Branscher

Så här stöder vi din verksamhet​

Med utgångspunkt i din verksamhet och dina behov, hjälper vi dig till rätt lösning. Det molnbaserade affärssystemet SoftOne GO är utvecklat för att tillgodose behoven hos en rad olika branscher. Det är helt enkelt skapat utifrån våra kunders verklighet. Med mer än 2000 kunder och över 30 års erfarenhet har vi byggt en gedigen branscherfarenhet. Affärssystemet utvecklas i nära samarbete med våra kunder där vi är lyhörda för att ta fram unika och anpassade branschlösningar, alltid med målet att maximera er tillväxt.

Hantverkare

Digitaliseringen hjälper er att maximera potentialen med automatiserade processer och ökad kostnadskontroll.

Retail

Konkurrensen inom handeln ökar och med hjälp av ett komplett affärssystem kan ni fokusera på både kundnöjdhet och medarbetare.

Professional Services

Oavsett om ni är ekonomer, jurister eller affärskonsulter ökar vikten av att optimera sin verksamhet och öka konkurrenskraften.

Industri och tillverkning

Med verktyg för planering och effektiv hantering av resurser får du förutsättningar för att skapa konkurrenskraft.

Våra kunder

SoftOne in action

Med mer än 2000 kunder och över 30 års erfarenhet har vi byggt en gedigen branscherfarenhet. Affärssystemet utvecklas i nära samarbete med våra kunder där vi är lyhörda för att ta fram unika och anpassade branschlösningar, alltid med målet att maximera er tillväxt. Här delar några av dem med sig av sina erfarenheter.

Vi hjälper dig att hitta rätt