Bankernas nya betalningsinfrastruktur P27 – Vad betyder det för dig?

Bankernas nya betalningsinfrastruktur P27 – Vad betyder det för dig? De nordiska bankerna genomgår just nu en stor förändring i och med införandet av den nya betalningsinfrastrukturen ”P27 Nordic Payments”, som förändrar förutsättningarna för hur företagen i Norden kommer att hantera sina betal- och lönefiler. Idag sker betalningar via Bankgirot men med den nya standarden […]

Bankernas nya betalningsinfrastruktur P27 – Vad betyder det för dig?

De nordiska bankerna genomgår just nu en stor förändring i och med införandet av den nya betalningsinfrastrukturen ”P27 Nordic Payments”, som förändrar förutsättningarna för hur företagen i Norden kommer att hantera sina betal- och lönefiler. Idag sker betalningar via Bankgirot men med den nya standarden kommer betalningar ske direkt via respektive bank, från konto till konto. I slutet av år 2023 ersätts bankgirots filformat med den europeiska standarden ISO 20022.
Vi har ställt några frågor till Maja Johansson, CFO på SoftOne Group vad detta innebär för företagen och hur SoftOne Group förbereder sig.

Vad innebär P27 i korthet?

P27 är ett bankgemensamt initiativ mellan Nordens sex största banker och syftet är att skapa en gemensam nordisk plattform som ska hantera betalningar i realtid mellan bankerna. I samband med denna övergång ersätts äldre filformat med den internationella standarden ISO 20022.

– Sedan år 1959 har betalningar gått via Bankgirot. P27 har förvärvat Bankgirot och utvecklar nu en helt ny betalningsinfrastruktur/-plattform som ska ersätta bankgirots betalningssystem. Det beskrivs som den största förändringen på betalningsmarknaden sedan Bankgirot lanserades.

Hur påverkar P27 SoftOne Group?

SoftOne likt övriga affärssystemleverantörer behöver säkerställa filformaten enligt ISO 20022-standarden i vår Affärsplattform. Bankernas övergång till ISO 20022-standarden sker i olika etapper och respektive bank har sin egen transformationstidplan. SoftOne har nära dialog med bankerna och säkerställer övergången i enlighet med respektive banks tidplan.

Hur ser tidplanen ut?

P27-projektet har förskjutits 18 månader och förväntas enligt nuvarande tidplan öppna upp under Q4 2023. Därutöver har respektive bank en egen tidplan då gamla filformat fasas ut och blir obsoleta, för att förbereda sig inför övergången till P27-infrastrukturen. Först ut är Handelsbanken och Danske Bank som fasar ut filformat per den 31 mars 2022. SoftOne följer respektive banks tidplan för filutbyte och i samband med detta upprättar en integration mellan SoftOne GO och banken för att du som kund ska få ett effektivt, säkert och smidigt arbetssätt.

Vad behöver våra kunder göra?

SoftOne följer respektive banks tidplan för filutbyte och i samband med detta upprättar en integration mellan SoftOne GO och banken för att du som kund ska få ett effektivt, säkert och smidigt arbetssätt. Vi rekommenderar att du upprättar en integration med din bank så fort det finns tillgängligt under 2022. Håll koll på våra nyhetsbrev och releasenyheter så håller vi er uppdaterade i god tid innan så att ni kan agera proaktivt. Som kund behöver ni därutöver ser över era rutiner för avstämning av reskontror och bankkonton samt så småningom även er hantering av kreditfakturor. Vi hjälper er på vägen.

Vad är den europeiska standarden ISO 20022?

Formatet är en internationell standard och en av fördelarna är att det är samma format för både inhemska och internationella betalningar.

Betalningsfiler som skickas in till banken har format pain.001. Detta ersätter exempelvis dagens LB-fil. För statusrapport av pain.001-filen kan pain.002 erhållas.

I samband med att LB-filen fasas ut, blir även LB-åter obsolet. En debetavisering avseende utförda betalningar återrapporteras istället främst i camt.054 debet-format. Eller för att erhålla fler betalningsdetaljer går det att erhålla kontoutdraget camt.053 Extended. Detta ersätter exempelvis dagens BGMax-fil (Bankgirot).

Hur länge kommer filer kunna skickas till och från Bankgirot?

Enligt nuvarande tidplan planeras respektive bank att ansluta till P27-plattformen i slutet av 2024, varpå filkommunikation via Bankgirot planeras upphöra. Därefter kommer all filkommunikation hanteras av respektive bank.

Vad behöver ni göra för att kunna skicka lönebetalningar?

Ni behöver veta medarbetarens kontonummer. Allteftersom respektive bank byter ut filformaten kommer SoftOne GO att byta ut dagens filformat till pain.001.

Kommer alla banker ha samma regler för ISO-format?

Bankernas implementationsguider följer alla NPC:s regelverk men mindre olikheter kommer att finnas. SoftOne utvecklar en lösning som passar för respektive bank.

Påverkar det oss som bara har inrikesbetalningar?

P27 är en nordisk plattform och både inrikes- och utrikesbetalningar kommer att genomföras i filformatet ISO 20022.

Har du inte fått svar på din fråga här? Du är välkommen att kontakta oss på SoftOne så hjälper vi dig med dina frågor. Vi har även spelat in ett webinar där vi går igenom vad den nya infrastrukturen P27 betyder. För att ta del av inspelningen vänligen fyll i formuläret nedan.

Ja tack, jag vill ta del av inspelningen av webinar "Bankintegration och P27".

Vi hjälper dig att hitta rätt