Mikä tekee SoftOne GO:sta erityisen? Kouluttaja ja asiantuntija Anna Westerlind

Työaikojen ja palkkahallinon suunnittelu ja seuranta ovat keskeisiä asioita jokaisessa organisaatiossa. Jos järjestelmä ei tue yrityksen toimintaa tai on puutteellinen, voivat seuraukset olla vakavia niin johdolle kuin työntekijöillekin. Toisaalta tämän päivän järjestelmät mahdollistavat henkilöstöhallinnon tehokkaan järjestelyn. Yli 25 vuotta alalla työskennellyt Anna Westerlind on kokenut yhtä sun toista ja seurannut aitiopaikalta alan muutosta. Anna on työskennellyt 17 erin työaika- ja henkilöstöhallinnon järjestelmän parissa. Muutama kuukausi sitten Anna aloitti SoftOnessa konsulttina ja on tunnistanut SoftOne GO HR:stä ne tekijät, jotka saavat sen erottumaan muista järjestelmistä, joiden parissa hän aiemmin on työskennellyt.

”Jos haluat olla varma, että noudatat Suomessa voimassa olevia työaikalakeja ja määräyksiä samalla tavalla kaikkien työntekijöiden kohdalla, niin tämä on oikea tapa!” 

 • Keskity aikaan ja työvuorojen suunnitteluun

  Monissa järjestelmissä, joita olen käyttänyt, palkka on ollut kaiken lähtökohtana. Se on alan tapoja, ei sinänsä kovin yllättävää, koska palkka on vähän kuin pyhä lehmä. Se on maksettava oikein työntekijöille, jolloin vältytään hankaluuksilta. SoftOne taas on tehnyt jotakin uraauurtavaa. Täällä ollaan ymmärretty, että aika ja henkilöstö ovat palkkauksen perusta ja tämä näkyy tuotteen täytäntöönpanossa. SoftOne GO perustuu liiketoiminnan ajatukseen siitä, että kun työaika on hyväksytty, niin palkan parissa työskentely on pitkälti hoidettu. Henkilöstön palkkakustannukset voi siis nähdä jo ennen palkanmaksua. Sen sijaan, että ensin suunniteltaisiin henkilöstö yhdessä ohjelmistossa, jonka jälkeen tunnit kirjattaisiin toiseen ohjelmistoon ja sitten vielä integraation avulla siirrettäisiin kolmanteen sovellukseen, palkanlaskentaan. Kolmen eri, enemmän tai vähemmän erillisen, prosessin sijaan , palkkaan käytetty työ minimoidaan yhdeksi sujuvaksi prosessiksi. Suunnittelun, työajan ja palkkojen väliset integraatiot jäävät menneisyyteen. Se on ainutlaatuista.

  Investointi uuteen liiketomintajärjestelmään on hallintokysymys, joka ohjaa organisaatiotoiminnan toteutumista. Kysymys ei ole suunnattu palkkaosastolle. Softone GO on järjestelmä, joka asettaa vaatimuksia käyttäjälle ja organisaation johtajalle, jonka on varmistettava, että lakeja ja määräyksiä noudatetaan. Jos haluat noudattaa suomalaista työaikaa koskevia sääntöjä, joudut hallitsemaan sovellettavia sääntöjä jo suunnitteluvaiheessa.

 • Asennus ja käyttö

  SoftOne GO on pilvipalvelu, mikä tarkoittaa, että tuote on käytössä jo ennen kuin hankit järjestelmän ja päivitykset suoritetaan jatkuvasti ilman asiakkaan toimia. Sinun ei tarvitse käyttää rahaa käyttöönottoon tai tekniseen toteutukseen, vaan voit keskittyä järjestelmäsijoituksen mukauttamiseen yrityksesi tarpeisiin. Ainoat asiat jotka on hoidettava alkuun päästääkseen, on asettaa parametrit kohdalleen ja lisätä työntekijä- ja henkilöstötiedot, mikä tapahtuu hyvässä yhteistyössä SoftOnen konsulttien kanssa.

 • Modulaarisuus edesauttaa jatkuvaa kehittämistä

  SoftOnella on yksi ja sama omistaja, joka investoi tuotteisiinsa ja tulevaisuuteen. Painopiste on asiakkaissa ja tuotekehityksessä, ei sijoitusyhtiöiden tuotoissa.Yli 30% liikevaihdosta investoidaan jatkuvaan kehitykseen, mikä tarkoittaa, että tuote kehittyy jatkuvasti ja on teknisesti alan parhaita. Asiakkaat saavat sekä vakaan järjestelmän että jatkuvasti uusia toimintoja.