Joel Köhl, ny VD för SoftOne Sverige, om att börja i sin nya roll mitt i en pågående global kris

Joel Köhl började som VD för dotterbolaget SoftOne Sverige mitt under Coronautbrottet. Här berättar han om sina första veckor och sin vision för framtiden.

Joel Köhl började som VD för dotterbolaget SoftOne Sverige mitt under Coronautbrottet. Här berättar han om sina första veckor och sin vision för framtiden.

Du började i din nya roll som VD på dotterbolaget SoftOne Sverige för drygt två veckor sedan. Hur har dina två första veckor varit?

De har varit både intensiva och lärorika. Som sig bör har mitt fokus varit på att lära känna verksamheten, medarbetarna och kunderna. Att det mestadels fått ske på distans, via videomöten eller telefonsamtal, är såklart en speciell omständighet. Det har varit en tid som präglats av att lyssna in och förstå, såväl produkten och tjänsten som marknaden vi agerar på. Mitt fokus har legat på att lägga en plan för vad vi behöver göra utifrån de förutsättningar vi har, både som företag men också utifrån den situation som vi nu befinner oss i.

Du började i samband med att Coronaspridningen eskalerade. Hur har det varit?

Det har inneburit en del svårigheter att inte kunna ha fysiska möten. Majoriteten av mina första möten har skett via en skärm och det är annorlunda. Däremot har det gått bra tack vare alla de tekniska hjälpmedel vi har tillgång till. Jag har inte kunnat träffa kunder på det sätt jag planerat för, utan det har fått ske mer gradvis.

Mitt perspektiv har även skiftat. I vanliga fall hade jag haft ett långsiktigt perspektiv på hur vi ska utvecklas som företag, men under de rådande omständigheterna har fokuset varit mer kort- och mellansiktigt.

Vilka satsningar ser du som mest primära?

Dels behöver vi, utifrån marknadsläget just nu, skapa en medvetenhet kring den fantastiska produkt som vi har. Vi behöver lyfta fram den på bästa sätt och uppmärksamma de funktioner som SoftOne GO erbjuder som kan underlätta för verksamheter och skapa förutsättningar för deras tillväxt, något som är extra viktigt i dagsläget. SoftOne, så som jag ser på företaget, är ett verksamhetsnära, entreprenörsdrivet företag med många kunder som är hantverkare och dagligvarubutiker. Tillsammans med våra kunder har vi byggt upp verksamheten utifrån och in. Vi har även fått fotfäste bland större företag och kedjor som gillar tanken på att ha verksamhetsnära tjänster. SoftOne fyller ett behov som inte funnits tidigare. Coronautbrottet har gjort att många företag har ett större behov av att hitta tillbaka till sin kärnverksamhet. Behoven av stöd är därmed extra stora och där vill vi finnas för dem, och där är vi som starkast.

Hur Ställer sig SoftOne till de förändringar som präglar marknaden just nu?

Vår affärsmodell, med en majoritet prenumerationskunder, ger stabilitet och trygghet. Det innebär att vi kan lägga vårt fokus på kunderna istället för att fokusera på vår egen överlevnad. Vi gjorde ett tidigt teknikskifte till vår molntjänst vilket gör att vi och våra kunder är rustade för att klara av detta.

Många företag växer stort. Dagligvaruhandeln, där vi har en 25% marknadsandel, är ett tydligt exempel där många av våra kunder upplever en tresiffrig tillväxt. Det är positivt på många sätt men kommer också med en del utmaningar. Vi har också företag i andra situationer, där efterfrågan kraftigt minskar.  Vi behöver möta behoven hos alla företagen, oavsett var de befinner sig.

För oss som företag upplever vi ett internt skifte i vad som prioriteras. Vår produktutveckling arbetar uteslutande med att underlätta för kunderna och ta fram det stöd de behöver till följd av den situationer de befinner sig i just nu. Deras krav och önskemål går före allt annat. Utvecklingen nu är kopplad till att facilitera kommunikation, digitalisering och automatisering av flöden som är kritiska för dem.

Hur ser du på framtiden för SoftOne och SoftOnes kunder?  

SoftOne är ett agilt och förberett företag på många sätt som snabbt kan anpassa sig utefter förändrade förutsättningar. Vi har hjärtat i företagens verksamheter och det är något vi kan utnyttja och dra fördel av längre fram. Vi kommer fortsätta att satsa på vår egenägda utveckling och det tänk vi har kring kundrelationen. Vi jobbar också med idéer kring AI (artificiell intelligens) och maskininlärning, något vi planerar att applicera på ett spännande sätt lite längre fram i tiden.

Det har gjorts ett gediget arbete att placera SoftOne i teknisk framkant. Vi har ett försprång från branschen i övrigt som placerar oss i förarsätet. Inom den här branschen är det viktigt att man positionerar sig rätt och strävar framåt. Det är kul att komma till ett sådant företag!

Vi hjälper dig att hitta rätt