SoftOne Group ingår strategiskt samarbete med SGDS-Gruppen

Vi ingår ingår långsiktigt strategiskt partnerskap och förvärvar verksamheten kring Flexibla Kontoret.

Som ett led i ett strategiskt långsiktigt samarbete med SGDS-gruppen, där Dahl Sverige ingår, så förvärvar SoftOne Group verksamheten runt Flexibla Kontoret samt erbjuder personalen anställning i SoftOne Affärssystem AB. 

Förvärvet av verksamheten runt Flexibla Kontoret innebär att SoftOne tar över hanteringen av de VVS-installationsföretagskunder som idag använder affärssystemet Flexibla Kontoret. Parterna ska med gemensamma krafter öka nyförsäljningen gentemot såväl VVS som ventilation/plåt, bygg och plattsättare, med syfte att öka marknaden för Flexibla Kontoret. SoftOne Group bidrar med lång erfarenhet och expertis inom affärssystem till VVS-branschen, och Dahl Sverige erbjuder förstklassig materialtillgång. Tillsammans har vi målsättningen att långsiktigt verka för en kraftigt ökad marknadsandel för att förenkla administrationen för de mindre hantverksföretagen.

Flexibla Kontoret är ett kraftfullt digitalt hjälpmedel framtaget för VVS-branschen och möter dess unika behov såsom koppling till RSK-databasen, offermallar och checklistor. I takt med att företagen växer kan hantverkarna växa med Flexibla Kontoret med fler användare och ytterligare funktioner.

Fr v. Håkan Lord VD SoftOne Group, Josephine Björk affärsutvecklingschef SGDS-Gruppen, Henrik Mebius chef digitala affärer SGDS-Gruppen, Jonas Morin affärschef Hantverkare SoftOne

”Vi söker ständigt efter möjligheter att stärka vår digitala närvaro. Samarbetet med SoftOne är en viktig del i detta för att kunna skapa optimala förutsättningar för våra kunder att växa med oss på SGDS. Genom samarbetet kan SoftOne fokusera på att leverera, supportera och utveckla Flexibla Kontoret och vi får en stark samarbetspartner som vi krokar arm med för att långsiktigt utveckla denna del av affären,” säger Henrik Mebius, chef digitala affärer på SGDS-Gruppen.

”Vi uppskattar SGDS-Gruppen som en stark partner, tillsammans med de ledande dotterföretagen Dahl Sverige, Bevego, Optimera Bygghandel, Kakelspecialisten och Konradssons Kakel, och tillsammans ska vi satsa på Flexibla Kontoret för att förenkla för hantverkarna att enklare kunna beställa material och administrera sin verksamhet,” säger Håkan Lord, koncernchef SoftOne Group.

Om SoftOne Group

SoftOne Group består av en helägd koncern med moderbolaget SoftOne AB (publ) och de helägda dotterföretagen SoftOne Affärssystem AB, SoftOne HRM-System AB, SoftOne OY, SoftOne AS och SoftOne Applications AB. Verksamheten bedrivs från kontoren i Stockholm, Helsingfors och Colombo.

Vi hjälper dig att hitta rätt