Utveckling i teknisk framkant – Q&A med Utvecklingsteamet

SoftOne strävar efter att ligga i teknisk framkant. Men hur uppnår vi egentligen det i praktiken? I den här intervjun med vår CTO Jimmy Sigwid besvarar han den frågan.

Utveckling i teknisk framkant

Hur jobbar SoftOne med ny teknik?

För oss är det väldigt viktigt med vår tekniska roadmap och vision och att alla på utvecklingsavdelningen är involverade i det arbetet. För att kunna ligga i teknisk framkant och bygga in nya tekniker jobbar vi på utvecklingsavdelningen mycket med POC:ar (proof of concept) för att testa och bevisa våra teorier. Testerna är ofta smala, men praktiska, för att skapa ett business case. Ett av dom senaste exemplen är en POC för våra mobilappar. Där har vi gjort en POC för att kunna bevisa att vi i våra befintliga native-appar kan ta in ramverket Flutter och successivt gå mot den tekniken. Vi vet att det är en teknik vi vill utforska men är inte helt säkra på vilken lösning som är bäst och kommer hålla långsiktigt. För att landa i de svaren gör vi en POC. Det gör att vi kan fokusera på ny teknik på resurseffektivt sätt och därmed följa vår vision och utveckla en roadmap i teknisk framkant.

Vad är SoftOnes tekniska vision?

Vår tekniska vision är att ligga i teknisk framkant. Det är av flera anledningar. Vår lösning ska vara oerhört konkurrenskraftig och bidra med nya och innovativa lösningar som våra kunder har användning av, som gör deras jobb effektivare. Då är ny teknik en förutsättning. Det handlar också om prestanda och stabilitet, där ny teknik spelar in. En annan anledning är att vara en attraktiv arbetsplats för utvecklare där man brinner för ny teknik. Därför har vi en teknisk vision med vissa strategiska områden som vi har en vision för, till exempel AI, data science och mobilitet.

Vad betyder det här konkret för utvecklarna på SoftOne?

Utvecklarna får möjlighet att testa nya tekniker och hela tiden utvecklas. För områden som är nya för oss tar vi in externa experter. Det gör att det kommer in ny spetskunskap inom specifika teknikområden. Scoopet inkluderar att de lär upp våra utvecklare så att vi alltid utvecklas internt i takt med att vår tjänst utvecklas. Vi har angreppssättet att om vi tar in extern hjälp ska vi alltid kunna lära oss, förvalta och utveckla den leveransen som experten tar in.

Vi hjälper dig att hitta rätt