Samarbeten

EDI- och grossistsamarbeten

Vi samarbetar med de flesta större grossister för att våra hantverkskunder ska kunna få följesedeln på materialet direkt in på arbetsordern. Som installatör/entreprenör har du mycket att tjäna på integration mot grossister. Du har alla dina grossisters prislistor och rabattbrev i systemet vilket gör att allt du köper får rätt pris automatiskt.

Samarbeten

Grossister

När du hämtar ut material från dina grossister läses det automatiskt in i SoftOne GO som orderrader, vilket gör att du kan fakturera snabbare och säkrare. Överblicken ger dig möjlighet att fatta faktabaserade beslut kring dina inköp.

Grossisternas erbjudanden och möjligheter till integration skiljer sig åt. Vilka grossister vi hanterar och vad integrationen stöder finns information om nedan. Hör av er till support@softone.se för att komma igång.

Prislistor​

Vissa grossister skickar sina prislistor direkt till oss och så snart vi får en prislista tillgängliggör vi denna för alla kunder. Andra grossister skickar bara sina prislistor till dig som kund och då kan du själv importera dessa alternativt kontakta oss för hjälp med inläsning. Med denna hantering kan du dock inte läsa in rabattbrev.

Faktura​​

Vissa grossister skickar sina prislistor direkt till oss och så snart vi får en prislista tillgängliggör vi denna för alla kunder. Andra grossister skickar bara sina prislistor till dig som kund och då kan du själv importera dessa alternativt kontakta oss för hjälp med inläsning. Med denna hantering kan du dock inte läsa in rabattbrev.

Orderbekräftelse​

Montören uppger ordernummer vid materialuttag, vilket blir artikelrader på ordern och kan faktureras kund direkt.

Rabattbrev​

Om grossisten erbjuder möjlighet att leverera dina rabattbrev elektroniskt läser du själv in dem i systemet.

SoftOne GO tillhandahåller:

SoftOne GO tillhandahåller:

SoftOne grossistkopplingar bevego

SoftOne GO tillhandahåller:

SoftOne GO tillhandahåller:

SoftOne GO tillhandahåller:

SoftOne GO tillhandahåller:

SoftOne GO tillhandahåller:

SoftOne GO tillhandahåller:

SoftOne GO tillhandahåller:

SoftOne GO tillhandahåller:

SoftOne GO tillhandahåller:

SoftOne GO tillhandahåller:

SoftOne GO tillhandahåller:

SoftOne GO tillhandahåller:

Etman ny eldetaljs-leverantör i SoftOne GO

SoftOne GO tillhandahåller:

SoftOne GO tillhandahåller:

SoftOne GO tillhandahåller:

SoftOne GO tillhandahåller:

SoftOne GO tillhandahåller:

SoftOne GO tillhandahåller:

SoftOne GO tillhandahåller:

SoftOne GO tillhandahåller:

SoftOne GO tillhandahåller:

Vi hjälper dig att hitta rätt