna blir rätt och betalas ut i tid, men vi sköter också all statistik och rapportering till olika myndigheter och organisationer. Du kan lägga fokus på dina affärer och medarbetare.

Outsourca hela eller delar av din lönehantering

Du kan välja mellan att överlåta hela eller delar av lönehanteringen till oss. Behöver du hjälp under en begränsad tid, t.ex. vid föräldraledighet eller en organisationsförändring, fungerar det lika bra som ett upplägg på längre sikt.

Med tjänsten löneoutsourcing får du en komplett löneadministration till ert företag och kan fokusera på din kärnverksamhet.

Vägen till en lyckad outsourcing är en kvalitetssäkrad teknik, ett tryggt partnerskap och en lyhörd serviceorganisation. Det får du med SoftOne.

Varför ska du välja löneoutsourcing med SoftOne?

 • Spara pengar

  Många verksamheter kan spara stora pengar genom att inte ha en egen anställd löneadministratör. Besparingar upp mot 30 procent är inte ovanligt. Ta reda på vad löneadministrationen kostar dig idag. Glöm inte att räkna in både direkt och indirekt tid för lönehantering, de timmar som ledningen behöver lägga på löneadministration och omkostnader för drift av lönesystemet.

  När du outsourcar får du tillgång till SoftOnes moderna lönesystem utan att själv behöva stå för investeringen. Du slipper även kostnader och risker med rekrytering av en löneadministratör. Du kan förvandla en fast utgift till en rörlig, som du anpassar utefter dina aktuella behov.

 • Minimera sårbarhet genom att bli personoberoende

  Är du beroende av några få nyckelpersoner för att hantera löner? Många verksamheter är det vilket gör organisationen sårbar i samband med semester, sjukdom och personal som slutar. Genom att anlita en utomstående leverantör får du en garanti för att din verksamhet inte
  påverkas och att löner, skatter och avgifter betalas i tid.

 • Uppdaterad expertkompetens

  Löneadministration är en mycket komplex funktion. Den kräver kunskap om avtal och lagstiftning, liksom vad som är praxis och hur ett löneavtal ska tolkas. Samtidigt krävs det förståelse för och ett bokföringsmässigt förhållande till verifikationer och avstämningar. Kunskaper om själva lönesystemet är färskvara som behöver underhållas och uppdateras kontinuerligt. Allt detta är svårt att hitta tid för i det dagliga arbetet.

  Genom att anlita SoftOnes löneoutsourcing får du en professionell leverantör av lönehantering, som känner till bästa praxis och är experter på området. Det är vår kärnkompetens.

 • Minimera risken för fel

  Fel i samband med hantering av löner, skatter, pensioner och sociala avgifter kan bli väldigt kostsamma. Brister i kvalitetssäkring och manuell insamling av uppgifter inför lön leder till sämre kunskaper och dålig överblick över sjukfrånvaro, utbildning, semester och löneförhållanden. En väl genomförd outsourcing effektiviserar processerna och skapar struktur som gör att sådana fel minimeras.

  SoftOne erbjuder en mycket hög kvalitet och informationssäkerhet och är certifierade enligt ISO27001.

 • En mer flexibel och effektiv organisation

  Med SoftOnes löneoutsourcing anpassas lösningen efter dina behov i dagsläget vilket betyder att du får en flexibilitet för dina omkostnader. Du riskerar aldrig att sitta med för stor eller för liten kapacitet, även om det till exempel skulle ske stora förändringar i antalet anställda.
  Du kan välja mellan att överlåta hela eller delar av lönehanteringen till oss. Behöver du hjälp under en begränsad tid, t.ex. vid föräldraledighet eller en organisationsförändring, fungerar det lika bra som ett upplägg på längre sikt.

 • Kompetent rådgivning

  I dag ställs det höga krav på chefer. De ska vara kunniga inom alla områden. Många upplever att de saknar kompetens för att coacha och övervaka löne- och HR-funktionen fullt ut, inte minst på grund av den höga graden av specialisering. Med SoftOnes löneoutsourcing får du kompetent rådgivning. Innan vi startar igång gör vi en genomgång av hela er löneadministration. Ofta går det att hitta saker som kan optimeras, som leder till att tidsåtgången för olika uppgifter i processen kan minimeras.

” Vi tar ansvar för att lönerna blir rätt och betalas ut i tid. Vi tar även hand om all statistik och myndighetsrapportering.”

Ingvar ZingmarkAuktoriserad löneexpert

Detta ingår i tjänsten:

En databas – ett register

Alla delar av Personalsystemet SoftOne GO, med Bemanning, Tid och Lön, kan användas fullt integrerade eller var för sig. Du får synergier och besparingsvinster om du använder helheten av molnlösningen.  Alla delar i systemet är kopplade mot en och samma databas och uppdateras automatiskt oavsett var i systemet du befinner dig.

SoftOne GO Bemanning

Ett webbaserat schemaläggningssystem som kombinerar kraftfulla planeringsverktyg med kommunikationsmöjligheter mellan anställda och arbetsgivare. Läs mer här.

SoftOne GO Tid

Vårt tidredovisningssystem som effektiviserar lönehanteringen genom att de anställdas tid – och löneavvikelser administreras och kan attesteras direkt. Möjligt även att använda tidredovisning och stämpelklocka mot systemet. Läs mer här.

SoftOne GO Lön

Med lönen i molnet uppdateras all information direkt i datakällan. Du slipper mail och pappershantering och får en decentraliserad arbetsmetodik. I systemet finns kontrollfunktioner och bevakningar redan inbyggt och adminstrationen minskar.

Ett rollbaserat lönesystem där adminstatratörer och anställda arbetar i samma system men med olika roller och behörigheter. Läs mer här.

Frågor & Svar

Hur kommer vi igång?

Tillsammans sätter vi rutiner för samarbetet såsom aktivitetskalender, med datum för när kunden stänger tidrapporteringen/avvikelserapporteringen och dylikt.

Rutiner sätts upp för bland annat svarstid, kontaktperson, aktivitetskalender. Kontakta salj@softone.se för att höra mer om hur vi kan hjälpa dig.

Vilken tillgänglighet har Outsourcing?

Vi finns tillgängliga för er under ordinarie arbetstid, det vill säga helgfria vardagar mellan klockan 8-16 och dag före röd dag klockan 8-13.

Kan man följa sina ärenden?

Ja, du kan alltid följa dina ärenden. Frågor och ändringar/övriga ärenden hanteras i SuperOffice där alla ärenden loggas med ett ärendenummer. Du kan följa ditt ärende till dess att det stängs. Inga frågor hamnar i någons personliga mailkorg och riskerar att bli obesvarad.

Vad händer om det är brådskande och affärskritiskt?

Verksamhetskritiska ärenden hanteras och behandlas skyndsamt och prioriteras.  Mer exakta rutiner för detta sätts vid uppstarten.

Hur sker tidrapporteringen i SoftOne GO Tid/Lön ?

Tidrapporteringen kan göras via Appen i mobilen alternativt via webben. Detta bestäms tillsammans med kunden vid uppstart.

Vilket operativsystem har Appen?

Appen finns för både IOS och Android.

Vad kostar det?

Licenskostnaden beräknas på antal användare och vid uppstarten debiteras ett timpris för att sätta upp företag, löneavtal, eventuell ackumulerade data samt att utbilda kontaktpersonen.

Arbetar SoftOne säkert enligt GDPR?

Säkerhet och integritet är något vi på SoftOne lägger stor vikt vid i förhållandet med våra kunder. SoftOne har därför strikta processer, metoder och tekniker för att kunna möta våra kunders behov av säkerhet, sekretess och tillgänglighet. Vi är självklart GDPR-säkrade och är även ISO27001-certifierade.

SoftOne GO är en säker molntjänst där personalen erhåller sina lönespecifikationer säkert via appen eller molntjänsten.

Dialogen mellan SoftOne och kund sker först och främst via molntjänsten där de själva kan ta ut information men har även möjlighet att använda sig av vårt digitala kundcenter där all dialog loggas.

Vill du veta mer om Löneoutsorcing?

Kontakta oss via formuläret nedan, via mejl på support (at) softone.se eller telefon (växel): 0771-55 69 00