Hållbarhetspolicy

Att styra om alla delar av vårt samhälle till en hållbar utveckling är avgörande för planetens och med det vår framtid. Ett viktigt verktyg för att få till en övergripande riktning i hållbarhetsarbetet är att upprätta och arbeta med en hållbarhetspolicy. Denna är ett hjälpmedel för SoftOnes engagemang och strategier för alla områden av hållbarhet där alla medarbetare tillsammans förbundit sig att ta ansvar och arbeta hållbart för en långsiktigt klok utveckling av vår verksamhet. Här är SoftOne Groups prioriterade hållbarhetsmål.

  • Genom produktutveckling och digitalisering ska vi underlätta för kunderna att ha så liten miljöpåverkan möjligt genom tillgänglighet online till information och smarta funktioner runt lagring och vidarebefordran av elektronisk distribution av dokument och meddelanden, analyser, etc. Med SoftOne GO ska man kunna arbeta var som helst när som helst utan att behöva resa, nyttja papper etc
  • SoftOne Group som företag ska ha en så liten miljöpåverkan möjligt genom att prioritera digitala kommunikationssätt och när nödvändigt resa ska vi ta tåget i första hand. Om nödvändigt med bil ska den vara driven av el/hybrid. Vi ska sopsortera och återvinna datorer etc, lagra allt elektroniskt (ej papper) och vara lyhörd för och i första hand välja det som är skonsamt för miljön.
  • Vi arbetar konsekvent med inhouse-utveckling för att vara nära kunderna och anlitar ej lågpris-outsourcing av utvecklingstjänster. Om det krävs specifika konsultinsatser anlitas svenska leverantörer.
  • Vi rekryterar efter kompetens samtidigt som vi strävar efter mångfald, såväl etnisk, religiös, sexuell läggning eller kön där vi idag har det, varav en fördelning 40 – 60% mellan könen, med lika lön för samma arbete. I koncernledningen har vi jämn representation kvinnor/män.
  • SoftOne skall erbjuda lösningar med de högst ställda säkerhetskraven för att kunderna skall vara trygga med sin data och att vi säkerställer individens integritet.
  • SoftOnes medarbetare och lednings uppförandekod är inkluderande, möter kunder och kollegor med respekt, stöttar varandra och delar med sig av erfarenheter och kunskaper, håller en god ton och baktalar ingen, alla är delaktiga i att skapa en glädjefylld arbetsmiljö, respekterar företagets regler och strävar efter att leva som vi lär.
  • SoftOne ska alltid vara i framkant för att upprätthålla säkerhet och integritet för våra kunder och våra anställda. Kunderna kan vara säkra på att SoftOne tillhandahåller säkra system och tjänster som ständigt förbättras. Vårt mål är att uppnå högre standarder än vad som krävs i lagar och förordningar för informationssäkerhet som skyddar företaget och personalen från att orsaka skada och minimera riskerna för felaktig hantering vilket regleras enligt vår ISO 27001-certifiering.

Vi hjälper dig att hitta rätt