Rekordresultat för helåret

2022 var ett starkt år med en omsättning som ökade med 14% till 84 MSEK (74 MSEK). EBIT ökade med 100% till 14 MSEK (7 MSEK). Samtidigt ökade prenumerationerna med nära 25% till ARR 81 MSEK (65 MSEK), så vi vet i skrivande stund att 2023 kommer att bli ett än starkare år.

BA5A8708

Rekordresultat för helåret

Bokslutskommuniké 2022

  • Intäkterna uppgick till 84 (73,7) Mkr
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 15,2 (11,8) Mkr
  • Rörelsemarginal 16,3% (9,8%)
  • Avtalsstocken uppgick till 81 (65) Mkr
  • Investering i FoU uppgick till 27,4 (21,8) Mkr motsvarande 33% (30%) av omsättningen

Kommentar från SoftOne Groups VD Håkan Lord

2022 var ett starkt år med en omsättning som ökade med 14% till 84 MSEK (74 MSEK). EBIT ökade med 100% till 14 MSEK (7 MSEK). Samtidigt ökade prenumerationerna med nära 25% till ARR 81 MSEK (65 MSEK), så vi vet i skrivande stund att 2023 kommer att bli ett än starkare år. Samtidigt trots ett ökat antal användare så minskade fortsatt ärendevolymerna till vår support med ca 11% och det är endast ett fåtal kunder som avslutar sina abonnemang hos oss. Totalt sett så ökade befintliga kunder netto sina avtal med oss dvs en s.k. positiv churn om 6%.

Väsentliga händelser under året

SoftOne AB (publ) förvärvade 49% av aktierna i Scrollan El, VVS och Bygg den 1 juli 2022, med en option att förvärva resterande aktier den 1 juli 2023. Scrollan och SoftOne fusioneras därmed till en stark och ledande aktör inom el, VVS och bygg samt kommer att investera för att kraftfullt stärka närvaron inom hantverkarsegmentet. Scrollan El, VVS och Bygg konsolideras därmed in ekonomiskt i SoftOne Group fr o m 2023.

Om SoftOne

SoftOne utvecklar och levererar affärsplattformen SoftOne Go som rymmer alltifrån bemanningsplanering, strategisk planering, försäljning, projektplanering, ekonomisystem och lönecenter till små och medelstora företag och organisationer.

Idag har vi mer än 100.000 användare och är en stolt leverantör till kunder som bland annat ICA, Coop, Tele2, Mathem och Axfood. Med säte i Stockholm verkar SoftOne i Sverige och Finland med en agenda att fortsätta sin nordiska expansion, alltid nära kunden.

SoftOne Årsredovisning 2022

SHARE THIS ARTICLE

Vi hjälper dig att hitta rätt