Med 35 års branscherfarenhet hjälper vi dig att växa

SoftOne är specialiserat på affärs- och HR-system i molnet och är idag ledande leverantör i Norden till hantverkare och handeln. Bland kunderna finns även redovisningsbyråer, industri och tjänsteproducerande företag.

SoftOne ligger i teknisk framkant med vår moduluppbyggda molnbaserade SaaS lösning, vilket ger möjlighet till helhetslösningar eller att använda separata moduler.

Vi utvecklar och säljer lösningarna helt i egen regi och stöttar kunder i hela affärsprocessen från implementering till support, konsulttjänster och outsourcing av lönefunktioner.

Våra 2 000 uppdragsgivare har i snitt varit kund hos oss i mer än 13 år, och har i undersökningar visat sig vara bland de mest nöjda i Norden.

SoftOne grundades 1985 av Håkan Lord som fortfarande äger och leder företaget. SoftOne har 60 medarbetare och har kontor i Stockholm, Göteborg och Helsingfors.

SoftOne Group är ISO27001 certifierad och har nu granskats av revisorer för andra året i rad med fullt godkännande.

ISO 27001

SoftOne är sedan 2017 certifierade inom ISO 27001, av många sett som den mest krävande standarden inom ISO-familjen. Under hela 2017 bedrev SoftOne ett omfattande internt program med syfte att uppnå ISO 27001-certifiering och nu har vi uppfyllt kraven vid revision för tredje året i rad. Läs mer här.

Bakgrunden till att SoftOne valde att certifiera sig inom ISO 27001 var främst att hitta en metod för att systematisk förbättra informationssäkerheten i den egna koncernen samt att säkra att kraven i det nya EU-direktivet General Data Protection Regulation (GDPR), rörande hantering av personuppgifter uppfylls.

SoftOnes Årsredovisning

SoftOne tog stora steg framåt på vår tillväxtresa under förra året. Klicka på bilden nedan för att läsa vår årsredovisning i sin helhet och ta del av de aktiviteter och satsning som gjorde 2019 till ett lyckat år.

Vår vision

SoftOnes vision är att skapa tillväxt och lönsamhet för våra kunder genom att utveckla Nordens effektivaste affärssystem

Vår mission

Vår mission är att genom digitalisering möjliggöra ökad konkurrenskraft, effektivitet och tillväxt för våra kunder. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten och att växa med kunden.

2 000

Våra 2 000 uppdragsgivare har i snitt varit kund hos oss i mer än 13 år, och har i undersökningar visat sig vara bland de mest nöjda i Norden.

2000

KUNDFÖRETAG

24/7

TILLGÄNGLIGHET

55

MEDARBETARE

1985

GRUNDAT

3

SVERIGE, FINLAND, NORGE