Roller

SoftOne - Byggt för att underlätta just för dig

SoftOne designade sitt lönesystem med visionen att något måste göras annorlunda, något som på riktigt kunde skapa förändring för Sveriges löneadministratörer.

VD/ägare

Projektledare

Ekonomichef

Chef

Redovisningskonsult

HR-chef

Löneadministratör

Inköpare

Anställd

Montör

Vi hjälper dig att hitta rätt