Löneoutsourcing

Lönehanteringssystem med SoftOne

Vi erbjuder outsourcing av lönehantering till såväl små som stora företag. Väljer du att låta oss sköta din löneadministration, får du tillgång till vårt moderna lönehanteringssystem, utan investeringskostnader. Du behöver inte tänka på att uppdatera systemet och göra back-up – det sköter vi, tillsammans med anpassningar och speciella rapporter.

Outsourcing lön med hög kvalitet

SoftOne Outsourcing lön är ett alternativ som säkrar kvalitet samtidigt som det sänker kostnaderna för många av våra kunder. Vi tar ansvar för att lönerna blir rätt och betalas ut i tid, men vi sköter också all statistik och rapportering till olika myndigheter och organisationer. Du kan lägga fokus på dina affärer och medarbetare.

Outsourca hela eller delar av din lönehantering

Du kan välja mellan att överlåta hela eller delar av lönehanteringen till oss. Behöver du hjälp under en begränsad tid, t.ex. vid föräldraledighet eller en organisationsförändring, fungerar det lika bra som ett upplägg på längre sikt.

Med tjänsten löneoutsourcing får du en komplett löneadministration till ert företag och kan fokusera på din kärnverksamhet.

Vägen till en lyckad outsourcing är en kvalitetssäkrad teknik, ett tryggt partnerskap och en lyhörd serviceorganisation. Det får du med SoftOne.

Varför ska du välja löneoutsourcing med SoftOne?

  • Spara pengar

  • Minimera sårbarhet genom att bli personoberoende

  • Uppdaterad expertkompetens

  • Minimera risken för fel

  • En mer flexibel och effektiv organisation

  • Kompetent rådgivning

Vill du veta mer om Löneoutsorcing?

Kontakta oss via formuläret nedan, via mejl på support@softone.se eller telefon (växel): 0771-55 69 00