Regeländringar: Upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

Regeringen föreslår att temporärt upphäva kravet på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden samt även för VAB är slopat fram till kalenderdag 14.  Det nya regelverket gällande upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperioden gäller från den 13 mars tillsvidare. Från och med 19 mars räcker det att ringa till valfri sjukvårdsinstans för att läkarintyg efter 14 dagar. Fysiskt besök krävs ej. Man förbereder för flera lättnader. Sjukintyget kan skjutas fram ytterligare eller slopas helt.
Källa och mer information.