SoftOne

Digitaliseringspris

Digitaliserings-pris

Nomineringen för 2023 är öppen

Om priset

Digitaliseringen skapar helt nya spelregler på marknaden

SoftOne strävar efter att ligga i teknikens framkant och skapa möjligheter för våra kunder att digitalisera och effektivisera sitt arbete med vår molntjänst SoftOne GO. Att digitalisera sin verksamhet är inte alltid enkelt, och resan är inte alltid spikrak. Vinsterna är däremot stora och gynnar såväl verksamheten, de anställda och kunderna. SoftOne brinner för att driva den digitala utvecklingen framåt tillsammans med våra kunder och vill premiera några av de personer på våra kundföretag som visat på såväl ett framgångsrikt digitaliseringsarbete som lyckade resultat.

Nominera ditt företag eller en branschkollega! Skicka namn och en motivering via vårt formulär nedan.

Årets digitala vinnare 2022

Vinnaren i kategorin Årets Digitala Vinnare är ELIAS SYD.

Motiveringen lyder: ELIAS SYD AB har utnämnts till Årets Digitala Vinnare för sitt väl genomförda digitaliseringsarbete där de tagit vara på möjligheterna i affärsplattformen SoftOne GO. Med ett stort engagemang och tydlig kravställning har de ökat förutsättningarna för verksamhetens vinster och personalens delaktighet för såväl ELIAS SYD som koncernens övriga bolag.

Årets digitala resa 2022

Pristagaren i kategorin Årets Digitala Resa är STC Training Club

Motiveringen lyder:
STC Training Club har utnämnts som vinnare av Årets Digitala Resa för sitt pragmatiska digitaliseringsarbete. STC Training Club startade med Tid, Bemanning och Lön 2018 och har sedan dess kraftfullt växt verksamheten och införlivat förvärvade verksamheter. STC Training Club har med stor förståelse för digitaliseringens utmaningar och vinster arbetat resultatinriktat och i nära samarbete med SoftOne för att utveckla och anpassa processer och systemstöd. Dessa har utvecklats successivt med bl a införande av ekonomisk struktur, autogenerering av anställningskontrakt med mera för att fortsatt skala upp verksamheten.

Tidigare vinnare

Årets digitala resa 2021

Vinnaren i kategorin Årets Digitala Resa är Coop Färingsö.

Motiveringen lyder: Coop Färingsö har utnämnts som vinnare av Årets Digitala Resa för sitt pragmatiska digitaliseringsarbete. Som en av de första kunderna av SoftOne GO Lön har de med stor förståelse för digitaliseringens utmaningar och vinster arbetat resultatinriktat och i nära samarbete med SoftOne för att utveckla och anpassa processer och systemstöd. Dessa har utvecklats med tid, bemanning och lön till ekonomi och automatiserade fakturaflöden för att optimera förutsättningarna för verksamhetens effektivitet och tillväxt.

Årets digitala vinnare 2021

Pristagaren i kategorin Årets Digitala Vinnare är M-Konsult & Utbildning i Östersund med motiveringen:

M-Konsult & Utbildning Östersund AB har utnämnts till Årets Digitala Vinnare för sitt gedigna digitaliseringsarbete där de fullt ut tagit vara på funktionaliteten i affärsplattformen SoftOne GO. Med ett stort engagemang och tydlig kravställning har de väsentligt ökat sin verksamhets ekonomiska och administrativa vinster för såväl redovisningsbyrå som alla sina klienter, och samtidigt varit bidragande i systemets utveckling.

Årets digitala resa 2020

Vinnaren i kategorin Årets Digitala Resa är MatHem.

Motiveringen lyder: MatHem har utnämnts som vinnaren i kategorin Årets Digitala Resa för sitt pragmatiska digitaliseringsarbete. Som en av de första kunderna inom SoftOne GO Lön har de med stor förståelse för digitaliseringens utmaningar och vinster arbetat resultatinriktat och i nära samarbete med SoftOne för att utveckla och anpassa processer och systemstöd för att optimera förutsättningarna för verksamhetens effektivitet och tillväxt.

Årets digitala vinnare 2020

Pristagaren i kategorin Årets Digitala Vinnare är Elektro-Centralen AB med motiveringen:

Elektro-Centralen AB har utnämnts till Årets Digitala Vinnare för sitt gedigna digitaliseringsarbete där de fullt ut tagit tillvara på funktionaliteten i SoftOne GO. Med ett stort engagemang och tydlig kravställning har de väsentligt ökat sin verksamhets ekonomiska och administrativa vinster och samtidigt varit bidragande i systemets utveckling.

Årets digitala resa 2019

Vinnaren i kategorin Årets Digitala Resa är Maxi ICA Stormarknad Linköping.

Motiveringen lyder: Maxi ICA Stormarknad Linköping har utnämnts som vinnaren i kategorin Årets Digitala Resa för sitt pragmatiska digitaliseringsarbete. Med en stor förståelse för digitaliseringens utmaningar och vinster har de arbetat resultatinriktat och i nära samarbete med SoftOne för att utveckla och anpassa processer och affärsystemsstöd. Med ett digitalt arbetssätt har de optimerat förutsättningarna för verksamhetens effektivitet och tillväxt.

Årets digitala vinnare 2019

Pristagaren i kategorin Årets Digitala Vinnare är JoSwe El AB med motiveringen:

JoSwe EL har utnämnts till Årets Digitala Vinnare för sitt gedigna digitaliseringsarbete där de fullt ut tagit tillvara på funktionaliteten i SoftOne GO. Med en pragmatisk inställning och effektiva strategier har de väsentligt ökat verksamhetens ekonomiska och administrativa vinster och tillväxtpotential.

Vi hjälper dig att hitta rätt