Business software with serious flex.

En modulbaserad och komplett affärsplattform med nordens nöjdaste kunder.

Mitt projekt-29 (6)
SoftOne GO

Allt du behöver i en plattform

En modulbaserad och komplett affärsplattform med nordens nöjdaste kunder.

Mitt projekt-12

A business platform that’s not afraid of change, but made for it.

Är du trött på att jonglera flera verktyg och plattformar för att hantera ditt företag? Säg adjö till kaoset och ineffektiviteten. Föreställ dig att ha alla dina kritiska affärsfunktioner på ett och samma ställe. Vår plattform integrerar sömlöst dina olika system, så att du kan hantera allt från försäljning och logistik till ekonomi och löner från en enda dashboard. Inget mer slöseri med tid och resurser på att växla mellan applikationer. Ta kontroll över ditt företag som aldrig förr.

You have big plans, does your business system?

Vi förstår att varje bransch har sina specifika krav. Det är därför vår affärsplattform erbjuder anpassningsmöjligheter, som gör att du kan skräddarsy systemet efter din branschs krav. Oavsett om du behöver branschspecifika mallar, funktioner för regelefterlevnad eller specialiserade arbetsflöden, kan vår plattform anpassas till din verksamhet, vilket säkerställer sömlös integration och maximal effektivitet. 

Konkurrensen inom handeln ökar och med hjälp av ett komplett affärssystem kan ni fokusera på både kundnöjdhet och medarbetare.

Digitaliseringen hjälper er att maximera potentialen med automatiserade processer och ökad kostnadskontroll.

Oavsett om ni är ekonomer, jurister eller affärskonsulter ökar vikten av att optimera sin verksamhet och öka konkurrenskraften.

Med verktyg för planering och effektiv hantering av resurser får du förutsättningar för att skapa konkurrenskraft.

Logistikföretag spelar en avgörande roll i dagens sammanlänkade globala ekonomi.

I dagens snabba och ständigt föränderliga värld står sjukvården inför oöverträffade utmaningar som kräver behovet av att påskynda deras kapacitet.

Så säger våra kunder

Med mer än 2000 kunder och över 30 års erfarenhet har vi byggt en gedigen branscherfarenhet. Affärssystemet utvecklas i nära samarbete med våra kunder där vi är lyhörda för att ta fram unika och anpassade branschlösningar, alltid med målet att maximera er tillväxt. Här delar några av dem med sig av sina erfarenheter.

Årets Digitaliseringspris 2022

STC Training Club

STC Training Club har med stor förståelse för digitaliseringens utmaningar och vinster arbetat resultatinriktat och i nära samarbete med SoftOne för att utveckla och anpassa processer och systemstöd.

Spela videoklipp

Vi hjälper dig att hitta rätt