Halvårsresultatet 2023 – SoftOne Group i stark tillväxt

2023 har börjat starkt med en omsättning som första halvåret ökade med 37% till 49,7 MSEK (36,3). EBITDA ökade med 92% till 11,3 MSEK (5,9). Samtidigt ökade prenumerationerna med 31% till ARR 89,9 MSEK (68,6). I skrivande stund uppgår SoftOne Groups årstakt för 2023 till 100 MSEK.

2023 har börjat starkt med en omsättning som första halvåret ökade med 37% till 49,7 MSEK (36,3). EBITDA ökade med 92% till 11,3 MSEK (5,9). Samtidigt ökade prenumerationerna med 31% till ARR 89,9 MSEK (68,6). I skrivande stund uppgår SoftOne Groups årstakt för 2023 till 100 MSEK. Resultatrapport halvår ett, 2023

  • Intäkterna uppgick till 49,7 (36,3) MSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 11,3 (5,9) MSEK
  • Rörelsemarginal 22,7% (16,3%)
  • Avtalsstocken uppgick till ARR 89,9 (68,6) MSEK

Kommentar från SoftOne Groups VD Håkan Lord

Första halvåret 2023 var ett starkt halvår med en omsättning som ökade med 37% till 49,7 MSEK och EBITDA nästan fördubblades till 11,3 MSEK. Samtidigt ökade prenumerationerna med 31% till ARR 89,9 MSEK. Omsättningen är numera uppe i ca 100 MSEK enligt rullande år och prognosen för helåret 2023 är 105 MSEK (84). Samtidigt minskade fortsatt ärendevolymerna till vår support och det är endast ett fåtal kunder som avslutar sina abonnemang hos oss.

Väsentliga händelser under första halvåret 2023

SoftOne AB (publ) förvärvade resterande 51% av aktierna i Scrollan El, VVS och Bygg den 1 juli 2023, som konsoliderats in i SoftOne Group. SoftOne har därmed stärkt sin ställning som en ledande aktör inom el, VVS och bygg samt  investerar nu ytterligare i att stärka närvaron inom hantverkarsegmentet. Under våren har flera stora projekt genomförts med utrullning av Workforce Management och lön. Bl a har 4 stora kedjor implementerats och närvaron inom Food Retails segmentet har stärkts väsentligt.

Under våren startade utvecklingsprojektet ”Levo” med syftet att vidareutveckla SoftOne GO Affärsplattformens User Experience (UX) och User Interface (UI) till att vara i världsklass. Likaså investerades i en ny varumärkesplattform benämnd Serious Flex, som kommer att förstärka såväl positionering som närvaron och synligheten i samtliga marknadskanaler. Vidare så lanserades en vinstandelsstiftelse med syftet att avsätta del av vinsten till personalen.

Om SoftOne

SoftOne utvecklar och levererar affärsplattformen SoftOne GO med delsystem för tid, bemanning, lön och HR samt ekonomi, försäljning, projekt och logistik för mindre och medelstora företag och organisationer.

Idag har vi mer än 100.000 användare och är en stolt leverantör till kunder som bland annat ICA, Coop, Tele2, Mathem, STC Training Group, Elkedjan, Instalco och Axfood. Med säte i Stockholm och Helsingfors, verkar SoftOne i Sverige och Finland med en agenda att fortsätta sin nordiska expansion, alltid nära kunden. SoftOne Group är även 50% ägare av ett utvecklingsbolag i Colombo på Sri Lanka.

SHARE THIS ARTICLE

Vi hjälper dig att hitta rätt