Tuoteuutiset 12.6.2019

12.6.2019 Tuoteuutiset SoftOne työskentelee kovasti kehittääkseen järjestelmää ja saadakseen sen toimimaan mahdollisimman tehokkaasti ja helposti. Oman sovelluskehitystiimimme ansiosta voimme kehittää järjestelmää yhdessä asiakkaittemme kanssa. Käytämme kehitysprosessissamme SCRUM-menetelmää, joka on käytetyin viitekehys ketterässä ohjelmistokehityksessä. Tämä tarkoittaa sitä, että julkaisemme päivityksen kahden viikon välein. Näin voimme nopeasti reagoida ympäristön muutoksiin sekä asiakkailta tuleviin vaatimuksiin. Täältä voi lukea […]

12.6.2019

Tuoteuutiset

SoftOne työskentelee kovasti kehittääkseen järjestelmää ja saadakseen sen toimimaan mahdollisimman tehokkaasti ja helposti. Oman sovelluskehitystiimimme ansiosta voimme kehittää järjestelmää yhdessä asiakkaittemme kanssa. Käytämme kehitysprosessissamme SCRUM-menetelmää, joka on käytetyin viitekehys ketterässä ohjelmistokehityksessä. Tämä tarkoittaa sitä, että julkaisemme päivityksen kahden viikon välein. Näin voimme nopeasti reagoida ympäristön muutoksiin sekä asiakkailta tuleviin vaatimuksiin. Täältä voi lukea viimeisimmän julkaisun uusista ominaisuuksista ja muutoksista. Klikkaa haluamasi otsikon plusmerkkiä lukeaksesi aiheesta lisää. Näppäinyhdistelmällä Ctrl + P saat sivusta tulostettavan version.

Henkilöstö

Täältä voit lukea Henkilöstö-osion viimeisimmistä ominaisuuksista ja päivityksistä. Aiheet koskevat henkilöstöä, työvuorosuunnittelua ja työajanseurantaa.

Leimauspäätteen läsnäolotaulukkoon saa nyt näkyviin vain kyseisellä päätteellä sisäänkirjautuneet työntekijät. Toiminto otetaan käyttöön yritysasetuksissa Yritysasetukset-välilehdellä (Henkilöstö > Asetukset > Yleinen > Yritysasetukset).

Aiemmin Oma aika -toiminnossa työntekijä on itse pystynyt lisäämään/muokkaamaan poissaoloa. Nyt ominaisuus on mahdollista poistaa käytöstä roolin käyttöoikeuksissa.

Yrityksissä, joissa Oma aika -toiminto on ollut käytössä, on kaikilla rooleilla edelleen mahdollisuus muokata poissaoloa. Mikäli joltain roolilta halutaan poistaa ko. ominaisuus, on roolin käyttöoikeuksia muokattava.

Siirry toimintoon Hallinnoi > Rooli > Rekisterit > Roolit.
Klikkaa kynä-kuvaketta sen roolin kohdalla, jonka oikeuksia haluat muokata. Valitse sitten Kirjoitusoikeus (ks. kuva alla).

Valitse Henkilöstö-moduuli.

Siirry alas kohtaan Aika > Oma aika > Lisää poissaolo. Valitse käyttöoikeus, jos haluat sallia roolille poissaolojen lisäämisen Oma aika -toiminnossa tai poista käyttöoikeus, jos toiminto halutaan estää.

Jos käyttöoikeus on aktivoitu roolille, on Toiminnot-painikkeessa käytettävissä toiminto Poissaolo.

Aikataulusuunnittelu

 • Loma-/vapaa-anomusten historia ei näkynyt aiemmin Angular-näkymässä. Asia on nyt ratkaistu ja hyväksytyt anomukset näkyvät sivulla

Hyväksy aika

 • Hyväksy aika -toiminnon henkilön yhteenveto ei päivittynyt vaihdettaessa kautta, tämä korjattu
 • Hyväksy aika -toiminnon henkilölistauksessa tehty filtteröinti hävisi vaihdettaessa kautta, tämä korjattu
 • Toiminnot Laske uudelleen leimaukset ja Laske uudelleen tapahtumat voidaan tehdä nyt ilman, että hyväksyntätasoa palautetaan

Talous

Täältä voit lukea Talous-osion viimeisimmistä ominaisuuksista ja päivityksistä. Aiheet koskevat kirjanpitoa, myyntireskontraa ja ostoreskontraa.

Uutta laskuntarkastusta aloitettaessa voi valita, lähetetäänkö hyväksyjille viesti. Aiemmin jokaisesta laskusta lähti oma viesti, mutta nyt saman hyväksyjän laskut kootaan yhteen viestiin. Huomaa, että koontiviesti voidaan muodostaa vain ostolaskulistauksen kautta aloitetuista laskuntarkastuksista.

Talous > Ostoreskontra > Hyväksy > Yleisnäkymä > Omat hyväksytyt

Omat hyväksytyt -listaukseen on lisätty sarakkeet seurantakohteille.

Ostolaskun Hyväksyntätila-osiossa oleva laskuntarkastuksen listauskomponentti on päivitetty uudempaan versioon. Tämän lisäksi osiossa ollut Kohdistetut rivit -toiminto on poistettu tarpeettomana.

Keskeytetystä laskuntarkastuksesta jää nyt tieto ostolaskulle. Historiatiedoissa näkyy alkuperäiset laskuntarkastuksen tiedot sekä laskuntarkastuksen keskeyttäjä. Keskeytetyn laskuntarkastuksen tiedot korvautuvat, kun laskulle aloitetaan uusi laskuntarkastus.

Ostolaskut ja Maksamattomat ostolaskut -sivuille on lisätty sarake, jossa näkyy puhekupla silloin, kun laskuntarkastukseen on tallennettu kommentteja. Kuvaketta klikkaamalla avautuu Laskuntarkastushistoria, josta näkee laskuntarkastukseen liittyvät kommentit.

Ostolaskulle rekisteröidyn maksun voi nyt poistaa silloinkin, kun maksusta on muodostettu tosite. Mikäli maksupäivän mukainen kirjanpitokausi ei ole avoinna, ei maksua poisteta.

Maksun poisto ei poista alkuperäistä kirjanpitotositetta. Poiston yhteydessä muodostetaan uusi kirjanpitotosite vastakkaisilla kirjauksilla.

Maksun poistamisen jälkeen ostolasku näkyy maksamattomissa laskuissa ja sille voidaan tallentaa uusi maksu.

Jaksotussääntölistauksessa (Talous > Asetukset  > Kirjanpito > Jaksotussäännöt) näytetään oletuksena aktiiviset jaksotukset, eli sellaiset, joilla ei ole lopetuspäivää tai lopetuspäivää ei ole vielä ohitettu. Mikäli halutaan nähdä myös ei-aktiiviset jaksotukset, laitetaan ruksi kohtaan ’Näytä suljetut’.

Jaksotuksille voi määritellä tositesarjan, jota oletuksena ehdotetaan uuden jaksotussäännön tallennuksessa tai uuden jaksotuksen määrittelyssä.

Vakiotositesarja valitaan kirjanpidon asetuksissa (Talous > Asetukset > Kirjanpito > Asetukset kirjanpito) kohdassa Tositesarjat:

Uuden jaksotussäännön tallennuksessa (Talous > Asetukset > Kirjanpito > Jaksotussäännöt) tositesarjaksi ehdotetaan asetuksissa määritettyä tositesarjaa:

Tositesarjaa ehdotetaan myös jaksotuksen määrittelyssä, joka avautuu kun tili, jolle tallennetaan vientiä, on määritelty jaksotustiliksi:

 • Ostolasku: Rivin poisto ei onnistunut ostolaskun Liitä projektiin ja Laskuta edelleen -osioissa, asia korjattu.
 • Maksamattomat ostolaskut: Laskun tuplaklikkaus avasi uuden maksun tallennuksen, asia korjattu
 • Myyntireskontra: Estä perintä -sivua voi nyt käyttää taas Angular-näkymällä
 • Laskuntarkastus: Laskuntarkastushistoriassa näkyi tuplakommentti, jos tarkastus siirrettiin toiselle käyttäjälle
 • Laskuntarkastus: Laskuntarkastuksen tiedot näkyivät edelleen ostolaskulistauksessa, vaikka tarkastus oli keskeytetty. Tämä on nyt korjattu.
 • Laskuntarkastus: Ostolaskulistauksessa ei voinut poistaa ehdotettua hyväksyntäryhmää. Pudotusvalikkoon lisätty tyhjä vaihtoehto.
 • Laskuntarkastus: Laskuntarkastusta ei voi tallentaa, jos joltain hyväksyntätasolta puuttuu hyväksyjä/rooli.
 • Asiakaslistaus / toimittajalistaus: Asiakas- ja toimittajalistauksissa asiakas-/toimittajanumeron mukaan lajittelua on muutettu siten, että numeeriset näytetään ensin ja sen jälkeen aakkosia sisältävät asiakas-/toimittajanumerot

Laskutus

Täältä voit lukea Laskutus-osion viimeisimmistä ominaisuuksista ja päivityksistä. Aiheet koskevat sopimuksia, tarjouksia, tilauksia, laskutusta, projekteja, hinnastoja ja varastoa.

Tilausluetteloon (Laskutus > Tilaus > Käsittele > Tilaukset) on lisätty uusi sarake ”Projektin nimi”. Mikäli sarake ei näy automaattisesti, on se valittava luettelon asetuksista (hampurilaiskuvake luettelon oikeassa yläkulmassa).

Laskutus > Tilastot > Käsittele > Myyntitilastot

Eri tyyppien rajausta päivämäärien mukaan on tarkistettu. Nyt päivämäärärajaus koskee tyyppejä seuraavasti:

 • Lasku = laskupäivä
 • Sopimus = sopimuksen alkamispäivä
 • Tilaus = tilauspäivä
 • Tarjous = tarjouspäivä

 • Korjattu virheellinen tuntien määrä kohdassa ”Resursoitu aika” uuden tehtävän rekisteröinnissä aikataulusuunnittelussa.
 • Laskutettu aika ei päivittynyt tilaukselle sitä muutettaessa, tämä korjattu.
 • Korjattu eräpäivän puuttuminen osalta laskuista

Muuta

Täältä voit lukea aiheista, jotka koskevat järjestelmän muita osa-alueita.

27.6. tulee voimaan seuraavat näkymiä koskevat muutokset.

Silverlight-näkymä suljetaan:

 • Laskutus > Sopimukset > Käsittele > Sopimus
 • Laskutus > Tarjous > Käsittele > Tarjoukset
 • Hallinnoi > Asetukset > Käsittele > Tiedostoarkisto
 • Hallinnoi > Asetukset > Käsittele > Sisäiset uutiset
 • Hallinnoi > Hyväksyminen > Aika > Siirtymät
 • Hallinnoi > Hyväksyminen > Tarjous/Tilaus > Siirtymät
 • Hallinnoi > Hyväksyminen > Ostolasku > Siirtymät
 • Paneelit > Näytä > Säätöpaneeli
 • Luokat
 • Henkilöstö > Asetukset > Aika > Kausiasetus
 • Henkilöstö > Työvuorot > Käsittele > Saatavuus

Angular-näkymä asetetaan ensisijaiseksi, mutta Silverlight-näkymä on vielä käytettävissä:

 • Henkilöstö > Henkilöstö > Käsittele > Sopimusryhmä
 • Henkilöstö > Vienti > Palkka > Palkkojen vienti
 • Henkilöstö > Henkilöstö > Henkilöstön seuranta > Pätevyydet
 • Henkilöstö > Henkilöstö > Henkilöstön seuranta > TilastotKuinka vaihdan Angular-näkymästä Silverlight-näkymään?

Klikkaa ylävalikossa olevaa kuvaketta vaihtaaksesi näkymästä toiseen:

Arkisto

Hakutoiminto

Autamme sinua löytämään oikean