Välkommen till vår verksamhets- och kundorienterade support

SoftOne är glada över att kunna erbjuda våra kunder en kostnadsfri support. Att våra kunder lyckas i systemet och nyttjar det på bästa sätt är avgörande för att vi ska uppnå vår vision. Vår vision är att öka våra kunders tillväxt och konkurrenskraft genom användandet av SoftOne affärsplattform.

För att kunna erbjuda våra kunder en så bra service som möjligt arbetar vi utefter ett antal principer: 

 • Digitala Kundcentret är nu än mer navet för alla typer av supportärenden, oavsett om det gäller supportfrågor, önskemål, beställningar eller programfel.
 • All kontakt med SoftOnes Service & Kvalitet ska ske genom er verksamhets SuperUsers*.
 • All ärendehantering börjar med att ett ärende registreras i Digitala Kundcentret. Det ärendenummer du får kan du sedan hänvisa till om du behöver hjälp via mejl eller telefon.
 • Du följer ditt ärendes status i Digitala Kundcentret. Det är också här du ser återkopplingen.
 • Våra Produktspecialister är uppdelade i två verksamhetsfokuserade team baserat på de branscher ni som våra kunder arbetar inom. Vi vidareutvecklar kunskapen inom respektive område så att du möts av en produktspecialist som inte bara kan dina produktområden, utan även besitter kunskap om ditt verksamhetsområde och de behov och utmaningar du kan tänkas stå inför. När du ringer in till Service & Kvalitet möts du av två val; Hantverkare, Transport och Konsult samt Handel, Tjänsteföretag & Organisationer.

*Läs mer om SuperUsers ochvåra processer för Service & Kvalitet i vår broschyr.

SoftOnes Digitala Kundcenter

Vårt Digitala Kundcenter är skapat för dig som kund. Det är navet för alla frågor och funderingar du har gällande SoftOnes affärsplattform. Här kan du rapportera och följa upp dina supportärenden och få tillgång till våra vanliga frågor och svar. Är du kund och användare av något av våra klientserver-program, såsom SoftOne Lön, SoftOne Business, SoftOne Timer eller SoftOne Professional kommer du att kunna ladda ner nya versioner av programvaran. För att kunna hjälpa dig på bästa sätt kan vi be om din tillåtelse att koppla upp oss på din dator via fjärrstyrning. Du laddar ner programvaran för det här.

Det börjar alltid med registrering av ett ärende!
Observera att vi enbart har möjlighet att erbjuda vår support om ett ärende är upplagt i kundcentret och du har ett ärendenummer att referera till.

Så här går du tillväga för att få hjälp av Service & Kvalitet

 1. Logga in i Digitala Kundcentret
 1. 2. Definiera och kategorisera vad du behöver hjälp med
 2. 3. Registrera ditt ärende
 3. 4. Följ status och se återkoppling

SoftOne Akademi

I vår Akademi har vi samlat instruktionsfilmer, handböcker med beskrivningar av olika funktioner, releasenyheter och mycket mer så att du kan få det stöd du behöver för att få ut så mycket som möjligt av affärssystemet SoftOne GO. Du når SoftOne Akademi via ikonen med en Akademihatt i högerkanten i SoftOne GO.

Servicenivåer för programfel

1. Beskrivning av Supporttjänsterna

SoftOne AB (publ) 556239–4717 erbjuder SoftOne Service & Kvalitet för sina Kunder med programvarutjänsten SoftOne GO.

Definition av ett Supportärende

Med ett Supportärende avses vägledning kring specifika frågor om systemets funktionalitet och flöden, samt felsökning av problem orsakade av den tekniska miljön.

Tilläggstjänster

Utöver SoftOne Service & Kvalitet erbjuder SoftOne nedanstående tilläggstjänster mot offert:

 • Kortare utbildning över telefon
 • Certifieringar genom utbildning inom olika SoftOne GO-moduler och fördjupningsnivåer, se www.softone.se/kalender/utbildningar
 • Blankett- och rapportanpassningar
 • Genomgång av arbetsflöden
 • Avstämningar och utredningar av till exempel moms och differenser
 • Genomgång av nya funktioner och optimering av systemuppsättningen
 • Felsökning av problem som är orsakat av kund

Som Kund får du tillgång till:

SoftOne Service & Kvalitet via SoftOnes digitala kundcenter för Supportärenden, e-post eller telefon.

SoftOne Service & Kvalitet kontaktas genom att logga in via www.softone.se eller genom e-post support@softone.se. Telefonnummer erhålles efter genomgången certifiering.

Arbetsgång vid SoftOne Support

Du registrerar ditt ärende via kundcentret, alternativt via e-post eller telefon, varvid ett ärendenummer skapas. En produktspecialist handlägger ärendet som prioriteras enligt SoftOnes Supportnivåer (punkt 4 nedan). Du kan löpande följa ditt ärende via det digitala kundcentret.

2. Supporträttigheter

Som Kund har du rätt att utse två (2) kontaktpersoner som har rätt att kontakta SoftOne Service & Kvalitet.

3. Villkor

 • SoftOne har ej tillgång till Kundens data. Kunden ansvarar för att vid behov ge SoftOne Service & Kvalitet access till Kundens konto i SoftOne GO.
 • De användare som får nyttja SoftOnes Service & Kvalitet skall ha genomgått en utbildning för de SoftOne GO-moduler Kunden önskar Support för.
 • Felsökning inleds efter uttrycklig beställning från Kunden. SoftOne har rätt att debitera Kunden för nedlagd tid för justering eller upptäckande av fel orsakade av kundens IT-miljö eller handhavande.
 • SoftOne äger rätt att ändra villkoren för SLA SoftOne Service & Kvalitet. Ändringen gäller från och med den första dagen i den månad som infaller närmast efter det tillfälle då ändringen publicerats på softone.se.
 • Kunden har rätt till SoftOne Service & Kvalitet så länge inga förfallna betalningar föreligger.
 • Som kund har du alltid möjlighet att rapportera eventuella programfel via det digitala kundcentret.

 4. Supportnivåer

Alla ärenden ges en prioritering enligt följande:

 • Prioritet 1

Programvarutjänsten går ej att starta, hela eller väsentliga delar av Programvarutjänsten är inte tillgängliga och går ej att kringgå.

 • Prioritet 2

Innebär att affärsverksamheten avsevärt försvåras men förhindrar inte användningen av Programvarutjänsten.

 • Prioritet 3

Innebär att viss del av affärsverksamheten avsevärt försvåras men förhindrar inte användningen av Programvarutjänsten. Denna prioritet tilldelas även prioritet 1 och 2 ärenden, där en alternativ lösning kan tillhandahållas.

 • Prioritet 4

Är viktigt för Kunden men kan kringgås.

 • Prioritet 5

Denna prioritetsnivå utgör standardnivå. Är av mindre betydelse för Kunden.

SoftOne Service & Kvalitet påbörjar arbetet med ärendet inom nedan angivna tidsramar under SoftOnes ordinarie öppettider.

Följ status och eventuella incidenter i SoftOne GO

Våra Produktspecialister är redo att hjälpa dig!

Öppettider

Våra ordinarie öppettider är vardagar 8-16 med lunchstängt 12-13. Dag före röd dag stänger vi kl 13. Du kan alltid mejla in ditt ärende.

Ladda ner TeamViewer för fjärrsupport här!

Supportteamens verksamhetsområden

Välj det alternativ som speglar din bransch i telefonväxeln för att få bästa möjliga service.

Hantverkare, Transport och Konsult (alt. 1): El- och VVS-installatörer, Bygg, Transport, Plåt & Vent, Energi, Säkerhet/Lås/Larm och IT-företag.

Handel, Tjänsteföretag & Organisationer (alt.2): Dagligvaru-, detalj- och fackhandel, Vård/Omsorg, Hotell & Restaurang, Tillverkande företag, Organisationer, Redovisning/Revision, Bank & Finans och Lantbruk.

3 minuter

Genomsnittlig väntetid för ärenden via telefon

10 Produktspecialister

Vi har ett erfaret team av Produktspecialister som brinner för att hjälpa dig