I slutet av juni 2022 tecknade SoftOne Group ett ramavtal med Coop Svenska AB avseende affärsplattformen SoftOne GO, som omfattar Tid, Bemanning och optionerna Lön, Bemanningsoptimering, Signering anställningsavtal och Ekonomi. Målsättningen är ett stegvis införande till dagligvarubutikerna under 2022 och 2023.

”Vi har nu påbörjat implementationsprojekten för att gemensamt med respektive förening rulla ut SoftOne GO Affärsplattform under 2022 och 2023. Med SoftOne GO Affärsplattform ges förutsättningarna för en ökad digitalisering med därmed sammanhängande vinster såsom automatiserade scheman, benchmarking av butiker sinsemellan och delegering av tid och lön till medarbetare och chefer i den dagliga verksamheten.” – Joel Köhl, VD SoftOne Sverige AB

Coop Svenska AB

Coop Svenska AB är ett helägt dotterbolag till Kooperativa Förbundet ekonomisk förening (”KF”), som är en förening för ungefär 30 konsumentkooperativ i Sverige som bedriver dagligvaruhandel genom butiker. Bland föreningarna finns Coop butiker och stormarknader, Coop Väst, Coop Mitt, Coop Syd, Coop Halland, Coop Bjursås, Coop Färingsö med flera. KF är moderbolag i KF-koncernen, vars dagligvaruhandel utgör dess kärnverksamhet. I KF-koncernen ingår även ett antal bolag som erbjuder koncerninterna tjänster.

I slutet av augusti 2022 tecknade SoftOne Group ett avtal med ICA Sverige AB för dagligvarukedjan ICA Maxi Special avseende affärsplattformen SoftOne GO för Tid och Bemanning. Målsättningen är att integrationer upprättas med Workday och HR Plus 8 för ett härefter stegvis införande av SoftOne GO Tid och Bemanning till ICA Maxi Specials samtliga butiker ute hos ICA Maxi stormarknadsbutiker under 2023.

”Vi har nu påbörjat implementationsprojektet för att gemensamt med ICA rulla ut SoftOne GO Affärsplattform under 2022 och 2023 till ICA Maxi Special. Med SoftOne GO Affärsplattform ges förutsättningarna för integration med centrala system inom ICA samt tillhandahållande av effektiva verktyg till kedjans alla butiker med därmed sammanhängande vinster såsom automatiserade scheman, benchmarking av butiker sinsemellan och delegering av tid till medarbetare och chefer i den dagliga verksamheten.” – Joel Köhl, VD SoftOne Sverige AB

ICA Maxi Special inom ICA Sverige AB

ICA Sverige AB är en ledande svensk återförsäljare med fokus på dagligvaruhandel. Inom ICA Sverige AB finns dagligvarukedjan ICA Maxi Special med cirka 70 butiker ute på ICA Maxi butikerna. ICA Sverige AB är i behov av ett SaaS-system för tid, bemanning och schemaläggning för ICA Maxi Special.

SoftOnes Digitaliseringspris är ett pris som vi etablerade för några år sedan. Priset delas ut i två olika kategorier; Årets Digitala Resa och Årets Digitala Vinnare. Syftet med SoftOnes digitaliseringspris är att sprida erfarenheterna och lärdomarna runt digitaliseringens möjligheter, men också uppmärksamma de utmaningar som kan ske på vägen. Med priset vill vi helt enkelt öka kunskapen och förståelsen runt digitalisering och tillsammans med våra vinnare bidra till att förenkla och medvetandegöra viktiga erfarenheter inför de digitaliseringsresor som andra företag står inför.

Årets Digitala Resa

Priset för Årets Digitala Resa går till ELIAS SYD

Motiveringen lyder:

ELIAS SYD AB har utnämnts till Årets Digitala Vinnare för sitt väl genomförda digitaliseringsarbete där de tagit vara på möjligheterna i affärsplattformen SoftOne GO. Med ett stort engagemang och tydlig kravställning har de ökat förutsättningarna för verksamhetens vinster och personalens delaktighet för såväl ELIAS SYD som koncernens övriga bolag.

Årets Digitala Vinnare

Priset för årets digital vinnare går till STC Training Club

Motiveringen lyder:

STC Training Club har utnämnts som vinnare av Årets Digitala Resa för sitt pragmatiska digitaliseringsarbete. STC Training Club startade med Tid, Bemanning och Lön 2018 och har sedan dess kraftfullt växt verksamheten och införlivat förvärvade verksamheter. STC Training Club har med stor förståelse för digitaliseringens utmaningar och vinster arbetat resultatinriktat och i nära samarbete med SoftOne för att utveckla och anpassa processer och systemstöd. Dessa har utvecklats successivt med bl a införande av ekonomisk struktur, autogenerering av anställningskontrakt med mera för att fortsatt skala upp verksamheten.

 

Nomineringen för 2023 är nu öppen – nominera nu!

 

ELIAS SYD                                                                STC Training Club

Vilka är PLW Gruppen?

Vi har funnits sedan 90-talet och utför alla typer av elinstallationer både i service- och entreprenadform. Numera har vi även utökat verksamheten med ett larmföretag och ett företag som säljer egenutvecklade solceller. Vi finns i Östergötland och Stockholm och är ca 180 personer. Vi har en tillväxtresa framför oss och siktar på att fördubbla styrkan inom en treårsperiod.

Vad har du för roll på PLW Gruppen?

Jag är projektcontroller och jobbar med projekt och serviceavstämning, vilket innebär att jag gör prognoser, uppskattningar och planering för att kontrollera att allt går enligt plan och budget.

Hur använder ni SoftOne GO idag?

SoftOne GO mobilapp används främst av servicemontörerna. Exempelvis flyttar de material, gör egenkontroller, inköp av material i lager som inkommer via EDI till order och för in fakturauppgifter. Projektledarna jobbar i projektcentralen där de exempelvis kontrollera kostnader. Vår ekonomiavdelning använder ekonomidelen. Tack vare att vi jobbar i samma system så pratar vi samma språk, samtidigt som varje person har tillgång till just de delar som de behöver.

Själv arbetar jag främst i Projektcentralen och Tidrapport. I våra projekt har vi alltid en tidsplan och den följer jag upp löpande för att stämma av hur vi ligger till mot budget. På så sätt slipper vi överraskningar och kan stämma av allt efter som.  Utöver det jobbar jag med kundfakturor och följer upp leverantörsfakturor.

Vilka är dina favoritfunktioner i SoftOne GO

 • Tidrapport använder jag för att snabbt få fram relevanta nyckeltal. Exempelvis hur mycket debiterbar tid vi har eller för att se sjukfrånvarostatistik.
 • Att vi kan se hur mycket som är kvar att fakturera är viktigt. Det gör att vi också kan ha bra kontroll på vad som är kvar att utföra.
 • Fliken för artikelraderna i Projektcentralen är väldigt bra. Då man kan gruppera på leverantörer och order. Genom att använda materialkoderna har vi full kontroll på allt material som förbrukas och köps in. Sedan kan jag i Projektcentalen jämföra det mot vår kalkyl och stämma av behovet med projektledarna.
 • Filterfunktioner i orderlistan är användbart. Vi kategoriserar våra order oför att sedan kunna filtrera såväl på ordrar, kund eller avdelning.
 • Ett tips är att vi även har skapat internorder och projekt för de verktyg och arbetskläder som vi köper in. Då kan vi enkelt följa upp sällanköpskostnader ned till individnivå.
 • Att tydligt och enkelt få en överblick över projektets kundfakturor och dess betalningsstatus.

Kan du ge några tips till dem som vill komma igång med projektredovisning?

Det finns mycket och kraftfull information att hämta i SoftOne GO. Därför är det viktigt att ha en bra struktur för att kunna göra bra uppföljningar och analyser. Det gäller att avsätta tid i början för att sätta upp allt, men när det är gjort är det bara att köra.

Det är avgörande att få med montörerna hur de ska arbeta i mobilappen. Är inte de med på ”tåget” så blir det svårt att följa upp.

Hur ser framtiden ut för er?

Eftersom vi fortsätter att växa och siktar på att fördubbla styrkan är det viktigt att ha ett system som kan hantera tillväxten då det kommer bli ännu mer kontroller och administration. Allt måste flyta på och inte krångla. Vi kommer definitivt kunna fortsätta använda SoftOne GO framöver.

SoftOne Group har tecknat ett förvärvsavtal av aktierna i Scrollan El, VVS och Bygg med ägaren Jonas Morin.

”Med SoftOne Group som delägare stärker vi satsningen inom El, VVS och Bygg kraftfullt. Vi får tillgång till den marknadsledande Affärsplattformen SoftOne GO och med närmare 35 år på nacken ska vi nu ytterligare öka servicen och möjligheterna för kunderna att digitalisera.” Jonas Morin, VD i Scrollan El, VVS och Bygg AB

”Vi ser fram emot att få jobba ihop och vi ska tillvarata lösningar från Scrollan i vår Affärsplattform SoftOne GO. Vi på SoftOne Scrollan brinner för installationsföretagen och ska nu öka satsningen gentemot våra gemensamma kunder och ta ökade marknadsandelar”. Håkan Lord, CEO och grundare SoftOne Group

Jonas Morin är ansvarig för den gemensamma satsningen.

För ytterligare information:

Jonas Morin

jonas.morin@scrollan.se

070-7745648

Håkan Lord

hakan.lord@softone.se

070-26485415

 

Fakta om företagen:

Scrollan El, VVS och Bygg etablerades av Bertil Morin 1986. Jonas Morin är idag VD med över 20 år i branschen. Affärssystemet Scrollan är byggt för branschen inklusive avancerad prishantering, EDI och mobila lösningen Linkan och är mycket uppskattat av kunderna. Scrollan har cirka 500 kunder och fem medarbetare.

SoftOne Group etablerades av Håkan Lord 1985 och lanserade 1986 ”Faktureringsmaskinen” tillsammans med branschorganisationerna EIO och Rör. Idag är SoftOne GO den ledande affärsplattformen enligt SaaS (Software as a Service) inklusive avancerad prishantering, EDI, mobilapp, redovisning och lön med närmare 100 000 användare fördelat på cirka 1400 kunder. SoftOne Group har drygt 70 anställda och är ledande inom såväl hantverkarbranscherna som detaljhandeln.

Över 90% av våra kunder använder idag SoftOne GO Mobilapp. Att kunna sköta sina arbetsrutiner och hålla en nära kontakt med övriga i organisationen direkt i mobilappen skapar delaktighet, snabbhet och effektivitet. Den öppnar dessutom upp för nya arbetssätt. De senaste årens trend att kunna arbeta alltmer rörligt och flexibelt har vuxit sig starkare och är idag ofta ett krav bland medarbetarna.

Mobilappen ger möjlighet att löpande sköta kommunikationen och administrationen för såväl chef som anställd. Med SoftOne GO Mobilapp kan du bland annat:

Som chef:

 • Godkänna ledighet
 • Justera tid
 • Se anställdas tillgänglighet
 • Se dagsschema
 • Attestera leverantörsfakturor
 • Skicka meddelanden

Som anställd:

 • Se sitt eget och kollegornas schema
 • Ansöka om ledighet
 • Planera och visa egen tillgänglighet
 • Se lediga pass
 • Anmäla sjuk/vård av barn

Hur kan då digitala arbetsverktyg som SoftOne GO Mobilapp förbättra arbetet?

 • Ökad produktivitet då man smidigt kan utföra sina arbetsuppgifter direkt i appen.
 • Tillgänglighet, då allt som behövs för att sköta administrationen av sitt arbete alltid är tillgängligt i mobilen var man än befinner sig.
 • Kostnadsbesparingar, då appen leder till tids- och effektivitetsbesparingar i alla led inom organisationen.
 • Ökade kommunikationsmöjligheter, något som är extra viktigt för anställda som är rörliga ute i butiken.
 • Snabbare onboarding då det mobila arbetssättet är lätt att ta till sig, speciellt för yngre generationen.

Vill du veta mer? Prata med oss redan idag! Kontakta mig

 

SaaS står för Software as a Service och är i praktiken en tjänst som tillhandahålls över internet. I stället för att installera programvaran på en dator eller server är den tillgänglig direkt över internet till exempel via en webbsida eller en app. Leverantören står för infrastruktur och den tekniska kunskapen. Kunden kan således koncentrera sig på sin kärnverksamhet och behöver inte lägga tid på installationer och uppdateringar.

SaaS erbjuder många fördelar, framför allt skalbarhet, tillgänglighet, säkerhet och automatiska uppdateringar. IT-krångel minimeras och kunden behöver inte ha samma interna IT-kompetens som tidigare när en programvara skulle installeras och underhållas lokalt.

 

Varför ska man välja en SaaS-lösning?

 1. Frigör tid och resurser för företaget som i stället kan fokusera på kärnverksamheten
 2. Tillgängligt och flexibelt, då endast internet krävs. Logga in från valfri enhet och plats
 3. Hög säkerhet, vilket tillhandahålls av leverantören
 4. Minskade kostnader eftersom leverantören står för all infrastruktur och uppdateringar
 5. Skalbart genom att man enkelt kan öka såväl antal användare som lösning

 

Vad är SoftOne GO

SoftOne Go är en äkta SaaS-lösning som tillhandahåller en moduluppbyggd affärsplattform. Det innebär att den kan nås via valfri enhet och lösningen är skalbar så att kunden kan växa med systemet. SoftOne GO affärsplattform erbjuder bemanning, tid, lön, HR, ekonomi, logistik, försäljning och projekt.

– Det är ett verksamhetssystem, men mycket handlar om att stödja allas funktionalitet. Man är ständigt uppdaterad och får ta del av kommunikation och information som är relevant för just den roll man har.

Läs mer om SoftOne Affärsplattform här.

 

Några begrepp

SaaS – Software as a Service. Är en programvara som tillhandahålls som en tjänst över internet. Kunden prenumererar på programvaran i stället för att köpa den och betalar för det dom nyttjar oftast på månadsbasis.

IaaS – Infrastructure as a Service. Är en tjänst för molnbaserad databehandling. IaaS innefattar infrastrukturen så som servrar, lagring och nätverk.

PaaS – Platform as a Service. Är en komplett miljö för utveckling och distribution av programvara i molnet. PaaS erbjuder såväl infrastruktur som plattform och verktyg som krävs för programvaran.

 

Inom ICA pågår ett projekt med en övergång från StoreOffice till MinButik, vilket sker under maj 2022 för SoftOnes kunder. Ni kommer att bli kontaktade av ICA när det är er tur. Övergången gäller kundregister och fakturaunderlag.

Samarbetet mellan SoftOne och ICA MinButik innebär:

 • Ny hantering av kreditkunder
 • ICA MinButik äger kundregistret som importeras till SoftOne
 • Gemensamt XML-filformat för online- och kassa-handel
 • SoftOne har utvecklat stöd för att integrera fakturabokningar från ICA-fakturan. Pilottest pågår.

SoftOne är redo och anpassat till övergången, men du som kund behöver säkerställa att kundregister innehåller korrekt information innan övergången till ICA MinButik påbörjas – antingen i StoreOffice eller i SoftOne, beroende på vilket kundregister ni planerar importera till ICA MinButik. Med övergången till ICA MinButik försvinner möjligheten att fakturera via kassan i StoreOffice. Nytt är att MinButik blir ”master” av kundregistret och ändringar av kunduppgifter sker i MinButik och inte SoftOne.

SoftOne Professional och Business-kunder måste ha den senaste versionen av systemet innan övergången. För att få tillgång till filen, vänligen kontakta support@softone.se.

FAQ:
 • Det är viktigt att kundregistret innehåller rätt uppgifter inför övergången till ICA MinButik.
 • Kundnummer i SoftOne GO och StoreOffice översätts till ”köpkod” i ICA MinButik och genererar helt nya kundnummer.
 • För att kunna exportera kundregistret från SoftOne GO behöver ni känna till ert butiksnummer hos ICA.
 • Kundregistret kan exporteras flera gånger ur SoftOne, men importen i MinButik kan endast göras en gång.
 • Importera kundregister först innan import av faktureringsunderlag.
 • Arbete pågår hos ICA för att tillhandahålla stöd för att läsa in den uppdaterade värden avseende utnyttjade kundkrediter i filen kund.dat.
 • Dagskassa kommer att kvarstå i StoreOffice enligt ICA:s egen tidplan tills hösten 2022.

 

SoftOne Group erbjuder en tjänst för överföring av kunder och stöd vid övergången till ICA MinButik. För att beställa tjänsten vänligen kontakta vår konsultavdelning.

För mer detaljer och uppdaterad information kring övergången läs våra senaste releasenyheter på SoftOne Akademi.

SoftOnes Digitaliseringspris är ett pris som vi etablerade för några år sedan. Priset delas ut i två olika kategorier; Årets Digitala Resa och Årets Digitala Vinnare. Syftet med SoftOnes digitaliseringspris är att sprida erfarenheterna och lärdomarna runt digitaliseringens möjligheter, men också uppmärksamma de utmaningar som kan ske på vägen. Med priset vill vi helt enkelt öka kunskapen och förståelsen runt digitalisering och tillsammans med våra vinnare bidra till att förenkla och medvetandegöra viktiga erfarenheter inför de digitaliseringsresor som andra företag står inför.

Årets Digitala Resa

Priset för Årets Digitala Resa går till Coop Färingsö

Motiveringen lyder:

Coop Färingsö har utnämnts som vinnare av årets digitala resa för sitt pragmatiska digitaliseringsarbete. Som en av de första kunderna av SoftOne GO Lön har de med stor förståelse för digitaliseringens utmaningar och vinster arbetat resultatinriktat och i nära samarbete med SoftOne för att utveckla och anpassa processer och systemstöd. Dessa har utvecklats med tid, bemanning och lön till ekonomi och automatiserade fakturaflöden för att optimera förutsättningarna för verksamhetens effektivitet och tillväxt.

Årets Digitala Vinnare

Priset för årets digital vinnare går till M-Konsult & Utbildning i Östersund

Motiveringen lyder:

M-Konsult & Utbildning Östersund AB har utnämnts till årets digitala vinnare för sitt gedigna digitaliseringsarbete där de fullt ut tagit vara på funktionaliteten i affärsplattformen SoftOne GO. Med ett stort engagemang och tydlig kravställning har de väsentligt ökat sin verksamhets ekonomiska och administrativa vinster för såväl redovisningsbyrån som alla sina klienter, och samtidigt varit bidragande i systemets utveckling.

 

Nomineringen för 2022 är nu öppen – nominera nu!

 

   

Coop Färingsö                                                        M-Konsult & Utbildning i Östersund