SoftOne GO för ICA

Med ramavtalet för ICA får du ett HR-system som innehåller Schemaplanering, Tidrapportering och Bemanning.

Ramavtalet ger dig som ICA-butik ett effektivt verktyg för arbetsledning och där du alltid har kontroll på dina kostnader. Väljer du att addera till Löneberäkningen får du inte bara en helhetslösning där du aldrig registrerar samma uppgift två gånger utan också marknadens modernaste lönelösning där lönen kan vara klar redan när du gjort schemat.

Några av fördelarna för dig som ICA-butik

  • Alltid uppkopplad mot ICAs kassasystem

  • Rollbaserat system med olika vyer för medarbetare och administratör i App

  • Integration mot ICAs butikslön

  • Integration mot ICAs onlinehandel

SoftOne erbjuder även Ekonomi med elektronisk fakturahantering, redovisning, reskontror och fakturering.

Det betyder att du har en leverantör, vilket förenklar din vardag och ger dig kostnadsfördelar. Våra system har utvecklats i samråd med ICA, vilket gör att de innehåller funktioner speciellt anpassade för ICA, som exempelvis importverktyget för ICA Online (fakturering till företagskunder) och integrationer med kassasystemet StoreOffice.

ICA-paketet

En väl fungerande schemaplanering är hjärtat i en lösning för Tid och Bemanning. Med SoftOne GO får du ett planeringsverktyg för hela flödet från budget & bemanningsoptimering, till grundschema, arbetsschema och planerat utfall i en och samma vy. Nyckeltal finns tillgängliga liksom prognoser som kan ändras under tiden du planerar för ändringar eller söker ersättare.

Läs mer

Närvaroregistrering eller avvikelseregistrering? I SoftOne GO kan du hantera båda sätten att registrera den arbetade tiden som är underlaget för löneutbetalningen. Närvaro kan registreras via tidterminal eller pekskärm och avvikelseregistrering kan göras både via mobilapplikation och dator.

Läs mer

Effektivisera din organisation inom Handel med Bemanningsoptimering & Schemasimulering

Målet med bemanningsoptimeringen är förstås att effektivisera verksamheten. Men samtidigt så är målet även att öka trivseln för de anställda genom att minska antalet tillfällen med för hög eller för låg bemanning – som båda skapar stress.

Läs mer

Skicka enkelt filer med tidstransaktioner mellan SoftOne GO och ICA Butikslön, vilket förenklar lönearbetet för alla inblandade, såväl butiken som ICA Butikslön.

Specialanpassad integration med ICAs onlinehandel för fakturering via SoftOne GO som förenklar administrationen och automatiserar faktura- och betalningsflödet.

Tilläggstjänster

Modulen ekonomi innehåller alla väsentliga delar för din butiks ekonomihantering. Funktioner som ingår är t.ex. Redovisning med bruttovinstrapporter,  Elektronisk fakturahantering, Kund- och leverantörsreskontra, Inventariehantering och Koppling till kassan.

Funktionerna är väl integrerade med övriga moduler, så som fakturering och tid. Underlaget till redovisningen till exempel, innehåller en komplett uppsättning med rapporter för bruttovinstredovisning anpassad efter ICA’s standard och genereras automatiskt utifrån vad som händer ute i den dagliga verksamheten.

SoftOne GO innehåller ett komplett paket med rapporter för bruttovisntredovisning anpassat enligt ICA’s standard.

Det är lätt att importera dagskassefiler och kundfakturor för fakturering från kassasystemet StoreOffice.

Läs mer.

Det är lätt att komplettera SoftOne GO Schema, Tid och Bamanning med SoftOne GO Lön som är en naturlig del i HR-lösningen. Tack vare den integrerade löneberäkningen så är lönen i vissa fall klar när du lagt schemat. I andra fall så uppdateras löneberäkningen dag för dag med automatik utan att du behöver göra något. Ett annat plus är att vi har tagit bort det traditionella årsskiftet, det är bara att arbeta vidare.
Läs mer

Låt SoftOne vara din löneavdelning. Väljer du att låta oss sköta din löneadministration, får du tillgång till vårt moderna lönesystem, utan investeringskostnader. Du behöver inte tänka på att uppdatera systemet och göra back-up – det sköter vi, tillsammans med anpassningar och speciella rapporter.

Läs mer

Här delar andra ICA-butiker sina upplevelser av SoftOne GO

Ica Maxi i Linköping har nu sedan ett år tillbaka gjort sin bemanningsplanering i SoftOne GO. De sparade 150 timmar i kassan, 30 timmar i frukten och 30 timmar i egentillverkningen.

Hur gick det till och vad är erfarenheten från den resan? Jessica Gustavsson från ICA Maxi Linköping berättar mer i denna korta video.

Ramavtal

SoftOne har ett ramavtal med ICA Sverige avseende molntjänsten SoftOne GO HR med Tid, Schema och Bemanning, med syftet att förse ICA-butikerna med ett effektivt verktyg.Ramavtalet tecknades först 2016 och har nu förlängts till 2023.  Mer om ramavtalet

Sedan 2003 har SoftOne även ett ramavtal med ICA gällande Ekonomi som främst inkluderar Bruttovinstredovsning, Fakturering och Leverantörsfakturahantering.

280

SoftOne GO-anslutna ICA-butiker just nu. Vi har även ett hundratal butiker som nyttjar våra Client Server-system som stegvis uppgraderar till vår molntjänst SoftOne GO.

Så här jobbar våra ICA-butiker

Många av våra kunder börjar med SoftOne GO Schema, Tid och Bemanning medan andra butiker börjar med SoftOne GO Ekonomi. SoftOne GO är en moduluppbyggd molntjänst och det är enkelt att komplettera med moduler utifrån verksamhetens behov. Här kan du läsa hur andra ICA-butiker arbetar med SoftOne GO.

Best Practice: Referensgrupp för Schema, Tid och Bemanning

SoftOne och ICA Butikskonsult arbetar med en referensgrupp bestående av personal- och ekonomichefer från ICA Kvantum Flygfyren, ICA Kvantum Stop/Arninge, ICA Kvantum Linköping, ICA Kvantum Flen och ICA Maxi Solna. Syftet med referensgruppen är att skapa en plattform för att diskutera önskemål, nya funktioner och förbättringsåtgärder med målet att maximera nyttan med de SoftOne GO-moduler som ICA använder.

Best Practice: Referensgrupp för Ekonomi

En motsvarande referensgrupp inom Ekonomi fokuserar på redovisning, faktura och betalningsflöden, med mera. Syftet är att vidareutveckla och ytterligare förenkla och automatisera ekonomiprocesserna. Mötena sker kvartalsvis och resulterar i ett värdefullt erfarenhetsutbyte runt hur olika butiker tar tillvara på digitaliseringen och nyttjar funktionaliter och features på bästa sätt utifrån sina processer. I denna grupp ingår representanter från ICA Kvantum Flygfyren, ICA Maxi Haninge, ICA Maxi Linköping och ICA Maxi Lindhagen.

Varför valde ni att samarbeta med SoftOne? 

Vi behövde ett system som svarade mot våra kriterier: modernt, molnbaserat, pedagogiskt och lätthanterligt för butikerna. Det finns många system, men efter en noggrann process valde vi SoftOne och deras molntjänst SoftOne GO.

Från Jenny Nordin, ICA tilläggstjänster

Jenny Nordin, ICA Tilläggstjänster,
Bemanningsstöd.

ICA Tilläggstjänster Bemanning

Klicka på knappen för att se hur bemanningslösningen fungerar.

Vill du veta mer? Eller se lite närmare på våra lösningar?

Har du frågor om SoftOne GO och våra lösningar för ICA? Kontakta oss direkt via knappen nedan och få information om möjligheterna med  affärssystemet för just din butik.

Mer information

Att vara kund hos SoftOne

Filmer