ICA-handlare

SoftOne GO för ICA

Butiker
0
Användare
0
Moduler
0
Marknadsandel %
0
Funktioner

Med ramavtalet för ICA får du ett HR-system som innehåller schemaplanering, tidrapportering och bemanning

Ramavtalet ger dig som ICA-butik ett effektivt verktyg för arbetsledning och där du alltid har kontroll på dina kostnader. Väljer du att addera till Löneberäkningen får du inte bara en helhetslösning där du aldrig registrerar samma uppgift två gånger utan också marknadens modernaste lönelösning där lönen kan vara klar redan när du gjort schemat.

Funktioner

SoftOne erbjuder även Ekonomi med elektronisk fakturahantering, redovisning, reskontror och fakturering

Det betyder att du har en leverantör, vilket förenklar din vardag och ger dig kostnadsfördelar. Våra system har utvecklats i samråd med ICA, vilket gör att de innehåller funktioner speciellt anpassade för ICA, som exempelvis importverktyget för ICA Online (fakturering till företagskunder) och integrationer med kassasystemet StoreOffice.

Funktionalitet

Funktioner i ICA-paketet

En väl fungerande schemaplanering är hjärtat i en lösning för Tid och Bemanning. Med SoftOne GO får du ett planeringsverktyg för hela flödet från budget & bemanningsoptimering, till grundschema, arbetsschema och planerat utfall i en och samma vy. Nyckeltal finns tillgängliga liksom prognoser som kan ändras under tiden du planerar för ändringar eller söker ersättare.

Läs mer

Närvaroregistrering eller avvikelseregistrering? I SoftOne GO kan du hantera båda sätten att registrera den arbetade tiden som är underlaget för löneutbetalningen. Närvaro kan registreras via tidterminal eller pekskärm och avvikelseregistrering kan göras både via mobilapplikation och dator.

Läs mer

Effektivisera din organisation inom Handel med Bemanningsoptimering & Schemasimulering

Målet med bemanningsoptimeringen är förstås att effektivisera verksamheten. Men samtidigt så är målet även att öka trivseln för de anställda genom att minska antalet tillfällen med för hög eller för låg bemanning – som båda skapar stress.

Läs mer

Skicka enkelt filer med tidstransaktioner mellan SoftOne GO och ICA Butikslön, vilket förenklar lönearbetet för alla inblandade, såväl butiken som ICA Butikslön.

Specialanpassad integration med ICAs onlinehandel för fakturering via SoftOne GO som förenklar administrationen och automatiserar faktura- och betalningsflödet.

Tillägg

Modulen ekonomi innehåller alla väsentliga delar för din butiks ekonomihantering. Funktioner som ingår är t.ex. Redovisning med bruttovinstrapporter,  Elektronisk fakturahantering, Kund- och leverantörsreskontra, Inventariehantering och Koppling till kassan.

Funktionerna är väl integrerade med övriga moduler, så som fakturering och tid. Underlaget till redovisningen till exempel, innehåller en komplett uppsättning med rapporter för bruttovinstredovisning anpassad efter ICA’s standard och genereras automatiskt utifrån vad som händer ute i den dagliga verksamheten.

SoftOne GO innehåller ett komplett paket med rapporter för bruttovisntredovisning anpassat enligt ICA’s standard.

Det är lätt att importera dagskassefiler och kundfakturor för fakturering från kassasystemet StoreOffice.

Läs mer.

Det är lätt att komplettera SoftOne GO Schema, Tid och Bamanning med SoftOne GO Lön som är en naturlig del i HR-lösningen. Tack vare den integrerade löneberäkningen så är lönen i vissa fall klar när du lagt schemat. I andra fall så uppdateras löneberäkningen dag för dag med automatik utan att du behöver göra något. Ett annat plus är att vi har tagit bort det traditionella årsskiftet, det är bara att arbeta vidare.

Läs mer

Låt SoftOne vara din löneavdelning. Väljer du att låta oss sköta din löneadministration, får du tillgång till vårt moderna lönesystem, utan investeringskostnader. Du behöver inte tänka på att uppdatera systemet och göra back-up – det sköter vi, tillsammans med anpassningar och speciella rapporter.

Läs mer

Vad tycker våra kunder om SoftOne GO?

Spela videoklipp
Spela videoklipp

Vi hjälper dig att hitta rätt