10 tips inför årsskiftet 2021 ni inte vill missa!

10 tips inför årsskiftet 2021 som du inte vill missa! Jul- och Coronagåva! Ni har väl inte missat att för 2021 gäller skattefri Coronagåva upp till 2.000 kr, som kan kombineras med julgåvan upp till 500 kr? Totalt 2.500 kr! Köp in förbrukningsinventarier för under 23.800 kr innan årsskiftet! Då kan ni dra av hela […]

10 tips inför årsskiftet 2021 som du inte vill missa!

  1. Jul- och Coronagåva! Ni har väl inte missat att för 2021 gäller skattefri Coronagåva upp till 2.000 kr, som kan kombineras med julgåvan upp till 500 kr? Totalt 2.500 kr!
  2. Köp in förbrukningsinventarier för under 23.800 kr innan årsskiftet! Då kan ni dra av hela kostnaden direkt à lägre skattemässigt resultat.
  3. 3,9% avdrag för inventarier inköpta under 2021! Riksdagen har beslutat om en tillfällig lag om skattereduktion för inventarieköp som sker under 2021.
  4. Friskvård! Glöm inte lämna in era friskvårdskvitton innan årsskiftet för att ta del av den skattefria personalförmånen.
  5. Minnesgåva! Gäller även dig som ägare. Har någon fyllt jämnt eller arbetat i företaget i mer än 20 år kan ni ge skattefri minnesgåva (max 15.000 kr). Kom ihåg, mottagaren behöver ha varit anställd i minst 6 år.
  6. Se över era anläggningstillgångar/inventarier! Kontrollera alla inköp och försäljningar av inventarier under året så att era listor stämmer per 31/12.
  7. Gå igenom fakturor för att boka upp periodiseringar! Se över om ni har kostnader som faktureras i det nya räkenskapsåret men som avser föregående år.
  8. Koncernbidragsplanering! Om ni har en koncern kan ni resultatutjämna mellan bolagen för att få ner den sammanlagda skatten i koncernen. Kom ihåg, moderbolaget måste äga mer än 90% av andelarna i dotterbolaget under hela beskattningsåret.
  9. Avsättning och återföring till periodiseringsfond! Om ditt bolag går med vinst kan det vara fördelaktigt att skjuta på skatten och jämna ut skatten mellan åren. Du kan sätta av maximalt 25% av det skattemässiga resultatet. Kom ihåg, måste återföras senast efter 6 år.
  10. Aktivering av utvecklingskostnader! Om ni har en produkt eller tjänst som inte lanserats ännu, kan ni ha möjlighet att aktivera delar av utvecklingskostnaderna.
Drunknar ni i administrativa uppgifter?
Automatisera ert jobb på ekonomiavdelningen genom en effektiv affärsplattform! SoftOne hjälper dig genom hela resan.

Vi hjälper dig att hitta rätt