Regeländringar: Upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

Krävs åtgärd i SoftOne GO? Nej, ingen åtgärd krävs. Däremot behöver den anställde själv ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan. Senast uppdaterat 2020-03-30 Regeringen föreslår att temporärt upphäva kravet på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden samt även för VAB är slopat fram till kalenderdag 21. Det nya regelverket gällande upphävt krav på […]

Krävs åtgärd i SoftOne GO? Nej, ingen åtgärd krävs. Däremot behöver den anställde själv ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan.

Senast uppdaterat 2020-03-30

Regeringen föreslår att temporärt upphäva kravet på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden samt även för VAB är slopat fram till kalenderdag 21.

Det nya regelverket gällande upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperioden gäller från den 13 mars tillsvidare. Det att ringa till valfri sjukvårdsinstans för att läkarintyg efter 21 dagar. Fysiskt besök krävs ej. Arbetsgivaren betalar sjuklön i 14 kalenderadar, fr.o.m. kalenderdag 15 ansöker anställda själva om sjukpenning hos Försäkringskassan. Källa och mer information.

Vi följer utvecklingen löpande och informerar er om eventuella förändringar som påverkar ert arbetssätt i SoftOne GO enligt bästa förmåga. Har du några frågor är du välkommen att kontakta våra Produktspecialister genom ordinarie kontaktvägar och via vårt Digitala Kundcenter.

Vi hjälper dig att hitta rätt