Autogiromedgivande avseende nyttjanderättsavtalsavgift

Autogiromedgivande avseende nyttjanderättsavtalsavgift

SoftOne AB (publ)

Autogiro – ett bekvämt sätt att göra dina betalningar

· Du blir aviserad i god tid

· Betalningen sker automatiskt via ditt bankgiro på förfallodagen

· Inga dröjsmålsräntor, se bara till att du har pengar på kontot i rätt tid

 

Betalningsmottagare

SoftOne AB (publ)
Organisationsnummer betalningsmottagare: 556239-4717

Kund


Ange organisationsnummer utan bindestreck.

Avtalskostnad

Kontoinnehavare (om annan än Kund*)

* Ska fyllas i om Kunden ej är kontoinnehavare

Bankgironummer som pengarna ska dras ifrån

OBS! Ange enbart bankgirokonto, utan bindestreck!

Genom att skicka in formuläret godkänner du villkoren.

Medgivande om uttag via Autogiro

Jag medger att uttag får göras från angivet bankgirokonto på begäran av angiven betalningsmottagare för överföring till denne via bankernas automatiska betalningstjänst, Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag på kontoutdrag från banken. Medgivandet kan på min begäran överflyttas till konto i annan bank. Jag ska senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar. Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler. Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter om jag 1) i god tid innan förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och utbetalningssätt, eller 2) godkänt uttaget i samband med köpet eller beställning av vara eller tjänst. Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto får användas för Autogiro samt att banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta min anslutning till Autogirot. Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots nummer och adress får sambearbetas med Bankgirocentralens till ett register. Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat det hos betalningsmottagaren eller banken. Jag kan också stoppa ett eller flera uttag genom att kontakta betalningsmottagaren eller banken senast två bankdagar före förfallodagen. Jag är medveten om att eventuell återbetalning av dragen summa sker en gång per månad. Betalningsmottagaren har rätt att avsluta min anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat mig om detta. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta min anslutning till Autogiro om jag vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som avses avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att mitt Autogiro av annan anledning bör avslutas.

Vi hjälper dig att hitta rätt