21.2.2023

Tuoteuutiset

Yleistä

SoftOne GO:n kolmen viikon välein tehtävä julkaisu on aiemmin ollut maanantaina. Julkaisupäiväksi on muutettu tiistai. Niin ikään suunnitellut huoltopäivitykset tapahtuvat tiistaisin.

Seuraavat suunnitellut julkaisupäivät keväällä ovat

  • 21.2.2023
  • 14.3.2023
  • 4.4.2023
  • 25.4.2023
  • 16.5.2023

Mobiilisovellus

Mobiilisovelluksen versiopäivitys on aina samana päivänä selainversion päivityksen kanssa.

Huomioi, että päivitys on haettava manuaalisesti mikäli puhelimessa ei ole automaattiset päivitykset päällä.

Aika/Henkilöstö

Leimauspäätteen aloitusnäkymässä näytetään sisäänkirjautuneiden työntekijöiden lukumäärä. Suluissa oleva luku näyttää tauolla olevien lukumäärän.

Leimauspäätteen ulkoasu on kotisivujemme tavoin päivitetty vastaamaan  uutta värimaailmaa.

Aikataulun päivänäkymään on lisätty useita uusia asetuksia, joilla vuorojen näkymistä voi mukauttaa. Asetukset koskevat aktiivista aikataulua, perusaikataulua sekä tarvesuunnittelua. Asetuksiin pääsee päivänäkymästä Valitse näytettävät -painikkeella.

Näytä nimilyhenne vuorolajille (koodi)
Vuorolajien ylläpidossa (Henkilöstö > Asetukset > Työvuorot > Vuorolajit) on kenttä Koodi. Koodiin voi antaa vuorolle lyhenteen, joka näytetään vuoron nimen sijaan silloin kun tämä asetus on valittu.

Asetus valittuna:

Asetus ei valittuna:

Viikkonumero
Vuoropalkin oikeassa reunassa voi lukea esim. 4/4v. Tämä ilmaisee viikon, johon vuoro perusaikataulun mukaan kuuluu.

Asetus valittuna:

Asetus ei valittuna:

Vuorolajin sijainti
Asetuksella valitaan missä kohden vuoropalkkia vuoron nimi/koodi näytetään.

Tasaus vasemmalle:

Keskitetty:

Ajan sijainti
Asetuksella valitaan missä kohden vuoropalkkia kellonaika näytetään.

Tasaus vasemmalle:

Jokaisen työvuoron alussa ja lopussa:

Jokaisen työpäivän alussa ja lopussa:

Piilota kellonaika:

Piilota kellonaika vuorolajeissa jotka ovat lyhyempiä kuin (minuutit)
Voit valita kellonajan piilotettavaksi annettua minuuttimäärää lyhyemmillä vuoroilla.

Esimerkissä  kellonaika on piilotettu 120 minuuttia lyhyemmiltä vuoroilta. Kellonajat näkyvät muilla vuoroilla paitsi vuorolla Cafe.

Näytä tauot
Asetuksella valitaan miten tauot esitetään vuoropalkissa.

Älä näytä taukoja:

Näytä taukomitat per päivä:

Näytä yksityiskohdat tauoista (oletus):

Näytä tauot aukkoina:

Olemme lisänneet painikkeen vuorojen lajittelemiseksi oikeaan aikajärjestykseen. Esimerkissä työntekijälle on lisätty vuoro klo 7-10.

Lajittelupainikkeesta vuorot lajitellaan aikajärjestykseen. Painike on näkyvissä vain silloin kun vuorot eivät ole aikajärjestyksessä.

Aiemmin tallennetun vuoron päälle on nyt mahdollista lisätä uusi vuoro. Seuraavissa esimerkeissä esitetään erilaisia tapauksia, joissa ominaisuutta voi käyttää.

Uusi vuoro lisätään aiemman vuoron keskelle
Jos uusi vuoro lisätään aiemman vuoron keskelle, aiempi vuoro jaetaan ja uusi vuoro sijoitetaan aiemman väliin. 

Tässä esimerkissä lisätään uusi vuoro (klo 15.00 – 16.00) olemassa olevan vuoron (klo 13.00-21.00) väliin.

Vuorojen alle tulee painike Lisää työvuoro, jota painamalla aiemmin tallennettu vuoro jaetaan ja uusi vuoro sijoitetaan vuorojen keskelle.

Uusi vuoro lisätään aiemman vuoron alkuun tai loppuun
Jos lisäät uuden vuoron aiemman vuoron alkuun tai loppuun, ainoastaan vuorojen alkamis-/päättymisaikoja muutetaan.

Tässä esimerkissä uusi vuoro (klo 15.00 – 20.00) lisätään aiemman vuoron (klo 10.00-17.00) loppuun siten, että uusi vuoro alkaa ennen kuin aiemman on määrä loppua.

Aiemman vuoron päättymisaikaa muutetaan vastaamaan uuden vuoron alkamisaikaa.

Lisätään uusi vuoro, joka on täysin päällekkäin aiemman kanssa
Tässä esimerkissä lisätään kahviovuoro klo 11.00-14.00, joka menee päällekkäin aiemmin tallennetun kassavuoron klo 12.00-13.00 kanssa. 

Uuden kahviovuoron alkamis- ja päättymisaika kattavat koko aiemman kassavuoron, jolloin aiemmin tallennettu kassavuoro poistetaan. Samalla leipomovuorojen alkamis- ja päättymisajat muuttuvat vastaamaan lisätyn kahviovuoron alkamis- ja päättymisaikoja.

Talous

Myyntireskontra

  • Suoraan myyntireskontraan tallennettavien laskujen tallennuksessa on nyt käytössä pikanäppäinyhdistelmät Ctrl+S (tallenna) ja Ctrl+Enter (tallenna ja sulje).
  • Edellisen päivityksen jälkeen suorituksen manuaalisesta tallennuksesta ei tullut ilmoitusta tallennetun suorituksen saamasta numerosta. Nyt ilmoitukset toimivat kuten ennenkin.

Kirjanpito

  • Budjetti on nyt mahdollista kopioida budjetin muokkaussivulla.

Laskutus

Tietyt verkkolaskuoperaattorit, kuten esim. Pagero, ottavat vastaan vain yksittäin muodostettuja verkkolaskuja (jokainen verkkolasku omana tiedostonaan). Tähän asti SoftOne GO on muodostanut yhden tiedoston, joka on sisältänyt kaikki valitut verkkolaskut. 
 
Järjestelmään on lisätty asetus, jolla verkkolaskut saadaan muodostettua yksittäin silloinkin kun laskulistauksesta laskutetaan useampi lasku kerrallaan. Asetus löytyy Verkkolasku-osiosta toiminnosta Laskutus > Asetukset > Laskutus > Asetukset.
 
  • Jos laskulistauksessa on valittu vain yksi lasku, verkkolaskutiedosto ladataan kuten ennenkin.
  • Jos laskulistauksessa on valittu useampi kuin yksi lasku, verkkolaskutiedostot ladataan zip-tiedostoon pakattuna. Tällöin verkkolaskutiedostot on purettava zip-tiedostosta ennen verkkolaskuoperaattorille toimittamista.

Toiminnossa Laskutus > Raportit > Sähköinen lähetys voidaan tarkistaa sähköpostilla lähetettyjen asiakirjojen tila. Nyt toiminnossa on myös mahdollista avata tarjous/tilaus/lasku uudessa välilehdessä.

Arkisto

Hakutoiminto

Autamme sinua löytämään oikean