ICA Nära Sälen har valt SoftOne GO för ICA-handlare

ICA Nära Sälen väljer SoftOne GO med Schema, Tid och Behovsoptimering enligt ICAs ramavtal. Med SoftOne GO Molntjänst kan de spara betydande personalkostnader, minska administrationen och förenkla för såväl anställda som cheferna i deras dagliga arbete.

ICA Nära Sälen väljer SoftOne GO med Schema, Tid och Behovsoptimering enligt ICAs ramavtal.

Med SoftOne GO Molntjänst kan de spara betydande personalkostnader, minska administrationen och förenkla för såväl anställda som cheferna i deras dagliga arbete.

Vi hjälper dig att hitta rätt