SoftOne Group växer med 25 %

SoftOne Groups årsbokslut 2023: intäkterna ökade till 105 MSEK och EBITDA 21.5 MSEK.

SoftOne Årsredovisning 2023. Håkan Lord Maja Sahlin
Håkan Lord, CEO SoftOne Group och Maja Sahlin, CFO SoftOne Group

SoftOne Group hade via moderbolaget SoftOne AB (publ) årsstämma den 29 januari 2024, varvid 2023 års bokslut och årsredovisning fastställdes. Avtalsstocken enligt ARR (Annual Recurring Revenue) ökade till 96 MSEK inkl. löneoutsourcing (81) och intäkterna för 2023 uppgick till 105 MSEK (84), samtidigt som resultatet ökade till EBITDA 21,5 MSEK (15,2). SoftOne Group är helt självfinansierat utan lån.

Årsredovisningen beskriver 2023 års verksamhet, ett händelserikt år där vi rullade ut såväl Coop som ICA Maxi Special till cirka 13 000 användare tillsammans med ett stort antal Hantverkarföretag, butiker och företag i andra branscher. Befintlig kundbas resulterade i så kallad positiv churn med 1 % och ärendevolymerna på supporten fortsatte att minska med 14% trots fortsatt tillväxt av kunder och användare.

Under året konsoliderades SoftOne Scrollan El, VVS och Bygg AB in i SoftOne Group till 100% och 1 januari 2024 förvärvades Solotes Finland OY, ett företag specialiserat inom Work Force Management (WFM). Med dessa förvärv tillförs såväl viktiga kunder och kedjeföretag som specialistkompetens inom respektive domän.

Utvecklingsprocessen förfinas systematiskt och vi investerar cirka 32% av omsättningen i R & D. Produktutvecklingsavdelningen ökade med ett antal medarbetare inom såväl Produkt- som Utvecklingsorganisationen. Vi påbörjade projekt Levo för att vidareutveckla användargränssnittet mot ett UX i världsklass. Under hösten rekryterades en ny CTO, Rasmus Staberg, som tillträdde den 5 februari 2024.

SoftOne Group omcertifierades för andra gången enligt ISO27001, vilket sker vart tredje år enligt standarden. SoftOne har ett ledningssystem för säkerhet som ligger över standarden gällande såväl fysisk säkerhet som säkerhet för infrastrukturen och SaaS-tjänsten. SoftOne är nu inne på sjunde året som certifierad enligt ISO27001.

För att ytterligare stärka förutsättningarna för ökad tillväxt, så skapades fr.om. 1 januari 2024 dotterbolagen SoftOne Affärssystem AB och SoftOne HRM-system AB för ökad säljfokus och samlad domänkompetens.

Under året etablerades en Vinstandelsstiftelse för de anställda varvid cirka 20% av vinsten med avdrag för 5% marginal avsätts som andelar i stiftelsen under 5 år.

För mer information, kontakta:

Maja Sahlin, CFO SoftOne Group, maja.sahlin@softone.se

Om SoftOne

SoftOne Group är en framstående nordisk företagsgrupp som utvecklar den molnbaserade affärsplattformen SoftOne GO. Plattformen inkluderar funktioner som arbetsplanering, tidsregistrering, lönehantering, ekonomi-styrning, försäljning, logistik och projektledning. Positionerat som ledare inom detalj- och hantverks-sektorerna betjänar SoftOne kunder inom logistik, tjänster, tillverkning och redovisningsfirmor, inklusive Orkla, Halva, ICA, Axfood, Tele2, Coop och Nike. SoftOnes huvudkontor är strategiskt belägna i Stockholm, Helsingfors och Colombo.

Vi hjälper dig att hitta rätt