Personalprofilen: Anki Cronås

SoftOne har tillsatt ett erfaret team som är dedikerade åt dagligvaruhandeln. Här träffar Anki, en av de konsulter som du kanske har eller kommer att arbeta tillsammans med. Vad är din roll på SoftOne? Min roll som Verksamhetskonsult inom HR är att hjälpa kunden att förstå systemet för Schema, Tid och Bemanning och tillsammans med […]

SoftOne har tillsatt ett erfaret team som är dedikerade åt dagligvaruhandeln. Här träffar Anki, en av de konsulter som du kanske har eller kommer att arbeta tillsammans med.

Vad är din roll på SoftOne?
Min roll som Verksamhetskonsult inom HR är att hjälpa kunden att förstå systemet för Schema, Tid och Bemanning och tillsammans med kunden bygga och anpassa HR-systemet utifrån de specifika behov kunden har.

Hur ser arbetet som konsult ut?
Jag håller främst i kundutbildningar, uppsättningar där vi bygger och implementerar systemen och uppföljningsmöten där vi säkerställer att det fungerar som det ska.  Implementationsperioden är det som tar mest tid. Från start till slut tar den i genomsnitt tre månader. Den första fasen, där vi kartlägger kundens behov, är absolut viktigast. Kunden har en stor möjlighet att påverka systemets funktioner, något inte alla är vana vid.

Vad är fördelarna med SoftOne GO?
Jag har arbetar med olika tidssystem inom dagligvaruhandeln i större delen av mitt yrkesverksamma liv. SoftOne Go är det största och mest avancerade system jag arbetat i, men också det enda kompletta systemet. Det är ett oslagbart system som är väldigt användarvänligt när uppsättningarna är på plats.

Tack vare den snabba utvecklingstakten på SoftOne får kunderna hela tiden tillgång till nya funktionaliteter. Vi kan enkelt lägga till fler moduler, vilket gör att kunderna enkelt kan växa med systemet. Det innebär att jag aldrig är sysslolös. Mitt jobb bygger mycket på att ha en bra relation och dialog med kunden, något jag värdesätter högt.

 

Tips inför en implementation:

  • Gör en ordentlig kartläggning av era behov tillsammans med konsulten
  • Se till att du och konsulten förstår varandra och har en gemensam samsyn och dialog under implementationens gång.
  • Avsätt tid under alla faser av implementationen. Det tar tid att få ett HR-system på plats – men är värt det!

Vi hjälper dig att hitta rätt