Detalj- och dagligvaruhandel

Öka effektiviteten med SoftOne GO

Många företag inom dagligvaru- och detaljhandeln använder SoftOnes produkter för att skapa en effektivare verksamhet.

Mitt projekt-29 (14)
Med utrymme för tillväxt

Ett moduluppbyggt affärssystem att växa med

Vår plattform förenklar och automatiserar viktiga uppgifter som lagerhantering, optimering av leveranskedjan och schemaläggning av personal. Med en strömlinjeformad verksamhet kan du fokusera på att leverera exceptionella kundupplevelser och få ditt företag att växa.

Retail, e-handel, onlineförsäljning eller e-commerce, kärt barn har många namn och oavsett vad du kallar det så är SoftOne GO utformat för att utvecklas tillsammans med ditt företag. Oavsett om du expanderar till nya platser, diversifierar ditt produktutbud eller satsar på onlineförsäljning, kan våra flexibla lösningar tillgodose dina föränderliga behov och ge en konkurrenskraftig grund för er tillväxt.

Medarbetare i fokus

Omtyckt av chefer och deras medarbetare

Engagerade medarbetare är drivkraften bakom en välmående organisation. Vår plattform tillhandahåller verktyg för kontinuerlig feedback, målsättning och erkännande, vilket främjar en positiv och samarbetsinriktad arbetsmiljö. Öka medarbetarnas moral och produktivitet med en plattform som prioriterar deras tillväxt och utveckling. 

Funktioner

Insikter som förenklar

Få värdefulla insikter om din personalstyrka med omfattande analys- och rapporteringsfunktioner. Vårt verktyg ger djupgående personalanalyser som gör att du kan identifiera trender, optimera bemanningsnivåer och fatta välgrundade beslut för att förbättra den operativa effektiviteten och driva lönsamheten.

Att investera i vårt verktyg för workforce management innebär att du ger ditt detaljhandelsföretag de verktyg och insikter som krävs för att klara sig i en konkurrensutsatt bransch. Anslut dig till skaran av framgångsrika detaljhandlare som har använt vår lösning för att optimera schemaläggning, förbättra kommunikationen och maximera personalens produktivitet.

Kundcase

Axfood

Vi hjälper dig att hitta rätt