SoftOne GO Mobiilisovellus on kehitetty edistämään mobiilia työskentelyä, jossa työpisteeseen sidottu työskentely vähenee

Nykypäivän modernit digitaaliset työkalut avaavat uusia mahdollisuuksia ja tapoja työskentelyyn. Monet SoftOnen asiakkaista ja SoftOne GO:n käyttäjistä puhuu jo GO:n mobiilisovelluksen puolesta. Mahdollisuus hallita työtehtäviä ja -rutiineja sekä tiivis yhteydenpito läpi koko organisaation suoraan sovelluksella lisää osallistumista, tehokkuutta sekä nopeutta asioiden hoitamiseen. Tämä asettaa digitaalisiin työkaluihin kohdistuvat odotukset korkealle, ja SoftOne jatkaakin investointejaan entisestään parantaakseen […]

Nykypäivän modernit digitaaliset työkalut avaavat uusia mahdollisuuksia ja tapoja työskentelyyn. Monet SoftOnen asiakkaista ja SoftOne GO:n käyttäjistä puhuu jo GO:n mobiilisovelluksen puolesta. Mahdollisuus hallita työtehtäviä ja -rutiineja sekä tiivis yhteydenpito läpi koko organisaation suoraan sovelluksella lisää osallistumista, tehokkuutta sekä nopeutta asioiden hoitamiseen. Tämä asettaa digitaalisiin työkaluihin kohdistuvat odotukset korkealle, ja SoftOne jatkaakin investointejaan entisestään parantaakseen ja tehostaakseen näiden pohjoismaiden ”työpisteettömien” työntekoa.

SoftOne GO mobiilisovellusta, joka pitää suurimmaksi osaksi sisällään samat toiminnot kuin alustasta riippumaton verkkoratkaisukin, käyttää arviolta 65 000 työntekijää ja esimiestä päivittäisessä operatiivisessa työssään pohjoismaisissa yrityksissä. Tämä joukko koostuu työntekijöistä ja esimiehistä, jotka eivät ole päivittäisessä työssään sidoksissa työpisteeseensä toimistolla, vaan työskentelevät ja liikkuvat joustavammin, kuten esimerkiksi vähittäiskaupassa. Tämä uusi suuntaus ja tarve joustavuuden ja liikkuvuuden lisäämiseksi on kasvussa, mikä vaatii mobiililaitetukea eri työskentelyryhmissä perinteisen toimiston sisällä sekä ulkopuolella.

Matkapuhelin paitsi tukee käytettävyyttä ja saatavuutta, se myös lisää yrityksessä osallistumista: niin sanottua ”management by walking”. Mobiilisovellus mahdollistaa mm. jatkuvan hallinnollisten asioiden hoitamisen sekä viestinnän ostolaskujen hallinnassa, projektien seurannassa ja ”työvuorojen” vaihdoksissa, jolloin joustava johtaminen on mahdollista.

SoftOne investoi mobiilisovellukseen kehittämällä uutta käyttöliittymää ja uusia toimintoja parantamaan käyttökokemusta sekä lisäämään hyötyjä käyttäjälle. SoftOnen kehitystiimissä toimiva Thomas Tuomenoksa on erikoistunut sovelluskehitykseen.

Panostukset ”työpisteettömyyteen”

Ajatus siitä, ettei ole sidottuna tiettyyn työpisteeseen on ollut kasvava trendi viime vuosina. Mobiilityöskentely on ollut jo kauan vakiintunut tapa muun muassa huoltohenkilöstön ja asentajien keskuudessa, jotka myöskin käyttävät SoftOne GO -mobiilisovellusta päivittäisessä työssään. Tämä mobiilimpi tapa työskennellä on kuitenkin nyt kasvussa ja leviää nopeasti lukuisille aloille sekä positioihin yrityksissä.

Millaista on ”työpisteetön” työskentely?

Yksinkertaisesti kuvaillen työpisteetöntä työskentelyä harjoittaa sellainen, joka ei työskentele itsekseen työpöytänsä ääressä, vaan toimii muissa liiketoiminnallisissa tehtävissä ja kentällä. Tämä voi kuulostaa pieneltä joukolta, mutta todellisuudessa tämä ryhmä koostuu miljoonista työntekijöistä, jotka toimivat eräillä tärkeimmillä toimialoilla, kuten terveydenhuollossa, maataloudessa, kaupassa, hotelli- ja ravintola-aloilla, rakentamisessa, koulutuksessa ja logistiikassa. Tämä ryhmä muodostaa Forbesin mukaan jopa 80% maailman työvoimasta ja saman lähteen mukaan nämä alat ovat historiallisella mittapuulla aliarvioituna tekniikan kehityksessä. Jopa sellaisilla aloilla on havaittavissa aktiivisempaa ja mobiilimpaa työskentelyä, joille perinteisempi työpisteillä työskentely on ollut aina ominaista. Tämä muutos viestii joustavamman työskentelyn tarpeesta myös näillä työpaikoilla. Toisin sanoen sellaisten modernien ja tehokkaampien digitaalisten työvälineiden tarve on kasvussa, jotka tukevat työntekijöitä ja esimiesasemassa olevia siellä missä he milloinkin ovat.

Millaisia hyötyjä digitaaliset työvälineet, kuten SoftOne GO:n mobiilisovellus tarjoaa kentällä liikkuvien työntekijöiden ja esimiehien työhön?

  • Tehokkuuden lisääntyminen, sillä erilaisia tehtäviä voidaan hoitaa sovelluksella.
  • Käytettävyys, sillä kaikki tarvittava on saatavilla matkapuhelimellasi missä ja milloin tahansa.
  • Kustannussäästöt, sillä sovellus säästää aikaa ja parantaa tehokuutta kaikissa prosessien vaiheissa organisaatiossa.
  • Hallinnollisen työn vähentyminen henkilöillä kaikilla eri organisaatiotasoilla.
  • Lisääntyneet viestintämahdollisuudet, mikä on erityisen tärkeää etätyöskentelijöille etenkin Korona epidemian aikaan.
  • Nopeampi perehdyttäminen helppokäyttöisen sovelluksen ansiosta, jolloin se on kaikille helppo oppia ja omaksua. Tämä on eduksi myös, sillä henkilöstön vaihtuvuus voi olla suurempi näillä aloilla.
Hakutoiminto

Autamme sinua löytämään oikean