SaaS står för Software as a Service och är i praktiken en tjänst som tillhandahålls över internet. I stället för att installera programvaran på en dator eller server är den tillgänglig direkt över internet till exempel via en webbsida eller en app. Leverantören står för infrastruktur och den tekniska kunskapen. Kunden kan således koncentrera sig på sin kärnverksamhet och behöver inte lägga tid på installationer och uppdateringar.

SaaS erbjuder många fördelar, framför allt skalbarhet, tillgänglighet, säkerhet och automatiska uppdateringar. IT-krångel minimeras och kunden behöver inte ha samma interna IT-kompetens som tidigare när en programvara skulle installeras och underhållas lokalt.

 

Varför ska man välja en SaaS-lösning?

 1. Frigör tid och resurser för företaget som i stället kan fokusera på kärnverksamheten
 2. Tillgängligt och flexibelt, då endast internet krävs. Logga in från valfri enhet och plats
 3. Hög säkerhet, vilket tillhandahålls av leverantören
 4. Minskade kostnader eftersom leverantören står för all infrastruktur och uppdateringar
 5. Skalbart genom att man enkelt kan öka såväl antal användare som lösning

 

Vad är SoftOne GO

SoftOne Go är en äkta SaaS-lösning som tillhandahåller en moduluppbyggd affärsplattform. Det innebär att den kan nås via valfri enhet och lösningen är skalbar så att kunden kan växa med systemet. SoftOne GO affärsplattform erbjuder bemanning, tid, lön, HR, ekonomi, logistik, försäljning och projekt.

– Det är ett verksamhetssystem, men mycket handlar om att stödja allas funktionalitet. Man är ständigt uppdaterad och får ta del av kommunikation och information som är relevant för just den roll man har.

Läs mer om SoftOne Affärsplattform här.

 

Några begrepp

SaaS – Software as a Service. Är en programvara som tillhandahålls som en tjänst över internet. Kunden prenumererar på programvaran i stället för att köpa den och betalar för det dom nyttjar oftast på månadsbasis.

IaaS – Infrastructure as a Service. Är en tjänst för molnbaserad databehandling. IaaS innefattar infrastrukturen så som servrar, lagring och nätverk.

PaaS – Platform as a Service. Är en komplett miljö för utveckling och distribution av programvara i molnet. PaaS erbjuder såväl infrastruktur som plattform och verktyg som krävs för programvaran.

 

Inom ICA pågår ett projekt med en övergång från StoreOffice till MinButik, vilket sker under maj 2022 för SoftOnes kunder. Ni kommer att bli kontaktade av ICA när det är er tur. Övergången gäller kundregister och fakturaunderlag.

Samarbetet mellan SoftOne och ICA MinButik innebär:

 • Ny hantering av kreditkunder
 • ICA MinButik äger kundregistret som importeras till SoftOne
 • Gemensamt XML-filformat för online- och kassa-handel
 • SoftOne har utvecklat stöd för att integrera fakturabokningar från ICA-fakturan. Pilottest pågår.

SoftOne är redo och anpassat till övergången, men du som kund behöver säkerställa att kundregister innehåller korrekt information innan övergången till ICA MinButik påbörjas – antingen i StoreOffice eller i SoftOne, beroende på vilket kundregister ni planerar importera till ICA MinButik. Med övergången till ICA MinButik försvinner möjligheten att fakturera via kassan i StoreOffice. Nytt är att MinButik blir ”master” av kundregistret och ändringar av kunduppgifter sker i MinButik och inte SoftOne.

SoftOne Professional och Business-kunder måste ha den senaste versionen av systemet innan övergången. För att få tillgång till filen, vänligen kontakta support@softone.se.

FAQ:
 • Det är viktigt att kundregistret innehåller rätt uppgifter inför övergången till ICA MinButik.
 • Kundnummer i SoftOne GO och StoreOffice översätts till ”köpkod” i ICA MinButik och genererar helt nya kundnummer.
 • För att kunna exportera kundregistret från SoftOne GO behöver ni känna till ert butiksnummer hos ICA.
 • Kundregistret kan exporteras flera gånger ur SoftOne, men importen i MinButik kan endast göras en gång.
 • Importera kundregister först innan import av faktureringsunderlag.
 • Arbete pågår hos ICA för att tillhandahålla stöd för att läsa in den uppdaterade värden avseende utnyttjade kundkrediter i filen kund.dat.
 • Dagskassa kommer att kvarstå i StoreOffice enligt ICA:s egen tidplan tills hösten 2022.

 

SoftOne Group erbjuder en tjänst för överföring av kunder och stöd vid övergången till ICA MinButik. För att beställa tjänsten vänligen kontakta vår konsultavdelning.

För mer detaljer och uppdaterad information kring övergången läs våra senaste releasenyheter på SoftOne Akademi.

SoftOnes Digitaliseringspris är ett pris som vi etablerade för några år sedan. Priset delas ut i två olika kategorier; Årets Digitala Resa och Årets Digitala Vinnare. Syftet med SoftOnes digitaliseringspris är att sprida erfarenheterna och lärdomarna runt digitaliseringens möjligheter, men också uppmärksamma de utmaningar som kan ske på vägen. Med priset vill vi helt enkelt öka kunskapen och förståelsen runt digitalisering och tillsammans med våra vinnare bidra till att förenkla och medvetandegöra viktiga erfarenheter inför de digitaliseringsresor som andra företag står inför.

Årets Digitala Resa

Priset för Årets Digitala Resa går till Coop Färingsö

Motiveringen lyder:

Coop Färingsö har utnämnts som vinnare av årets digitala resa för sitt pragmatiska digitaliseringsarbete. Som en av de första kunderna av SoftOne GO Lön har de med stor förståelse för digitaliseringens utmaningar och vinster arbetat resultatinriktat och i nära samarbete med SoftOne för att utveckla och anpassa processer och systemstöd. Dessa har utvecklats med tid, bemanning och lön till ekonomi och automatiserade fakturaflöden för att optimera förutsättningarna för verksamhetens effektivitet och tillväxt.

Årets Digitala Vinnare

Priset för årets digital vinnare går till M-Konsult & Utbildning i Östersund

Motiveringen lyder:

M-Konsult & Utbildning Östersund AB har utnämnts till årets digitala vinnare för sitt gedigna digitaliseringsarbete där de fullt ut tagit vara på funktionaliteten i affärsplattformen SoftOne GO. Med ett stort engagemang och tydlig kravställning har de väsentligt ökat sin verksamhets ekonomiska och administrativa vinster för såväl redovisningsbyrån som alla sina klienter, och samtidigt varit bidragande i systemets utveckling.

 

Nomineringen för 2022 är nu öppen – nominera nu!

 

   

Coop Färingsö                                                        M-Konsult & Utbildning i Östersund

Johan Waessman tillträder som ny Chief Technical Officer (CTO) hos SoftOne Group i början av mars 2022. Johan kommer närmast från 14 år på Unit4, där han har en ledande roll som R&D Manager. SoftOne befinner sig i en expansiv fas och det finns ett behov av ledarskap och krav på hög teknologisk kompetens i utvecklingsteamet, vilket Johan kommer bidra med. Johan ingår i koncernledningen för SoftOne Group som CTO och är utvecklingschef i det helägda dotterbolaget SoftOne Application AB.

Håkan Lord, CEO och grundare av SoftOne Group, hälsar Johan varmt välkommen till företaget. ”Johan är en driven och erfaren utvecklingschef med spetskompetens inom affärssystem. Vi investerar varje år cirka 35% av omsättningen i R & D och jag är övertygad om att Johan är rätt person att ta vara på resurserna och driva företagets utvecklingsverksamhet framåt i enlighet med vår vision och roadmap.”

I sin roll som CTO kommer Johan att leda utvecklingsteamen i Sverige och Sri Lanka, samt säkerställa att SoftOnes affärsplattform fortsätter ligga i teknisk framkant genom nya och innovativa lösningar som hjälper kunderna i deras vardag. SoftOnes utvecklingsavdelning arbetar agilt med löpande tvåveckors sprintar för att kunna tillmötesgå marknaden och kundernas behov på bästa sätt. Fokuset är viktigt i utvecklingen då vi aldrig vill tumma på kvalitet och ständigt arbeta mot visionen, att utveckla Nordens ledande kompletta affärsplattform. SoftOne Group har en hög säkerhetsnivå med ett ledningssystem för informationssäkerhet och är certifierad i enlighet med ISO27001.

Johan Waessman, SoftOne Groups nye CTO. ”SoftOne Group ligger i digitaliseringens framkant med affärsplattformen SoftOne GO och jag ser fram emot att vara med och bidraga till den snabba expansion som företaget genomgår. ”

Att ha flera olika system för dina affärsprocesser skapar dubbelarbete och minskad effektivitet. Dessutom finns det stor risk att den data du bygger beslut på kan vara gammal eller felaktig. Genom att i stället välja ett komplett affärssystem i molnet skapas både resurseffektivisering och ökad lönsamhet.

https://www.di.se/brandstudio/softone/affarssystem-i-molnet-forenklar-och-automatiserar-processer/