Bemanningsplanering – Tänk stort börja smått

Vill du ha engagerade och glada medarbetare som har en bra balans mellan jobb och fritid? En bra balans minskar risken för stress, utmattning och frustration bland medarbetarna. Det ställs därför högre kvar på dig som chef att lyckas planera dina medarbetares schema för att uppnå just det – worklife balance.

Consultant

Lär dig grunderna i Bemanningsplanering

Bemanningsplanering är den ständiga processen för att uppnå optimal användning av ditt företags mest värdefulla tillgång – medarbetarna.

Vill du ha engagerade och glada medarbetare som har en bra balans mellan jobb och fritid? En bra balans minskar risken för stress, utmattning och frustration bland medarbetarna. Det ställs därför högre kvar på dig som chef att lyckas planera dina medarbetares schema för att uppnå just det – worklife balance. Det finns förstås fler fördelar med att ha en god bemanningsplanering såsom att kunna förhindra personalbrist, undvika att kostnaderna rusar iväg och tid går förlorat.

Med hjälp av ett bra planerat schema kan du säkerställa att du har rätt personal på rätt plats vid rätt tid.

– Att ha en bra HRP-strategi på plats kan innebära produktivitet och lönsamhets vinster för ett företag, säger Päivi Pitkänen, Verksamhetskonsult på SoftOne.

Förstå din personal

Det första steget i personalplaneringen är att identifiera företagets medarbetare. Genom att du skapar dig en tydlig uppfattning av dina anställda, deras kompetens, kvalifikationer, positioner och prestationsnivåer kan du smidigare matcha deras egenskaper med behovet som verksamheten har.

Förstå verksamhetens behov

Det andra steget kräver att du ser över bolagets behov både utifrån nuläge och vad er verksamhet har för framtidsplaner som kommer påverka ert behov av personal. Det är inte sällan som oväntade händelser kan dyka upp, därför är detta ett bra stadie att föreställa sig olika scenarios som kan tänkas uppstå och hur det i sin tur skulle påverka ditt verksamhetsbehov.

Hitta rätt verktyg

Personalplanering kräver att du och de andra chefer kan hantera många bollar i luften och det finns ofta flertal faktorer att ta hänsyn till. Det är därför viktigt att ni har ett verktyg som ger er de bästa förutsättningarna att lyckas för att undvika stress och frustration. Idag kan ni med hjälp av ett planeringsverktyg få hjälpa att skapa smarta scheman, få överskådliga prognoser över ert behov och få full kontroll över era kostnader och tid.

Analysera data

Learning by doing – genom att utvärdera dina befintliga prognoser kan du få många värdefulla insikter som kommer hjälpa dig att skapa smartare scheman i framtiden. Genom att använda ett smart verktyg där du kan se behovskurvor, överskådliga grafer och tabeller på ditt schema kommer du ha större kontroll över konsekvenserna av din planering.

SHARE THIS ARTICLE

Vi hjälper dig att hitta rätt