Regeländringar: Vad gäller vid Karensavdrag?

Med anledning av coronaviruset har regeringen meddelat att karensavdraget tillfälligt slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten.

Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. Det nya regelverket gäller från den 11 mars till och med den 31 maj 2020. Källa och mer information.

Vi följer utvecklingen löpande och informerar er om eventuella förändringar som påverkar ert arbetssätt i SoftOne GO enligt bästa förmåga. Har du några frågor är du välkommen att kontakta våra Produktspecialister genom ordinarie kontaktvägar och via vårt Digitala Kundcenter.