SoftOne GO ekonomi

Komplett ekonomi

SoftOne Ekonomi är ett bokföringsprogram för redovisning, kund- och leverantörsreskontra, inventarie, m.m. Programmet är väl integrerat med övriga moduler som fakturering och lön. Detta gör att mycket av redovisningsmodulens underlag genereras automatiskt utifrån vad som händer ute den dagliga  verksamheten.

Elektronisk fakturahantering

Med vår elektroniska fakturahantering kommer leverantörsfakturorna färdigtolkade in till företaget och kan utifrån vissa förutsättningar automatiskt skickas ut på ett helt anpassningsbart attesteringsflöde. När man tar emot fakturor elektroniskt så slipper man all den tid det tar att sprätta, skanna och att stansa in fakturor

1
2
3
4
5
1

Du får leverantörfakturor färdigtolkade in till företaget.

2

Ta emot fakturorna elektroniskt och slipp sprättning, scanning och att stansa in fakturor.

3

Skicka ut fakturor automatiskt för attest.

 

4

Definiera och kör importer och exporter via SoftOne Connect.

 

5

Både du och din revisor har alltid den senaste informationen.

I integrationsmöjligheterna ingår EDI-import, Finvoice, betalningshantering och generell Excel-koppling. För transaktioner av redovisningsdata och för fil-import/-export följs SIE-standard.

Vilka moduler behöver du?

 • Stöd för upp till 6 dimensioner
 • Drillbara rapporter
 • Periodiseringar med spårning till underlag
 • Automatkonteringar
 • Kontoanalys
 • Koncernredovisning
 • Budget med rapporter för uppföljning
 • Momskontroll
 • Anpassningsbara rapporter och rapportpaket
 • Med ett par knapptryck får du ett bokslut för koncernen.
 • Automatiskt attestflöde
 • Attestflöde per användare
 • Per leverantör
 • Per projekt
 • Per kostnadsställe
 • Bestäm attestprioritering själv
 • Exportering och återrapportering av betalningar elektroniskt.
 • Centraler där all relevant information om kund/leverantör är samlad.
 • Valutahantering.
 • Likviditetsplanering.
 • Skapa inventarien direkt från leverantörsfakturan
 • Automatiserat med egenskapade mallar och avskrivningsmetoder
 • Vid försäljning spårning till kundfakturan
 • Koppla dokument till inventarien

Vilka delsystem behöver du?

Exempel på ingående komponenter: Prishantering, Offert, Order, Orderplanering, Fakturering coh Avtalsfakturering.

Läs mer

Exempel på ingående komponenter: Intäkts- och kostnadsuppföljning, Projekthierarki och Rapporter.

Läs mer

Exempel på ingåend ekomponenter: Hyll- och lagerplatser, Saldo och Bokföring.

Läs mer

Exempel på ingående komponenter: Redovisning, Koncernredovisning, Elektronisk fakturahantering, Leverantör- och kundreskontra samt Inventarier.

Läs mer

Bemanningsoptimering, Schemaplanering, Tidrapportering, Löneberäkning och HR-stöd.

Läs mer

SoftOne Connect

En integrationsmotor som du som kund själv kan manövrera. Du definierar och kör såväl importer som exporter, både vid tillfälliga registerkörningar och vid återkommande integrationer. Bland annat finns det en komplett migrering som lyfter all din data från SoftOne Business eller SoftOne Professional.

Fördelar med bokföringsprogram i molnet

I och med att SoftOne är molnbaserad betyder det att både du och din revisor alltid har tillgång till den senaste informationen. Allt ni behöver är en internetuppkoppling och inloggning, ni kan sen diskutera utifrån samma underlag då ni båda har tillgång till samma information. Du slipper dessutom hantering av hårdvara, drift och uppdateringar, allt som behövs är en internet uppkoppling och dator eller smartphone. Detta ger dig en driftsäker och kostnadseffektiv lösning.

Välkommen att kontakta mig!

KONTAKTA OSS
Telefon (växel): 0771-55 69 00
E-post: salj@softone.se

Låt oss visa vilka möjligheter SoftOne ger dig

Har du frågor om SoftOne? Vill du ha en demo eller personlig konsultation? Kontakta oss direkt på hemsidan eller via mail/telefon. Du kan också ställa en fråga på vår chat när den är öppen.

Demo and consultation

Feel free to contact us for a free demo and consultation.

Solutions for your business