Tidsystem – SoftOne GO

Fördelarna med ett tidrapporteringssystem från SoftOne GO

 • Flexibla tidregler

  för automatisering av löneunderlag för t.ex. OB, sjuk-OB och övertid

 • Tidterminaler

  för närvaroregistrering eller kundvald hårdvara som t.ex. iPad. Läs mer om våra rekommenderade leverantörer här.

 • Avvikelseregistrering

  direkt i mobilapplikationen

 • SoftOne GO Lön

  SoftOne GO’s egen lönemodul gör att du slipper integrationer och olika system för tid och lön

 • Automatattest

  selekterar endast det som chefen behöver granska och chefen sparar mycket tid samtidigt som kan fokusera på det som är väsentligt

 • Färdiga löneintegrationer

  till de flesta av marknadens lönesystem