Att ha flera olika system för dina affärsprocesser skapar dubbelarbete och minskad effektivitet. Dessutom finns det stor risk att den data du bygger beslut på kan vara gammal eller felaktig. Genom att i stället välja ett komplett affärssystem i molnet skapas både resurseffektivisering och ökad lönsamhet.

https://www.di.se/brandstudio/softone/affarssystem-i-molnet-forenklar-och-automatiserar-processer/

 

SoftOne Group tillsätter nu Jesper Larsson som ny chef för SoftOnes Lönecenter. Jesper kommer närmast från Aditro där han har jobbat i flera roller under 6 år, med bl a digitaliseringsarbete för Aditro Pay i form av nyutveckling, processförbättringar samt nya arbetssätt inom löneområdet.

SoftOne Group tillsätter nu Jesper Larsson som ny chef för SoftOnes Lönecenter. Jesper kommer närmast från Aditro där han har jobbat i flera roller under 6 år, med bl a digitaliseringsarbete för Aditro Pay i form av nyutveckling, processförbättringar samt nya arbetssätt inom löneområdet.

SoftOne Groups bokslut 2020 visar ökad tillväxt trots pandemi. Årsredovisningen beskriver 2020 års verksamhet, ett händelserikt år där Corona-pandemin präglade omvärlden.

Varje år utses två medarbetare inom SoftOne Group till Årets medarbetare. I år valdes Victoria Svensson, Productspecialist inom avdelningen för Service & Kvalitet på moderbolaget SoftOne AB (publ) och Fredrik Akdogan, Verksamhetskonsult på SoftOne Sverige AB.