Tuoteuutiset 21.8.2019

21.8.2019 Tuoteuutiset SoftOne työskentelee kovasti kehittääkseen järjestelmää ja saadakseen sen toimimaan mahdollisimman tehokkaasti ja helposti. Oman sovelluskehitystiimimme ansiosta voimme kehittää järjestelmää yhdessä asiakkaittemme kanssa. Käytämme kehitysprosessissamme SCRUM-menetelmää, joka on käytetyin viitekehys ketterässä ohjelmistokehityksessä. Tämä tarkoittaa sitä, että julkaisemme päivityksen kahden viikon välein. Näin voimme nopeasti reagoida ympäristön muutoksiin sekä asiakkailta tuleviin vaatimuksiin. Täältä voi lukea […]

21.8.2019

Tuoteuutiset

SoftOne työskentelee kovasti kehittääkseen järjestelmää ja saadakseen sen toimimaan mahdollisimman tehokkaasti ja helposti. Oman sovelluskehitystiimimme ansiosta voimme kehittää järjestelmää yhdessä asiakkaittemme kanssa. Käytämme kehitysprosessissamme SCRUM-menetelmää, joka on käytetyin viitekehys ketterässä ohjelmistokehityksessä. Tämä tarkoittaa sitä, että julkaisemme päivityksen kahden viikon välein. Näin voimme nopeasti reagoida ympäristön muutoksiin sekä asiakkailta tuleviin vaatimuksiin. Täältä voi lukea viimeisimmän julkaisun uusista ominaisuuksista ja muutoksista. Klikkaa haluamasi otsikon plusmerkkiä lukeaksesi aiheesta lisää. Näppäinyhdistelmällä Ctrl + P saat sivusta tulostettavan version.

Henkilöstö

Täältä voit lukea Henkilöstö-osion viimeisimmistä ominaisuuksista ja päivityksistä. Aiheet koskevat henkilöstöä, työvuorosuunnittelua ja työajanseurantaa.

Aikataulusuunnittelussa on uusi toiminto, joka helpottaa vuoron vaihtamista työntekijältä toiselle tai vapaan vuoron sijoittamista työntekijälle.

Klikkaa hiiren oikealla painikkeella siirrettävän vuoron kohdalla ja valitse ’Vaihda työntekijä’.

Valitse Kohde-osiossa työntekijä, jolle vuoro siirretään. Valitse myös oikea toimenpide (Siirrä/Kopioi/Poissaolo) ennen tallentamista.

 • Hyväksy aika -toiminnossa voidaan nyt siirtyä nuolinäppäimillä edelliseen/seuraavaan työntekijään.
 • Hyväksy aika -näkymään voidaan valita uusi sarake ’Viikko’. Sarake valitaan hampurilaisvalikosta, muista tallentaa näkymä.

Talous

Täältä voit lukea Talous-osion viimeisimmistä ominaisuuksista ja päivityksistä. Aiheet koskevat kirjanpitoa, myyntireskontraa ja ostoreskontraa.

Järjestelmäraportteihin on lisätty seuraavat tuloslaskelmaraportit

 • 531 Tuloslaskelma prosenttivertailu liikevaihtoon (ks. malli)
 • 535 Tuloslaskelma yhteenveto prosenttivertailu liikevaihtoon
 • 551 Tuloslaskelma V2 prosenttivertailu liikevaihtoon
 • 553 Tuloslaskelma V2 kustannuspaikoittain prosenttivertailu liikevaihtoon
 • 555 Tuloslaskelma V2 yhteenveto prosenttivertailu liikevaihtoon
 • 557 Tuloslaskelma V2 yhteenveto kustannuspaikoittain prosenttivertailu liikevaihtoon

Raporttien käyttöönotto vaatii toimiakseen lisäyksen raporttiryhmiin. Olkaa yhteydessä SoftOnen asiakaspalveluun halutessanne ottaa raportit käyttöön.

Pankkiaineistosta päivitetään maksajan nimi suorituksen sisäiseen tekstiin.

Aineistossa oleva maksajan nimi näkyy myös viitesuoritusraportilla.

Talous > Tuo > Laskut > Finvoice

Verkkolaskujen tuonnissa verkkolaskulistaukseen on lisätty Laskuid-sarake. Sarakkeessa näkyy ostolaskun laskuid, kun verkkolaskusta on perustettu lopullinen ostolasku (ei alustava).

Verkkolaskusta perustetun ostolaskun pystyy nyt myös avaamaan verkkolaskulistauksesta. Laskunro-sarakkeen vieressä on kynäkuvake silloin, kun ostolasku on perustettu (myös alustava).

Talous > Ostoreskontra > Rekisterit > Toimittajat

Toimittajan maksutilien tallennukseen on lisätty tilinumeron tarkistus maksutavoille BIC/IBAN sekä SEPA. Tilinumero tarkistetaan, kun tilisarakkeesta poistutaan.

Useilta käyttäjiltä on tullut toiveita käyttäjäyställisemmästä laskuntarkastuksesta. Alkukesästä julkaistiin esimerkiksi uusi tapa esittää tarkastushistoria ja kommentit, ja pian julkaistaan uusia näkymämuutoksia yleisnäkymään (Talous > Ostoreskontra > Hyväksy > Yleisnäkymä). Tavoitteena on vähentää turhaa vierittelyä ja tarpeettoman tiedon näyttämistä.

Tässä julkaisussa on uusi roolikohtainen oikeus ”Näytä vain laskun kuva laskuntarkastuksessa”. Mikäli oikeus on aktivoitu, ainoastaan ostolaskun kuva näytetään laskuntarkastuksen yleisnäkymässä.

Seuraava askel uudistuksessa on sijoittaa tiliöintirivit ja historia laskulistauksen alapuolelle yleisnäkymässä.

Ostolaskujen tallennuksessa on aiemmin tullut monia ilmoituksia, jotka on täytynyt kuitata pois. Sujuvoittaaksemme tallennusta nämä ilmoitukset on siirretty sivun ylälaitaan informaatioalueelle.

Alla esimerkkejä ilmoituksista, joita informaatioaluella voi nähdä.

 • Tallennettaessa lasku lopullisena ja automaattinen tositteen luonti on käytössä. Tässä ilmoituksessa on mahdollista tulostaa tosite painamalla ilmoitustekstin perässä olevaa tulostimen kuvaa:
 • Tallennettaessa lasku alustavana:
 • Muutettaessa olemassaolevan laskun tietoja:

Seuraava askel

Ilmoituksia tullaan siirtämään informaatioalueelle myös muilla sivuilla. Seuraavaksi informaatioalue lisätään tositteiden tallennukseen.

Laskupäiväkirjan ja laskuluettelon tulostus käyttäen tositepäiväysrajausta

Raportit ”700 Laskupäiväkirja” ja ”702 Laskuluettelo” toimivat nyt myös tositepäiväysrajauksella.

Maksatusaineiston muodostus Chrome-selaimella

Maksatusaineiston muodostus Chrome-selaimella toimii nyt, kuten pitää. Muodostettu maksuaineisto näkyy latauksissa sivun alalaidassa.

Ostolaskujen tietojen muutos riippumatta laskun tilasta

Ostolaskulla voi nyt muuttaa tositepäiväystä tai lisätä dokumentteja riippumatta laskun tilasta. Tositesarjaa ei voi muuttaa enää sen jälkeen, kun tosite on muodostettu. Tositesarjan muuttaminen tositteelle ei ole mahdollista, joten sen vuoksi sen muuttaminen myös ostolaskulle on estetty. Tositepäiväystä sen sijaan voi muuttaa tositteelle, joten sen voi nyt myös muuttaa ostolaskulle.

 • Raportit näytetään numerojärjestyksessä
 • Lisätty uusi sarake ’Vientityyppi’, josta näkee raportin oletus tulostusmuodon
 • Sarakkeiden leveyttä ja sijaintia voi muuttaa. Esimerkiksi tulostinkuvakkeen voi siirtää rivin alkuun. Muutokset on muistettava tallentaa listauksen oikean yläreunan hampurilaisvalikon toiminnolla ’Tallenna näkymä’
 • Myyntireskontra: Suoritukselle tuli virheellinen tiliöinti kirjattaessa ylisuoritusta käyttäen jäännöskoodia. Tämä on korjattu.
 • Kirjanpito: Pääkirjan ja pääkirjayhteenvedon tulostusta Excel-muotoon on paranneltu. Alkusaldo sekä tili yhteensä -saldot kohdistuvat oikeisiin sarakkeisiin. Tilien tietojen väliin tulee tyhjä rivi helpottamaan luettavuutta.
 • Ostoreskontra: Ostoreskontran maksupäiväkirjaan tulostuu taas maksut, joista ei ole muodostettu tositetta.

Laskutus

Täältä voit lukea Laskutus-osion viimeisimmistä ominaisuuksista ja päivityksistä. Aiheet koskevat sopimuksia, tarjouksia, tilauksia, laskutusta, projekteja, hinnastoja ja varastoa.

Tilaukselle tallennetut aikakirjaukset saa nyt näkyviin napinpainalluksella! Aiemmin Aika-ja projektitiliöinti -osiossa oli annettava päivämäärärajaus, jolla aikakirjauksia haettiin. Näin saat näkyviin kaikki tilaukselle tallennetut aikakirjaukset:

 1. Avaa Aika- ja projektitiliöinti tilauksella.
 2. Paina nuolta painikkeen ’Hae rajauksen mukaan’ vieressä.
 3. Valitse Hae kaikki ajat.
 4. Kaikki tilaukselle tallennetut aikakirjaukset näkyvät nyt luettelossa.

Ennen laskutusta on tavallista, että aikakirjausten lisätietoja muokataan. Ennen tätä julkaisua muokkaus tapahtui rivi kerrallaan, joka on ollut aikaa vievää. Tämän vuoksi kehitimme lisätietojen muokkaukseen uuden dialogin, jolla voi helposti muokata useamman aikakirjausrivin lisätietoja.

Ohje:

 1. Siirry toimintoon Aikaraportti (Laskutus > Projektit > Käsittele > Aikaraportti) tai avaa tilaus ja menee osioon Aika- ja projektitiliöinti.
 2. Hae esille aikakirjaukset.
 3. Klikkaa aikakirjausrivillä olevaa lisätietokuvaketta ( tai ), jolloin aukeaa seuraava dialogi:
  • Info: Dialogin otsikkorivillä näkyy aikakirjausrivin tiedot (työntekijä, päiväys, työskennelty aika ja laskutettu aika)
  • Ulkoinen teksti: Tässä lisätietokentässä on asiakkaalle näytettävä lisätieto.
  • Sisäinen teksti: Tässä lisätietokentässä on vain sisäisesti näytettävä lisätieto.
 4. Käytä nuolinäppäimiä siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan aikakirjausriviin. Nuolinäppäimen tai OK-painikkeen painallus tallentaa automaattisesti aikakirjausrivin lisätiedot.

Muuta:

 • Mikäli aikakirjausrivillä ei ole (sisäistä tai ulkoista) lisätietoa, näytetään rivin lopussa tämä kuvake: 
 • Mikäli aikakirjausrivillä on (sisäistä tai ulkoista) lisätietoa, näytetään rivin lopussa tämä kuvake: 

Tilauksen osallistujaluetteloon on tehty parannuksia, jotka helpottavat valintaa usean käyttäjän yrityksissä.

 • Luettelo on lajiteltu nimen mukaan
 • Käyttäjätietoja voidaan suodattaa käyttäjätunnuksen ja nimen mukaan

Sähköpostimallin (Laskutus > Asetukset > Yleinen > Sähköpostimallit) tallennuksessa on kolme uutta toimintoa:

 • Luettelot: numeroluettelo sekä luettelomerkillä varustettu luettelo
 • Esikatselu: klikkaamalla kuvaketta, jossa on silmä, näet viestin esikatselutilassa
 • Koko ruutu: klikkaamalla kuvaketta, jossa on neljä nuolta, saat mallin avattua koko selaimen ruudulle

Tuotekortille on lisätty uusi kenttä ”Paino” (Laskutus > Tuote > Rekisterit > Tuotetiedot).

Paino tullaan seuraavaksi lisäämään saataville tilaustulosteisiin.

 • Raportit näytetään numerojärjestyksessä
 • Lisätty uusi sarake ’Vientityyppi’, josta näkee raportin oletus tulostusmuodon
 • Sarakkeiden leveyttä ja sijaintia voi muuttaa. Esimerkiksi tulostinkuvakkeen voi siirtää rivin alkuun. Muutokset on muistettava tallentaa listauksen oikean yläreunan hampurilaisvalikon toiminnolla ’Tallenna näkymä’
 • Tilaus: Kiinteähintaiselle tuotteelle voi nyt antaa halutun kappalemäärän. Aiemmin tuotteen kappalemäärä oli aina 1.
 • Laskutus: Verkkolaskulla näkyi tuotteen tuoterekisterissä oleva nimi, vaikka tuoteriville olisi tallennettu eri tuotenimike. Tämä on korjattu ja verkkolaskulla näkyy nyt laskun tuoteriville kirjoitettu tuotenimi.
 • Laskutus: Käänteisen alv:n laskujen alv-tietoihin lisätty tieto käännetystä verovelvollisuudesta. Ennen ”Ostaja verovelvollinen AVL 8c §”, nyt ”Käännetty verovelvollisuus. Ostaja verovelvollinen AVL 8c §”.

Muuta

Täältä voit lukea aiheista, jotka koskevat järjestelmän muita osa-alueita.

Parannuksia tuoteuutisiin:

 • Sivun ylälaidan otsikkoa ei näytetä tuoteuutisissa, sillä tulostusversiossa otsikko meni päällekkäin uutisen tekstien kanssa
 • Uutissivun laidoilla on nuolet, joista pääsee siirtymään edelliseen tai seuraavaan tuoteuutiseen
 • Tuoteuutisten lopussa on Arkisto-osio, josta pääsee suoraan haluttuun julkaisuun. Osio on sivutettu siten, että yhdellä sivulla näytetään kerrallaan kolme linkkiä. Sivuja voi selata osion vasemmasta alalaidasta.

Arkisto

Hakutoiminto

Autamme sinua löytämään oikean