Ekonomi

Allt du behöver i ett ekonomisystem

Vi erbjuder ett ekonomisystem med redovisning, kund- och leverantörsreskontra, inventarier, med mera. Verktyget är väl integrerat med övriga moduler som fakturering och lön. Detta gör att mycket av ditt företags redovisningsunderlag genereras automatiskt utifrån vad som händer ute i den dagliga verksamheten.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Mitt projekt-29 (20)
Funktioner

Automatiseringar och effektivitet

Vårt system tillhandahåller en centraliserad plattform för att hantera alla dina finansiella aktiviteter, inklusive budgetering, prognoser, kassaflödeshantering, kostnadsspårning och finansiell rapportering. Med en helhetssyn på din ekonomi kan du få bättre kontroll och fatta strategiska beslut som ligger i linje med dina affärsmål.

Gör välgrundade finansiella beslut med tillgång till finansiella nyckeltal och resultatindikatorer i realtid. Vårt system erbjuder avancerade rapporterings- och analysfunktioner som gör att du kan generera anpassningsbara finansiella rapporter, identifiera trender och få insikter som du kan agera på. Håll dig steget före och optimera dina finansiella strategier.

Funktionalitet

Funktionerna i modulen Ekonomi

Med ett integrerad redovisningsprogram i SoftOne GO minskar du din administration. Du kan ha obegränsade antal verifikationsserier vilket underlättar spårning och rapportutskrifter.

Med redovisning i SoftOne GO får du bland annat tillgång till:

 • Stöd för upp till 6 dimensioner
 • Drillbara rapporter
 • Periodiseringar med spårning till underlag
 • Automatkonteringar
 • Kontoanalys
 • Budget med rapporter för uppföljning
 • Momskontroll och export av momsuppgifter till Skatteverket
 • Anpassningsbara rapporter och rapportpaket
 • Import och export av redovisningstransaktioner enligt SIE-standard
 • Mallverifikat
 • Bruttovinstredovisning för handeln
 • Ladda upp dokument till verifikatet

Koncernredovisning i SoftOne GO är enkelt. Med ett par knapptryck får du ett bokslut för koncernen. Varje dotterbolag hanteras som ett kostnadsställe och konsolidering sker via ”kopplingstabell”. I moderbolaget kan du plocka ut rapporter för hela koncernen men även enskilda bolag.

I SoftOne GOs modul för Inventarieredovisning kan du skapa inventarier direkt från leverantörsfakturan, alternativt koppla leverantörsfakturan till en redan upplagda inventarier. Du kan lägga in inventarieregister från andra system för att fortsätta med avskrivningar från senast avskrivna period. Du kan också ladda upp dokument och bilder till dina inventarier.

Värdesjusteringar, avyttringar och försäljningar sker direkt från inventarierna. Vid försäljning kan du spåra till kundfakturan, om modulen Försäljning i SoftOne GO används.

Avskrivningsmallar för exempelvis huvud- och kompletteringsregel med kontering för varje inventarietyp finns i SoftOne GO.

I din kundreskontra hanterar du dina utskickade fakturor. Du kan enkelt skicka påminnelser och skapa räntefakturor. Inbetalning sker manuellt eller via återrapportering från din bank. Utskrift av olika saldolistor ingår självklart. Kundcentralen i SoftOne GO ger dig information om varje enskild kunds obetalda och betalda fakturor. Fakturor i SoftOne GO kan distribueras via mejl, elektroniskt, eller postalt. Fakturaverifikaten integreras direkt till SoftOne GO Redovisning, men kan även exporteras via SIE-fil.

Leverantörsfakturor i SoftOne GO hanterar du smidigt via e-faktura, manuell uppläggning eller tolkning. Används attestfunktionen kan du med automatik skicka ut fakturorna på ett attestflöde. Utbetalning sker via fil eller manuellt. Återrapporteringsfunktion från din bank för avprickning ingår i leverantörsreskontran.

Hantering av olika valutor där du bestämmer själv om valutan ska uppdateras manuellt, månadsvis eller varje dag. Kursdifferenser bokas automatiskt.

I Leverantörscentralen samlas alla leverantörsfakturor och du kan enkelt följa dem.

Likviditetsplaneringen ger dig en hjälp att räkna ut hur mycket som ska betalas inom ett givet spann.

Från leverantörsfakturan kan du automatiskt skapa periodiseringar och upplägg av inventarier.

Med elektronisk leverantörsfakturahantering kommer leverantörsfakturorna färdigtolkade in till företaget och kan utifrån vissa förutsättningar automatiskt skickas ut på ett helt anpassningsbart attesteringsflöde. När du använder dig av en elektronisk fakturering, slipper man all den tid det tar att sprätta, skanna och att stansa in fakturor.

Funktionalitet i SoftOne GOs digitala attest:

 • Automatiskt attestflöde
 • Attestflöde per användare
 • Per leverantör
 • Per projekt
 • Per kostnadsställe

Tid

Bemanning

Lön

HR

Projekt

Logistik

Ekonomi

Försäljning

 

 
SoftOne GO

Ett komplett affärssystem för tillväxt

Vissa använder några av våra moduler, andra använder alla. Ett system att växa med helt enkelt. Oavsett hur du väljer att jobba med oss är vår vision att erbjuda marknadens bästa affärssystem som förenklar och effektiviserar det dagliga arbetet för våra kunder, så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet.

SoftOne GO

Ett komplett affärssystem för tillväxt

Vi hjälper dig att hitta rätt