Publikrusning på Personal & Chef

Nordens största mässa för Personalchefer 21/2 – 22/2 i Kista blev en succé för SoftOne Group. Flera hundra personer deltog i av SoftOne anordnade seminarier och montern var välbesökt av intresserade besökare, både kunder och andra intressenter, som ville veta mer. SoftOnes personal på plats svarade på frågor och diskuterade lösningar runt SoftOne GO HR […]

Publikrusning på Personal & Chef
Nordens största mässa för Personalchefer 21/2 – 22/2 i Kista blev en succé för SoftOne Group. Flera hundra personer deltog i av SoftOne anordnade seminarier och montern var välbesökt av intresserade besökare, både kunder och andra intressenter, som ville veta mer. SoftOnes personal på plats svarade på frågor och diskuterade lösningar runt SoftOne GO HR inom områden såsom Schemaplanering, Tidsredovisning, Löneadministration och Bemanningsoptimering.

SoftOne Group stod som sponsor av Ledarskapscenen.  Bland talarna på tisdagen märktes Johan Kroon, GoTo Market Manager ICA Sverige, som berättade om ICAs resa att hitta och utveckla ett bemanningssystem som underlättar och effektiviserar såväl arbetet att ta fram relevanta scheman som att hantera dem i vardagen.

På onsdagen föreläste SoftOne’s CFO Magnus Björnum på Knowledge & Inspiration-scenen och delade där med sig av sina erfarenheter runt arbetet med informationssäkerhet.

Den lathund som SoftOne tagit fram som en vägledning för företagen i att förbereda sig för GDPR rönte stor uppmärksamhet och nästan 500 GDPR-guider delades ut under två dagar.

Vi hjälper dig att hitta rätt