Jag känner en oändlig tacksamhet som jag behöver få ur mig, som jag vill dela med världen men i synnerhet med min arbetsgivare SoftOne. För snart ett år sedan var jag med om en olycka som vände upp och ner på mitt liv. Från djupet av mitt hjärta vill jag tacka alla mina kollegor och mina chefer på SoftOne för allt det stöd och den uppbackning jag fått under den här tiden.

De 100 första dagarna som VD lär vara de viktigaste. I den här artikeln reflekterar Joel Köhl, VD för SoftOne Sverige, över sina och de speciella omständigheter som påverkat hans första tid.

SoftOne fortsätter sin snabba tillväxttakt och rustar för ytterligare tillväxt genom att utveckla organisationen med fem nyrekryteringar.

Hur ser vardagen ut för en apputvecklare? Hur används egentligen mobilappen SoftOne GO? Vilka är de dominerande trenderna inom apputveckling just nu? Det svarar Thomas Tuomenoksa på i den här intervjun.

Rijad Smajlovic delar sin digitaliseringsresa

Rijad Smajlovic är Customer Success Manager på SoftOne, en roll som passar honom perfekt där han får kombinera sin kunskap och erfarenhet inom ekonomi med kundrelationer. Hans huvuduppdrag kan enkelt beskrivas som att förenkla och förbättra arbetssätt och resultat för SoftOnes kunder, något som är viktigare nu än någonsin.

SOftOne satsar inom Tid, Bemanning och Lön med två nya medarbetare

Digitaliseringen skapar helt nya spelregler på marknaden och utvecklingen inom tidsystem, bemanningsplanering och lönehantering tar stormsteg. För att fortsätta att ligga i framkant och stötta våra många kunder tillsätter SoftOne två nya medarbetare med lång erfarenhet inom HR-området, Lina Brådhe och Cristel Annell.

Joel Köhl började som VD för dotterbolaget SoftOne Sverige mitt under Coronautbrottet. Här berättar han om sina första veckor och sin vision för framtiden.

2019 var ett år då vi tog stora steg och rustade oss för snabbare tillväxt tillsammans med våra kunder. Vi stärkte oss som företagsgrupp samtidigt som vi ökade avtalsstocken med 19%. Vi ökade vår omsättning tvåsiffrigt.

Joel Köhl tillträder som VD för dotterbolaget SOftOne Sverige AB den 16 mars

SoftOne är glada att meddela att Joel Köhl tillträder som VD för SoftOne Sverige den 16 mars 2020. I rollen kommer Joel ansvara för försäljning, verksamhetskonsultation och löneoutsourcing på den svenska marknaden.

SoftOne arbetar aktivt för en ökad mångfald och är nöjda över att ha uppnått den jämna könsfördelning av minst en representation av minst 40% kvinnor inom ledningen som vi strävar efter.