SoftOne Digitaliseringspris 2022

SoftOnes Digitaliseringspris är ett pris som vi etablerade för några år sedan. Priset delas ut i två olika kategorier; Årets Digitala Resa och Årets Digitala Vinnare. Syftet med SoftOnes digitaliseringspris är att sprida erfarenheterna och lärdomarna runt digitaliseringens möjligheter, men också uppmärksamma de utmaningar som kan ske på vägen. Med priset vill vi helt enkelt […]

SoftOnes Digitaliseringspris är ett pris som vi etablerade för några år sedan. Priset delas ut i två olika kategorier; Årets Digitala Resa och Årets Digitala Vinnare. Syftet med SoftOnes digitaliseringspris är att sprida erfarenheterna och lärdomarna runt digitaliseringens möjligheter, men också uppmärksamma de utmaningar som kan ske på vägen. Med priset vill vi helt enkelt öka kunskapen och förståelsen runt digitalisering och tillsammans med våra vinnare bidra till att förenkla och medvetandegöra viktiga erfarenheter inför de digitaliseringsresor som andra företag står inför.

Årets Digitala Resa

Priset för Årets Digitala Resa går till ELIAS SYD

Motiveringen lyder:

ELIAS SYD AB har utnämnts till Årets Digitala Vinnare för sitt väl genomförda digitaliseringsarbete där de tagit vara på möjligheterna i affärsplattformen SoftOne GO. Med ett stort engagemang och tydlig kravställning har de ökat förutsättningarna för verksamhetens vinster och personalens delaktighet för såväl ELIAS SYD som koncernens övriga bolag.

Årets Digitala Vinnare

Priset för årets digital vinnare går till STC Training Club

Motiveringen lyder:

STC Training Club har utnämnts som vinnare av Årets Digitala Resa för sitt pragmatiska digitaliseringsarbete. STC Training Club startade med Tid, Bemanning och Lön 2018 och har sedan dess kraftfullt växt verksamheten och införlivat förvärvade verksamheter. STC Training Club har med stor förståelse för digitaliseringens utmaningar och vinster arbetat resultatinriktat och i nära samarbete med SoftOne för att utveckla och anpassa processer och systemstöd. Dessa har utvecklats successivt med bl a införande av ekonomisk struktur, autogenerering av anställningskontrakt med mera för att fortsatt skala upp verksamheten.

 

Nomineringen för 2023 är nu öppen – nominera nu!

 

ELIAS SYD                                                                STC Training Club

Vi hjälper dig att hitta rätt