Bemanningsplanering – SoftOne GO

Funktionerna i ett bemanningssystem från SoftOne GO