Elkedjan

SoftOne för Elkedjan

Elkedjan och SoftOne har tagit fram ett specialpaket för medlemmarna i Elkedjan.

Funktioner

Ett komplett affärssystem för Elkedjans medlemmar

Elkedjan och SoftOne har tagit fram ett specialpaket för medlemmarna i Elkedjan till en attraktiv månadshyra. Med SoftOne för Elkedjan får du ett komplett affärssystem med Order, Fakturering, Elektronisk fakturahantering, Lager och prishantering. SoftOne erbjuder även Ekonomi med elektronisk fakturahantering, avtalsfakturering och koncernredovisning. Det betyder att du har en leverantör, vilket förenklar din vardag och ger dig kostnadsfördelar.
Funktionalitet

Funktioner i Elkedjan-paketet

Administrera på kundens tid

Tack vare vår kraftfulla app kan du registrera tid och material under tiden som du arbetar. På detta sätt minimeras risken för svinn samtidigt som ordervärden alltid är uppdaterade. Eftersom registreringen görs direkt så görs administrationen på kundens tid. Det finns även stöd för obligatoriska egenkontroller och underskrifter av utförare och kund innan klarmarkering av order. När ordern klarmarkeras på fältet med korrekt faktureringsunderlag så kan ordern faktureras direkt, vilket effektiviserar faktureringsarbetet.

All tidregistrering generar en Tidbok som kan bifogas till en faktura. Tidboken är också underlag för Lön, som du antingen kan använda Lönehanteringen i SoftOne GO eller exportera till annat lönesystem.

Orderplaneringen skapar överblick över både planerade och icke planerade ordrar. Den anställde ser var den ska vara och när i mobilappen. Samtidigt ser man sina kollegors uppdrag och tider. Eftersom samtliga uppdrag, bokningar och frånvaro ligger i Orderplaneringen så kan du smidigt planera in nya jobb utefter tillgänglig tid. I orderplaneringen ser administratören orderns status. Det finns även möjlighet att planera uppdrag direkt i appen.

Arbetar du i Order är fakturan klar med en knapptryckning

Tack vare en omfattande orderlista så kan man skapa och samfakturera order med korrekt status direkt. Du kan fakturera med eller utan tidbok, d.v.s. de tiderna som du rapporterat in i koppling till ett projekt. När fakturan är skapad så faktureras den via epost, e-faktura eller på traditionellt vis. Integration mot nätverket InExchange möjliggör e-fakturering. Fakturan skickas på det sätt som kunden föredrar (e-faktura, papper, epost) utan att du behöver tänka på det. Fakturan kan komma som EDI-filer alternativt via e-post eller post för att scannas in för tolkning.

Med ett effektivt ROT/RUT-flöde så exporteras underlag till Skatteverket via fil.

SoftOne samarbetar med de flesta större grossister, för att våra hantverkarkunder ska kunna få följesedeln på materialet direkt in på arbetsordern. Som installatör/entreprenör har du mycket att tjäna på integrationen mot grossister. Du har alla dina grossisters prislistor och rabattbrev i systemet vilket gör att allt du köper får rätt pris automatiskt.

När du hämtar ut material från dina grossister läses det automatiskt in i SoftOne GO som orderrader. Det gör att du kan fakturera snabbare och säkrare. Överblicken ger dig möjlighet att fatta faktabaserade beslut kring dina inköp.

Grossisternas erbjudanden och möjligheter till integration skiljer sig åt, men majoriteten stödjer uppdatering av prislistor, EDI-koppling på orderbekräftelse och leverantörsfaktura och rabattbrev. Vilka grossister vi hanterar och vad de stödjer för integrationer ser du här.

Få överblick och kontroll över dina projekt i Projektcentralen

Projektcentralen ger dig kontroll över dina projekt från budget och utförande till uppföljning. Du ser under hela projektets gång det ekonomiska läget och kan efter slutförda projekt använda dessa som beslutsunderlag för att välja framtida lönsamma affärer. Projekt kan byggas upp i hierarki med huvud- och underprojekt för en detaljerad uppföljning, per projekt eller för hela projektgruppen. I projektcentralen samlas all information om projektet, men det även finns tillgång till olika rapporter för enkel projektuppföljning.
Alltid uppdaterad projektstatus

När Tid, Order, Fakturering och Leverantörsreskontra hanteras i samma system så är projektet alltid uppdaterat med de senaste siffrorna.

Med vår Lagerredovisning får du koll på din lagerstatus. Du registrerar in- och utleveranser och har koppling till Order. Denna koppling har du tillgång till även i vår mobilapp. Du kan importera och inventera lager utifrån dina behov. I Lagerredovisningen kan du hantera flera lagerställen.

Vi har också en lagerkoppling till Elkedjan Nära. Elkedjan Nära är en tjänst där Elkedjan hanterar ert lagersaldo via beställningspunkter med automatisk påfyllnad. När ni plockar varor från lagret så kommer varorna in i SoftOne GO till rätt order. Det finns även möjlighet att ha ett speglat lager i SoftOne GO där redovisningen hanteras automatiskt.

Med den grafiska Prishanteringen i SoftOne GO kan du utifrån ditt netto producera kundprislistor med antingen påslag eller rabatt.

Övrigt

Användarförening för Elkedjan

Användarföreningen syftar till att öka kundnyttan och inflytandet över utvecklingen av SoftOne GO för alla Elkedjan-anslutna kundföretag. Elkedjanpaketet erbjuder stora fördelar och många funktioner för dess användare. För att maximera användandet och gemensamt säkerställa att utvecklingen av systemet går i linje med de Elkedjananslutna kundföretagens behov har en Användarförening grundats. Föreningen träffas regelbundet och arbetet sker i nära dialog med SoftOne och Elkedjan.

Vi hjälper dig att hitta rätt